Bestyrelse

Udvikling og maksimering af værdiskabelse gennem bestyrelsen

Bestyrelse2018-06-07T15:41:05+00:00

Vinderstrategi A/S har en professionel bestyrelse der består af 2 ildsjæle med hvert deres unikke fagområde og erhvervserfaring. Bestyrelsen har flere formål, blandt andet at bidrage til virksomhedens strategiske udvikling og styrke Vinderstrategi A/S´ markedsposition.

Thomas Bagge Olesen
Thomas Bagge Olesen

(Formand)

Tom Behnke
Tom Behnke
Fhv. Folketingsmedlem (K)
Folketinget

Generelt om bestyrelsesarbejde…

Bestyrelse som værdiskaber. Den professionelle bestyrelse skal meget forenklet varetage 3 opgaver:

  1. Sikre, at virksomheden har en holdbar strategi – og at det er den rigtige strategi
  2. Sikre, at der er de rigtige ressourcer i virksomheden til at lykkes med strategien primært i relation til cash flow og menneskelige ressourcer
  3. Sikre, at direktionen og bestyrelsen overholder lovgivningen

Generelt set er det altid vigtigt at afstemme kompetencerne i bestyrelsen ud fra de konkrete opgaver virksomheden står overfor.

Generelt om bestyrelsesarbejde…

Virksomheden kan være i en iværksætterfase, vækstfase, konsolideringsfase, nyt vækstfase eller afviklingsfase der stiller forskellige krav til kompetencer. Derudover kan der være særlige lejligheder der også stiller særlige krav til kompetencer – såsom generationsskifte, direktionsskifte, turnaround, opkøb, frasalg og fusioner.

Den optimale sammensætning af bestyrelsen afhænger derfor af, hvilken værdi og hvilket mål virksomheden ønsker tilvejebragt. Det er også altid en god ide at have en bestyrelse hvis kompetencer komplimenterer hinanden således at både de faglige, personlige og menneskelige kompetencer er bredt repræsenteret.