CSR og verdensmål

I Vinderstrategi A/S arbejder vi målrettet med både CSR og de 17 verdensmål. Vi har særligt fokus på verdensmål:

 • nummer 8: Anstændige job og økonomisk vækst og
 • nummer 9: Industri, innovation og infrastruktur

Vi arbejder med CSR og verdensmålene på to fronter.

Denne ene front handler om det eksterne arbejde vi udfører sammen med en lang række af modige, viljestærke og ambitiøse virksomheder. Vi er stolte af at være med til at skabe arbejdspladser, velstand, skattegrundlag og sætte fokus på verdensmålene ude blandt virksomheder. Gennem dedikeret strategirådgivning med dokumenteret track record af succesfuldt strategiarbejde, bidrager vi med at udvikle vindervirksomheder og har fokus på ikke blot den økonomiske bundlinje, men også bundlinjen i forhold til samfundet/verden. Sammen med virksomheden identificeres og udløses potentialet til glæde for kunder, ejere, medarbejdere og verden som helhed.

Den anden front handler om de tiltag, vi internt har fokus på. Internt sørger vi for, i bedst mulige omfang at anvende bæredygtige og miljøvenlige kontormaterialer. Ligeledes gives sponsorater –fx har Baba fra Fonden for socialt ansvar deltaget på vores strategiuddannelse (sponsorat) for, at vi på den måde kan være med til at bidrage til verdensmålene.

Vinderstrategi A/S støtter desuden:

Team Rynkeby som støtter børn med kræft og deres familier gennem Børnecancerfonden i Danmark, Barncancerfonden i Sverige og Sylva i Finland.

Børns Vilkår hvis vision er, at sørge for, at alle børn kan få den hjælp, de har behov for og sikre børns ret til en god barndom og et godt liv.

Ungdommens Rødekors, vinterferielejren som hvert år giver udsatte børn en tiltrængt succesoplevelse.

Se film fra vinterferielejren her

Medlemsskaber

Vinderstrategi A/S er medlem af en række netværks- og brancheorganisationer, der er værdiskabenede og relevante indenfor Vinderstrategi A/S forretningsområde.

Managementrådgiverne

Vinderstrategi A/S er medlem af Management Rådgiverne

Managementrådgiverne vil understøtte udviklingen af vidensamfundet. Managementrådgiverne og dets medlemmer vil medvirke til, at dansk erhvervsliv og den danske offentlige sektor hører til blandt verdens mest innovative, fleksible og effektive. Som medlem i Managementrådgiverne vedstår man sig sine etiske forpligtelser og underlægger sig foreningens etiske kodeks.

DI Videnrådgiverne

Vinderstrategi A/S er medlem af DI Videnrådgiverne

DI Videnrådgivernes vision er at samle rådgivervirksomheder i Danmark og dermed skabe en slagkraftig organisation, der sikrer videnrådgivere optimale muligheder for vækst og udvikling.

DI Organisation for erhvervslivet

DI_1_150x150px

DI arbejder for at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne og vilkår – for derigennem at sikre vækst og velfærd i Danmark. Derfor fokuserer DI også på at udvikle Danmark som vidensamfund, så Danmark fortsat kan udvikle sig og konkurrere internationalt.

Bank

Jyske Bank
Erhverv
Strandvejen 112
2900 Hellerup

Reg.nr.: 5073
Konto: 1934787

Swift: JYBADKKK
IBAN: DK6750730001934787

Revision

Dansk Virksomheds Udvikling A/S
Henrik Volland – Statsaut. revisor
Hørkær 1A, 1.
2730 Herlev

Advokat

Paul Neale – Møderet for Højesteret
Ny Østergade 3
1101 København K

Persondata – kundeforhold

Vinderstrategi A/S indsamler og opbevarer kundeoplysninger, herunder stamdata om virksomheden og relevante kontaktoplysninger såsom navn, stilling, telefon og e-mail på jeres kontaktperson. Behandlingen af oplysningerne er nødvendige for at kunne administrere vores kundeforhold og opfylde den indgåede aftale mellem os. Oplysningerne opbevares i en sikker teknisk løsning i form af Microsoft 365, og bliver gemt så længe du er aktiv kunde hos os, eller så længe der ifølge lovgivningen påhviler os en anden retlig forpligtelse. Vi videresælger ikke oplysningerne til tredjepart. Du kan til enhver tid få oplyst hvilke oplysninger, vi har registreret, ved at kontakte os.

Persondata – HR

I forbindelse med at du sender en jobansøgning til Vinderstrategi A/S (herefter ”vi”, ”os”, ”vores”), er det vigtigt at gøre dig bekendt med vores politik for behandling af dine personoplysninger.  Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag.   Når du ansøger om et job hos os, så behandler vi alene dine personlige informationer til brug for vores håndtering af din ansøgning.

Personoplysninger og brug heraf

 • Vi behandler kun personoplysninger om dig, som du giver os i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning eller på anden vis som led i rekrutteringsforløbet. De indsamlede personoplysninger vil typisk omfatte:
 • Identitets- og kontaktoplysninger; for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, og telefonnummer,
 • Oplysninger om din uddannelsesmæssige baggrund herunder karakterudskrifter
 • Oplysninger om dine tidligere- og eventuelt nuværende beskæftigelse herunder referenceudtalelser du selv har fremsendt.
 • Personlighedstest
 • Personoplysningerne bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces, samt i forbindelse med en mulig ansættelse.

Indhentning af referencer

 • Da vi har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job hos os, kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante tredjeparter. Vi indhenter ikke referencer uden dit forudgående samtykke.

Følsomme personoplysninger

 • Vi indhenter ikke følsomme personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, uden dit udtrykkelige samtykke.
 • I forbindelse med ansættelse til visse særligt betroede stillinger, kan det være aktuelt at indhente personoplysninger fra tredjepart om dine økonomiske forhold (f.eks. fra et kreditoplysningsbureau) og lave et udvidet baggrundstjek.
 • Såfremt det bliver relevant for den stilling du søger, indhenter vi forinden dit samtykke til at indhente oplysninger og foretage et baggrundstjek.

Personlighedstest

 • Som led i rekrutteringsprocessen for udvalgte stillinger kan vi bede dig om at gennemføre en personlighedstest. Dette vil du blive informeret om i jobopslaget, eller undervejs i rekrutteringsprocessen.

Deling

 • Vi kan dele dine personligoplysninger med tredjeparter, som bistår os i forbindelse med rekrutteringsprocessen, herunder ekstern bogholder, revisor, rekrutteringsfirmaer, udbydere af personlighedstests etc.
 • Videregivelsen vil alene ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at gennemføre rekrutteringsprocessen.
 • Herudover kan vi dele dine personlige oplysninger, hvis vi er forpligtede til at overdrage eller dele dine personlige oplysninger med offentlige- og retslige myndigheder, herunder hvis vi skal indberette oplysninger til det offentlige.

Sletning af dine personlige oplysninger

 • Vi opbevarer din ansøgning og eventuelle andre oplysninger, som du har givet os, indtil rekrutteringsprocessen er gennemført og afsluttet.
 • Hvis du får afslag på din ansøgning, opbevarer vi dine personoplysninger i maksimalt 6 måneder efter afslaget er sendt til dig.
 • Såfremt vi ønsker at opbevare din ansøgning i en længere periode med henblik på eventuel senere ansættelse, vil vi indhente dit samtykke hertil.
 • Hvis du bliver ansat, vil din ansøgning og eventuelle andre oplysninger, som du har givet os, blive opbevaret under hele dit ansættelsesforhold og i en periode efter.

Dine rettigheder

 • Du er til enhver tid berettiget til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig. Ønsker du at få det oplyst, så kontakt os på vores e-mail eller hovedtelefonnummer.
 • Du kan til en enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
 • Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail:dt@datatilsynet.dk

Dataansvarlig

Dine personoplysninger indsamles og behandles af:

Vinderstrategi A/S
CVR-nr.: 31 93 87 24
Reventlowsgade 18 st. tv.
1651 København V
Tlf.: +45 70229031
E-mail: vinderstrategi@vinderstrategi.dk

Yderligere formalia

CVR
31 93 87 24

Aktiekapital
kr. 500.000,00

Moderselskab
Hurricane Holding A/S

Forretningsvilkår

Læs Vinderstrategi A/S´ forretningsvilkår her.