”Life is unfair, but the process can be fair if only we commit to it”

Professor Ludo Van der Heyden, INSEAD

 

På INSEAD kan de bare det der med at bygge cases op med et stort læringsindhold. Og endnu bedre casene er fra det virkelige liv og fortalt og gennemgået med en entusiasme, som var det første gang, at de blev gennemgået.

Endnu én spændende startede med en række små-cases som skulle løses i mindre grupper af 6 -7 personer. Casene indeholder en række dilemmaer, hvor vi skal agere ”bestyrelse” og træffe nogle beslutninger omkring.

Udover selve dilemmaerne træner vi også vores evne til at håndtere processen omkring beslutningstagningen. Først skal vi definere hvem vi repræsentere (stakeholders) og dermed skal tage hensyn til når vi træffer vores beslutning. Dernæst skal vi identificere hvilke kriterier vi vil træffe beslutningerne ud fra og endelig skal vi komme med en vurdering af downside ved beslutningen. Tror det er en fin lille tretrins-rakat som andre også kan have glæde af.

Med afsæt i historien om Napoleon (vi er vel i Frankrig!) skulle vi lære lidt om strategi og lederskab. Undervisningen stod Ludo Van der Heyden for. Ludo er professor i corporate governance og strategi hos INSEAD og han tog os bl.a. med ud i en historisk rejse om Napoléons virke og der blev lavet den ene parallel efter den anden i forhold bestyrelsesarbejde og bestyrelsens rolle i forhold til en handlekraftig CEO. Med casen om Napoléon lærte vi om hvor vigtigt det er at have en god proces med sine nærmeste før en stor opgave og også hvad det kan få af konsekvenser på den lange bane, hvis selv-evaluering undervejs nedprioriteres.

Herefter tog vi fat om teorien om ”Fair Process Leadership” som også stammer fra INSEAD (ligesom fx Blue Ocean-teorien gør). ”Fair Process Leadership” dækker over hvordan der i bestyrelser bl.a. træffes svære beslutninger og samtidig opnås en bred opbakning hertil. Eller som ordret: ””Fair process leadership is a model for the leadership of the chairman”.  Ifølge INSEADs professorer er det bestyrelsens evne – og ikke mindst bestyrelsesformandens evne –  til at håndtere ”Fair Process Leadership”, som er afgørende for godt bestyrelsesarbejde og lederskab af bestyrelsen.

De 5 vigtigste kendetegn for at en proces har været fair, er:

1)       Authenticity

2)       Transparancy

3)       Consistency

4)       Communication

5)       Changeability

Du kan bl.a. selv læse med på Inseads hjemmeside, eller søg evt. selv på google for flere info.

Måske det kan virke til inspiration næste gang din bestyrelse skal træffe svære beslutninger som fx fabriksnedlukninger, afskedigelse af CEO’en, nye markedserobringer eller lignende. Eller når og hvis du skal du i gang med en (ny?) strategiproces er det måske også en god idé, at sikrer, at alle 5 kendetegn tænkes ind…

Såvel commitment som succesraten vil i min optik være stærkt stigende hvis disse input integreres i kulturen omkring disse processer.

Dagen indeholdte også mange andre spændende pointer og refleksioner. Her et udpluk:

  • Du kan som CEO kun opbygge tillid hos bestyrelsen når du kommunikere svære ting, dårlige nyheder og den slags
  • Procedure er det modsatte af (fair) process og
  • Det er bestyrelsesformandens opgave at stille spørgsmål – både til CEO’en og til de øvrige bestyrelsesmedlemmer

… og som et kuriosum for dagen kan jeg nævne, at jeg har bestemt mig for at læse lidt historiebøger om Napoléon – det fik jeg vist ikke med i mit skoleforløb…