Behovet for at være skarp indenfor strategiarbejde ligger til grund for en lang række brancheaftaler mellem forskellige brancheforeninger og Vinderstrategi A/S. Det betyder i praksis, at medlemsvirksomhederne qua disse brancheaftaler får en række strategiske medlemsfordele i forhold til Vinderstrategi A/S’ ydelser. Her på siden finder du information om de konkrete brancheaftaler.

Er en brancheaftale eller lignende aftale interessant for din brancheforening? Så tøv ikke med at kontakte os.

Danske Maritime

Danske Maritime

Behovet blandt medlemmer i Danske Maritime for at være skarp indenfor strategiarbejde ligger til grund for en samarbejdsaftale mellem Danske Maritime og Vinderstrategi A/S.

Aftalen omfatter et tilbud til medlemmerne om:

 • Rådgivning og sparring omkring det strategiske arbejde i medlemsvirksomheden på såvel bestyrelses-, direktions- og ledelsesniveau og FAQ.
 • APP VindervirksomhedsTjek® som er et gratis webbaseret værktøj, der danner basis for, en hypotese omkring det strategiske arbejde virksomheden har foran sig.
 • StrategiTjek™ som er et webbaseret værktøj, der sætter fingeren på de umiddelbare strategiske punkter der skal tages fat i.
 • BestyrelsesTjek™ som er en webbaseret kvalitativ tilstandsanalyse, som har til formål at undersøge den professionelle bestyrelses virke og foretage en vurdering af niveau, retning og hastighed for bestyrelses virke som værdiskaber.

Du kan læse mere om aftalen på Danske Maritimes hjemmeside.

Danske Maritime er branche- og arbejdsgiverforening for danske leverandører af maritimt udstyr og skibe. Som et serviceorgan for sine medlemmer er det blandt Danske Maritimes fremmeste opgaver at arbejde aktivt for at sikre, at den danske maritime industri kan fortsætte sin mangeårige succes og styrke sin globale konkurrenceevne. Det gør Foreningen blandt andet ved aktivt at arbejde for de bedst mulige rammevilkår for den danske maritime industri.

Dansk Agroindustri

Samarbejde mellem Dansk Agroindustri og Vinderstrategi A/SBehovet blandt medlemmer i Dansk Agroindustri for at være skarp indenfor strategiarbejde ligger til grund for en samarbejdsaftale mellem Dansk Agroindustri og Vinderstrategi A/S.

I dette faktaark, der også er tilsendt alle medlemmer i Dansk Agroindustri, finder du yderligere information om de enkelte ydelser og de muligheder som aftalen indeholder.

Aftalen omfatter et tilbud til medlemmerne om:

 • Rådgivning og sparring omkring det strategiske arbejde i medlemsvirksomheden på såvel bestyrelses-, direktions- og ledelsesniveau.
 • APP VindervirksomhedsTjek® som er et gratis webbaseret værktøj, der danner basis for, en hypotese omkring det strategiske arbejde virksomheden har foran sig.
 • StrategiTjek™ som er et webbaseret værktøj, der sætter fingeren på de umiddelbare strategiske punkter der skal tages fat i.
 • BestyrelsesTjek™ som er en webbaseret kvalitativ tilstandsanalyse, som har til formål at undersøge den professionelle bestyrelses virke og foretage en vurdering af niveau, retning og hastighed for bestyrelses virke som værdiskaber.

Du kan læse mere om aftalen på Dansk Agroindustris hjemmeside.

Dansk Agroindustri (DAI) har i næsten 100 år været en stærk brancheforening for virksomheder, der leverer maskiner og udstyr til landbruget og tilstødende erhverv.
Medlemskredsen består af knap 100 virksomheder, der har specialiseret sig i landbrugsmaskiner, maskiner til fødevareindustrien, staldudstyr, udstyr til gylle- og kornhåndtering samt bioenergi.
DAI er medlem af erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer (L&F) og ejer sammen med L&F udstillingerne Agromek og FarmerTech.

Guldsmedebranchens Leverandørforening

Samarbejde mellem Guldsmedebranchens Leverandørforening og Vinderstrategi A/SBehovet for at være skarp indenfor strategi- og bestyrelsesarbejde ligger til grund for en samarbejdsaftale mellem Guldsmedebranchens Leverandørforening og Vinderstrategi A/S.

Aftalen omfatter et tilbud til medlemmerne om:

 • Rådgivning og sparring omkring det strategiske arbejde i medlemsvirksomheden på såvel bestyrelses-, direktions- og ledelsesniveau og FAQ.
 • APP VindervirksomhedsTjek® som er et gratis webbaseret værktøj, der danner basis for, en hypotese omkring det strategiske arbejde virksomheden har foran sig.
 • StrategiTjek™ som er et webbaseret værktøj, der sætter fingeren på de umiddelbare strategiske punkter der skal tages fat i.
 • BestyrelsesTjek™ som er en webbaseret kvalitativ tilstandsanalyse, som har til formål at undersøge den professionelle bestyrelses virke og foretage en vurdering af niveau, retning og hastighed for bestyrelses virke som værdiskaber.

Læs her hvad direktør, Jens R. Møller, Guldsmedebranchens Leverandørforening siger om brancheaftalen:

”Guldsmedebranchens Leverandørforening har i 2014 indgået en samarbejdsaftale med strategihuset Vinderstrategi A/S. Strategihuset kan tilbyde medlemmerne nogle muligheder, som vil være uvurderlige.
Navnet ”Vinderstrategi” forpligter, men allerede i den indledende fase erfarede vi, at der er sammenhæng mellem navn og det arbejde huset leverer. De viste en særlig evne til hurtig at sætte sig ind i branchens udfordringer og problemstillinger, og i sammenhæng med deres viden og indsigt, omsætte dette til anvendeligt og eksekverbart strategiarbejde. Så på branchens vegne forventer jeg et overordentligt stort udbytte af denne aftale.”

Du kan læse mere om aftalen på Guldsmedebranchens Leverandørforenings hjemmeside.

Guldsmedebranchens Leverandørforening er en brancheorganisation, for alle professionelle leverandørvirksomheder, der arbejder med guld, sølv, diamanter, ure og korpus i Danmark. Deres primære formål er at servicere og løfte over 100 medlemsvirksomheder i et forretningsorienteret perspektiv. Herudover varetager de den politiske scene i forhold til den dagsorden, der har strategisk og operationel betydning for deres medlemmer. Guldsmedebranchens Leverandørforening udgiver branchens eneste fagmagasin, AuClock, og har sideløbende et tæt samarbejde med Danske Guldsmede og Urmagere.

Læs her hvad Adm. direktør, Tony Nordberg, Frits Pedersen A/S og bestyrelsesmedlem i Guldsmedebranchens Leverandørforening siger om rådgivningen:

”Vi var i en proces, hvor vi gerne ville gennemgå firmaets værdigrundlag, samt muligheder fremadrettet. Vi havde selv gjort os nogle tanker, om bl.a. hvordan vi skulle og kunne, få flere og nye kunder – og i den forbindelse var det oplagt, at få input udefra. Da Guldsmedenes Leverandørforening så kom med tilbuddet om dette nye samarbejde, var det oplagt at slå til!

Sparringen gav os en indsigt i (fra professionelle) om vores tanker og mulige kommende strategi, var relevant eller skulle revideres. Endvidere blev der stillet ind med spørgsmål til de ting vi lagde frem, og konkret spurgt ind til nogle ting, som vi måtte forholde os til. Det har efterfølgende fået os til at tænke anderledes i fremtidige projekter, antallet af dem og ikke mindst vigtigheden af ejerskabet. Vinderstrategi A/S var åbne og interesserede i vores situation. Det var godt at få sparring fra nogle der ikke kender branchen i detaljer, men her et generelt branchekendskab og som har en masse gode værktøjer. Alt i alt et ekstremt positivt samarbejde!

En 2 timers ”fri taletid”, proces hvor ens strategier, fremadrettet salg, indkøb m.m. kan sparres med professionelle, er da kun at takke ja til. Vinderstrategi A/S udførte arbejdet med bravur, så måske kan det på sigt, ende med et permanent samarbejde, alt efter behov. At Guldsmedenes Leverandørforening har lavet denne aftale med et professionelt strategifirma, hvor det du skal have med er en nedfældet ide og så to timer af din tid, må da være interessant for de fleste. Vi fik en stor indsigt i forskellige værktøjer og fik en masse god sparring. ”

Frits Pedersen A/S har siden 1953, været aktiv som forhandler til smykkebranchen på det danske, samt europæiske marked. I gennem et bredt netværk af samarbejdspartnere har Frits Pedersen A/S mulighed for at tilbyde produkter som normalt ikke er på lager, men fremstilles specielt efter kundens ønske og krav.

Stor faglig kompetence og anciennitet blandt medarbejderstaben, som både tæller smykkedesigner, diamantgrader, gemmolog og guldsmede, giver en dybere forståelse for dagligdagens problemstillinger i branchen, og en hurtig afhjælpning af disse.

Kilde: Frits Pedersen A/S  hjemmeside

Dansk Mode & Textil

Samarbejde mellem Dansk Mode & Textil og Vinderstrategi A/S

Behovet for at være skarp indenfor strategiarbejde ligger til grund for en samarbejdsaftale mellem Dansk Mode & Textil og Vinderstrategi A/S.

I denne brochure, der også er tilsendt alle medlemmer af Dansk Mode & Textil, finder du yderligere information om de enkelte ydelser og de muligheder som aftalen indeholder.

Aftalen omfatter et tilbud til medlemmerne om:

 • Rådgivning og sparring omkring det strategiske arbejde i medlemsvirksomheden på såvel bestyrelses-, direktions- og ledelsesniveau.
 • APP VindervirksomhedsTjek® som er et gratis webbaseret værktøj, der danner basis for, en hypotese omkring det strategiske arbejde virksomheden har foran sig.
 • StrategiTjek™ som er et webbaseret værktøj, der sætter fingeren på de umiddelbare strategiske punkter der skal tages fat i.

Du kan læse mere om samarbejdsaftalen på Dansk Mode & Textils hjemmeside. Og som medlem (med login) kan du læse endnu mere om de nye fordele.

Dansk Mode & Textil er kendt som mode- og tekstilbranchens stabile og innovative partner, der støtter hele branchen med analyser, events, uddannelse, projekter,
 netværksdannelse og politisk arbejde. Dansk Mode & Textil hjælper den enkelte virksomhed med at håndtere de daglige udfordringer. Sideløbende samarbejder de bredt med hele branchen i større initiativer og projekter – eksempelvis i forbindelse med Copenhagen Fashion Week.

”Det at skabe værdi for medlemmerne er omdrejningspunktet i Dansk Mode & Textils strategi og værdier.”

Dansk Mode & Textil har 25 medarbejdere fordelt på to kontorer i Herning og København. Omkring 350 mode- og tekstilvirksomheder i Danmark er medlem af Dansk Mode & Textil.

Flora Dania

Samarbejde mellem Floradania og Vinderstrategi A/SFlora Danias (tidligere Danske Prydplanter) medlemsservice omfatter blandt andet tilbud om hjælp indenfor strategisarbejde. Behovet for rådgivning og sparring indenfor strategisarbejde ligger til grund for samarbejdsaftalen mellem Flora Dania og Vinderstrategi A/S.

Aftalen omfatter et tilbud til medlemmerne om forretningsudvikling indenfor:

 • Rådgivning og sparring omkring det strategiske arbejde i medlemsvirksomheden på såvel bestyrelses-, direktions- og ledelsesniveau.
 • APP VindervirksomhedsTjek® som er et gratis webbaseret værktøj, der danner basis for, en hypotese omkring det strategiske arbejde virksomheden har foran sig.
 • StrategiTjek™ som er et webbaseret værktøj, der sætter fingeren på de umiddelbare strategiske punkter der skal tages fat i.

Læs case-story fra Gartneriet Thoruplund A/S her.

De kan læse mere om samarbejdsaftalen på Flora Danias hjemmeside.

Flora Dania – brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter – blev grundlagt i 2003 og har siden støttet medlemmerne i deres produktions- og afsætningsarbejde – og sådan er det også i dag. Flora Danias primære formål er at servicere og rådgive medlemmerne på det produktions- og afsætningsmæssige område samt at varetage medlemmernes og branchens interesse over for myndigheder og andre brancher i ind- og udland. Bearbejdning af nye markeder og vedligeholdelse af eksisterende kræver store ressourcer af den enkelte virksomhed. Derfor tilbyder Flora Dania en række servicefunktioner, som medlemmerne kan benytte sig af og således ikke selv behøver at anvende ressourcer på.
Foreningens medlemmer tegner sig d.d. for hovedparten af omsætning af planter fra danske gartnerier.

Dansk Byggeri

Samarbejde mellem Dansk Byggeri og Vinderstrategi A/S

Dansk Byggeri og Vinderstrategi A/S har et strategiske samarbejde som betyder stærkt og kvalificeret fokus på professionalisering af strategiarbejdet i medlemsvirksomhederne.

Det betyder i praksis, at du som medlemsvirksomhed får en række strategiske medlemsfordele. Disse fordele er blandt andet:

 • Rådgivning og sparring omkring det strategiske arbejde i medlemsvirksomheden på såvel bestyrelses-, direktions- og ledelsesniveau. Det individuelle møde omkring strategisk sparring udøves af Vinderstrategi A/S for Dansk Byggeri og varer indledningsvis ca. 2 timer.

Du kan læse mere på Dansk Byggeri hjemmeside hvor du finder mere information om Strategisk rådgivning og sparring.

Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for 6.000 virksomheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Medlemsvirksomhederne beskæftiger ca. 70.000 medarbejdere. Dansk Byggeris medlemmer skal kunne udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen, konkurrenceevnen og indtjeningen.

Sportsbranchen.dk

Samarbejde mellem Sportsbranchen.dk og Vinderstrategi A/SSportsbranchen.dk og Vinderstrategi A/S har et strategisk samarbejde, som betyder et yderst professionelt tilbud til medlemmerne.

I praksis får du som medlemsvirksomhed en række medlemsfordele med tilbud om rådgivning og sparing omkring det strategiske arbejde. Formålet er at løfte din virksomheds fremtidige potentiale til et endnu højere niveau.

Brancheaftalen er til glæde for alle medlemmer i Sportsbranchen.dk og indeholder følgende:

 • Gratis strategimøde – Rådgivning og sparring omkring det strategiske arbejde i virksomheden på såvel bestyrelses-, direktions- og ledelsesniveau
 • APP VindervirksomhedsTjek® som er et gratis webbaseret værktøj, der danner basis for, en hypotese omkring det strategiske arbejde virksomheden har foran sig.
 • StrategiTjek™ med rabat, som er et webbaseret værktøj, der sætter fingeren på de umiddelbare strategiske punkter der skal tages fat i.
 • Gratis FAQ omkring strategi – har du som medlem spørgsmål i relation til strategi som ikke er besvaret i FAQ kan du, uden beregning, sende spørgsmål til vinderstrategi@vinderstrategi.dk.
 • BestyrelsesTjek™ med rabat, som er er en webbaseret kvalitativ tilstandsanalyse, som har til formål at undersøge den professionelle bestyrelses virke og foretage en vurdering af niveau, retning og hastighed for bestyrelsens virke som værdiskaber.

I SportLink, der også er udsendt til alle medlemmer finder du yderligere information om de enkelte ydelser og de muligheder som aftalen indeholder. Se aktuel side her og se hele SportsLink her.

Har du yderligere spørgsmål til samarbejdet mellem Vinderstrategi A/S og Sportsbranchen.dk er du ligeledes velkommen at kontakte Brancheforeningen eller Vinderstrategi A/S.

Sportsbranchen.dk organiserer den danske sportsbranches aktører og repræsenterer 400 medlemmer. Heraf både branchens kendte mærkevareleverandører samt mindre eller meget specialiserede leverandører af handelsvarer. Ligeledes repræsenterer foreningen både kædeadministratorer og sportsbutikker.

Foreningen ønsker at sikre optimale vilkår for afsætning af handelsvarer for medlemsvirksomhederne i kraft af politisk indflydelse og et stærkt branchekendskab.