VINDERSTRATEGI® – det unikke koncept

NUTID
FREMTID
ACTION

Vores strategiproces VINDERSTRATEGI® til den mellemstore virksomhed er en strategipakke tilpasset den mellemstore virksomhed. Den er skræddersyet og tager afsæt i virksomhedens DNA.

Pakken indeholder:

 • En række lektier (baseret på unikke værktøjer) som virksomheden skal forberede, herunder lektiemøde, koordinering, gennemgang og review af lektier
 • Forberedelse af workshopdage og generel projektledelse
 • Balanceret involvering af ejere, ledelse og medarbejdere for at sikrer ejerskab
 • Gennemgang af virksomhedes nuværende strategimateriale
 • StrategiTjek(TM),  som er en tilstandsanalyse, der har til formål at tage en temperaturmåling på niveau, retning og hastighed for det strategiske arbejde
 • Interview med udvalgte af virksomhedens kunder, for få en bedre forståelse af kunderne og forholdet til disse, herunder hvilke tiltag som kan skabe merværdi
 • Interview med udvalgte af virksomhedens medarbejdere, for at afdække hvilke interne “håndtag” virksomheden har til rådighed for at skabe vækst, herunder organisatoriske forhold
 • Interview med ejer/leder for at afdække præferencer, særlige forhold og risici
 • Anvendelse af Business Model Canvas efter behov
 • Indlæg omkring megatrend, hvad er disruption og hvordan påvirker den digitale udvikling forretningsmodeller
 • 6 super effektive workshopdage, herunder
  • 2 workshopdage omhandlende nutid (nuværende strategiske situation)
  • 2 workshopdage omhandlende fremtid (scenarier for fremtiden, den fremtidige positionering og målet)
  • 2 workshopdage omhandlende action (udvikling af strategien, plan for at nå målet, implementering og eksekvering)
 • Bogen “Strategi i vindervirksomheder
 • Inspiration fra konkrete cases og eksempler fra lignende virksomheder og industrier
 • Hotline så virksomheden kan få vejledning efter behov undervejs i arbejdet
 • Output er en struktureret og gennemsigtig strategiplan/forretningsplan som er let kommunikér- og eksekverbar både internt og eksternt, herunder
  • Overblik over virksomhedens nuværende strategiske situation herunder muligheder, trusler, styrker og svagheder
  • Identificeret forandringsbehov herunder “trafiklys”, der er enkle at kommunikere
  • Klarlæggelse af den fremtidige position/retning herunder vision og mission
  • En samlet actionplan med Must Win-battles (MWB), tiltag, målepunkter og handleplaner, der sikre optimal implementering/eksekvering
  • Konkrete handlingsplaner for at sikre eksekvering af strategien
  • Strategioverblik og styringsværktøj på 2 sider bestående af 1) Strategi på én side, med hovedkonklusionerne, der opsamler vision, mission, værdier, MWB, målepunkter og handleplaner og 2) Transformations-kurve, der giver et visuelt overblik over vision, MWB samt tiltag fordelt over år
  • Diverse illustrationer og slides med de vigtigste findings som virksomheden kan anvende i kommunikationen både intent og eksternt
 • Slutteligt får virksomheden et certifikat på, at de har gennemført VINDERSTRATEGI® til den mellemstore virksomhed.

Hvorfor en Vinderstrategi®?

Erfaringer viser at mange virksomheder ønsker dybere indsigt i arbejdet med strategi eller måske står virksomheden overfor en ny vækstfase og har behov for sparring og gode redskaber til at få udarbejdet en endnu skarpere strategisk retning med ambitioner. Der er også  behov for at arbejde med hvordan den digitale udvikling påvirker virksomheden.   I oplever  med denne strategipakke en velstruktureret ramme, hvor teori omsættes til praksis, for at sikre en samlet strategi med klare mål. Virksomheden oplever en dybdegående tilgang til de vigtige faser og værktøjer i strategiarbejdet. Og endelige inspireres virksomheden til at se sig selv i et nyt strategisk perspektiv i jagten på at blive endnu skarpere og endnu bedre positioneret.

Hvad er udbyttet?

Denne strategipakke er for virksomheder, der har behov for en gennemarbejdet, struktureret og gennemsigtig strategiplan, som sætter målene for virksomheden, og sørger for, at virksomheden forbliver eller kommer på rette vej mod at blive en vindervirksomhed®. Det betyder med andre ord at virksomheden har et effektivt redskab til at lede virksomheden mod det næste mål.

Hvad siger andre?

Læs referencer indenfor strategiarbejde

Hvem er målgruppen?

Virksomheden har typisk over 20 mio. kr. i omsætning, en etableret ledergruppe og har muligvis allerede erfaringer med struktureret strategiarbejde.

Se tegnefilm der visuelt illustrerer omfanget og hvordan arbejdet foregår:

Faktaark
Kontakt os

Eller ønsker I selv at planlægge jeres næste strategiproces så få en konkret arbejdsplan i form af dette White Paper og få dermed input og svar på:

hvordan planlægges en strategiproces?

og modtag samtidig nyheder og blogindlæg fra Vinderstrategi A/S.