VINDERSTRATEGI® – det unikke koncept

NUTID
FREMTID
ACTION
[fusion_modal_text_link name="modalNutid" class="modalStratImage" id=""][/fusion_modal_text_link]
[fusion_modal_text_link name="modalFremtid" class="modalStratImage" id=""][/fusion_modal_text_link]
[fusion_modal_text_link name="modalAction" class="modalStratImage" id=""][/fusion_modal_text_link]
 • Ønsker I et løft på evne og vilje til at tænke mere ”på kanten”?
 • Et endnu bedre beslutningsgrundlag for jeres markedstiltag, ændringer eller justeringer?
 • En gennemarbejdet, struktureret og gennemsigtig strategiplan der er nem at implementere og en dedikeret strategirådgiver med dokumenteret track record?

Ja, så er strategipakken VINDERSTRATEGI® til den mellemstore virksomhed løsningen for jer.

VINDERSTRATEGI® til den mellemstore virksomhed er en strategipakke, der er tilpasset til den mellemstore virksomhed. Den er skræddersyet og tager afsæt i virksomhedens DNA.

Denne strategipakke er for virksomheder, der har behov for en gennemarbejdet, struktureret og gennemsigtig strategiplan, som sætter målene for virksomheden, og sørger for, at virksomheden forbliver eller kommer på rette vej mod at blive en vindervirksomhed®. Det betyder med andre ord at virksomheden har et effektivt redskab til at lede virksomheden mod det næste mål.

Er du interesseret i en uforpligtende dialog om virksomhedens næste strategiproces?

Indtast dine data, så tager vi fat i dig og finder et tidspunkt der passer dig.

 En strategiproces til den mellemstore virksomhed indeholder:

 • Fælles gennemgang af jeres forretningsmodel og nuværende strategimateriale, hvor I vil komme til at se jeres forretning på en helt ny måde
 • StrategiTjek(TM), som er en tilstandsanalyse, der har til formål at tage en temperaturmåling på niveau, retning og hastighed for det strategiske arbejde
 • Forberedelse af workshopsdage, herunder balanceret involvering af ejere, ledelse, bestyrelse og medarbejdere
 • Interviews med tidligere og mulige kunder og leverandører samt besøg hos dem for at afdække forbedringspunkter
 • Interviews med flere af virksomhedens medarbejdere for at afdække hvilke interne kræfter og kompetencer virksomheden har til rådighed for at skabe vækst
 • Interview med ejer/leder for at afdække præferencer, særlige forhold og risici
 • Anvendelse af Business Model Canvas efter behov
 • Involvering af bestyrelse både i relation til interview, analyser og på workshops
 • Involvering af en række medarbejdere både i relation til interviews, analyser, workshops og implementering/eksekvering
 • Indlæg omkring hvad disruption og megatrend er, og hvordan påvirker den digitale udvikling forretningsmodeller
 • Sparringspartner, der støtter jer gennem hele processen mod jeres virksomheds transformation samt vejledning efter behov via hotline
 • Bestselleren “Strategi i vindervirksomheder” som er solgt i mere end 30.000 eksemplarer, og blandt andet skrevet af Mikael Vest
 • 6 super effektive workshopdage, herunder
  • 2 workshopdage omhandlende nutid (nuværende strategiske situation)
  • 2 workshopdage omhandlende fremtid (scenarier for fremtiden, den fremtidige positionering og målet)
  • 2 workshopdage omhandlende action (udvikling af strategien, plan for at nå målet, implementering og eksekvering).

Hvad er outputtet?

Outputtet er en skridsikker, struktureret og gennemsigtig strategiplan som alle nøglepersoner har committet sig til, og som er let kommunikér- og eksekverbar både internt og eksternt og som blandt andet indeholder:

  • Overblik over virksomhedens nuværende strategiske situation herunder muligheder, trusler, styrker og svagheder
  • Identificeret forandringsbehov herunder “trafiklys”, der er enkle at kommunikere
  • Klarlæggelse af den fremtidige position/retning herunder vision og mission
  • En samlet actionplan med Must Win-battles (MWB), tiltag, målepunkter og handleplaner, der sikre optimal implementering/eksekvering
  • Konkrete handlingsplaner for at sikre eksekvering af strategien
  • Strategioverblik og styringsværktøj på 2 sider bestående af:
   • Strategi på én side, med hovedkonklusionerne, der opsamler vision, mission, værdier, MWB, målepunkter og handleplaner
   • Transformations-kurve, der giver et visuelt overblik over vision, MWB samt tiltag fordelt over år
  • Diverse illustrationer og slides med de vigtigste findings som virksomheden kan anvende i kommunikationen både intent og eksternt
 • Slutteligt får virksomheden et certifikat på, at de har gennemført VINDERSTRATEGI® til den mellemstore virksomhed.

Hvorfor en Vinderstrategi®?

Erfaringer viser at struktureret arbejde med strategi er en afgørende faktor for succes.
Måske ønsker I dybere indsigt i arbejde med strategi, måske står I overfor en ny vækstfase, og har behov for sparring og gode redskaber til, at få udarbejdet en endnu skarpere strategisk retning med ambitioner. Måske har I også behov for at arbejde med, hvordan den digitale udvikling påvirker virksomheden.
Med strategipakken vil I opleve en velstruktureret ramme, hvor teori omsættes til praksis, for at sikre en samlet strategi med klare mål. I vil opleve en dybdegående tilgang til de vigtige faser og værktøjer i strategiarbejdet. Og endeligt inspireres I til at se sig selv i et nyt strategisk perspektiv i jagten på at blive endnu skarpere og endnu bedre positioneret. Vi arbejder sammen med jer, og sikrer den nødvendige involvering i organisationen, således at strategien ikke blot forbliver en smart formulering, men rent faktisk gøres af alle i organisationen. Vores kernekompetence er nemlig at få strategi til at virke!

Hvad siger andre?

”Forventningerne var sat højt inden projekt start på grund af Vinderstrategi A/S’ referencer, projektoplæg og projektomfang, men Vinderstrategi A/S indfriede mine forventninger. På områder som “fremdrift”, “fokus” og “præsentation af komplekse informationer og resultater” oversteg Vinderstrategi A/S mine forventninger.
Det var et meget professionelt forløb hvor det var tydeligt, at der lå erfaring bag, både som erhverv og konsulent. Vinderstrategi A/S var utrolig velforberedte og engageret i processen. Det var overraskende positivt fordi det var særdeles effektivt, og har givet en konkret køreplan.”

Adm. direktør og ejer – Ulrich Mosegaard – Borch Textile Group A/S

Læs referencer indenfor strategiarbejde.

Hvem er målgruppen?

Virksomheden har typisk over 50-150 mio. kr. i omsætning, en etableret ledergruppe og har muligvis allerede erfaringer med struktureret strategiarbejde.

Er du interesseret i en uforpligtende dialog om virksomhedens næste strategiproces?

Indtast dine data, så tager vi fat i dig og finder et tidspunkt der passer dig.

Se tegnefilm der visuelt illustrerer omfanget og hvordan arbejdet foregår:

Eller ønsker I selv at planlægge jeres næste strategiproces så få en konkret arbejdsplan i form af dette White Paper og få dermed input og svar på:

hvordan planlægges en strategiproces?

og modtag samtidig nyheder og blogindlæg fra Vinderstrategi A/S.