VINDERSTRATEGI® – det unikke koncept

NUTID
FREMTID
ACTION

VINDERSTRATEGI® til den store virksomhed er en strategipakken målrettet den store virksomhed. Den er skræddersyet, ud fra virksomhedens DNA og virksomhedens aktuelle strategiske situation samt den udfordrer det strategiske grundlag og inspirere virksomheden til at se på sig selv i et nyt strategisk perspektiv. Strategipakken har til formål at føre virksomheden igennem alle strategiens elementer til glæde og gavn for ejere, kunder og medarbejdere.

Pakken indeholder:

 • Relevante analyser som henholdsvis virksomheden som Vinderstrategi A/S udfører, herunder lektiemøde, koordinering, gennemgang og review af analyser. Analyser kan være fx.
  • markedsundersøgelse
  • brancheundersøgelse
  • landeundersøgelse
  • produktundersøgelse
 • Forberedelse af workshopdage og generel projektledelse
 • Balanceret involvering af ejere, ledelse og medarbejdere for at sikrer ejerskab
 • Gennemgang af virksomhedes nuværende strategimateriale
 • StrategiTjek(TM), som er en tilstandsanalyse, der har til formål at tage en temperaturmåling på niveau, retning og hastighed for det strategiske arbejde
 • Interview med flere af virksomhedens kunder/potentielle kunder/tidligere kunder, for få en bedre forståelse af kunderne og forholdet til disse, herunder hvilke tiltag som kan skabe merværdi
 • Besøg hos  kunder/leverandører, fabrikker for at afdække forbedringspunkter
 • Interview med flere af virksomhedens medarbejdere, for at afdække hvilke interne “håndtag” virksomheden har til rådighed for at skabe vækst, herunder organisatoriske forhold
 • Interview med ejer/leder for at afdække præferencer, særlige forhold og risici.
 • Involvering af bestyrelse både i relation til interview, analyser og på workshops
 • Involvering af en række medarbejdere både i relation til interviews, analyser, workshops og implementering/eksekvering
 • Indlæg omkring hvad er disruption, megatrend og hvordan påvirker den digitale udvikling forretningsmodeller
 • En større række effektive workshopdage, herunder
  • workshops omhandlende nutid (nuværende strategiske situation)
  • workshops omhandlende fremtid (scenarier for fremtiden, den fremtidige positionering og målet)
  • workshops omhandlede action (udvikling af strategien, efterprøvning af hypoteser samt plan for at nå målet)
 • Bogen “Strategi i vindervirksomheder”
 • Inspiration fra konkrete cases og eksempler fra lignende virksomheder og industrier
 • Hotline så virksomheden kan få vejledning efter behov undervejs i arbejdet
 • Output er en skridsikker, struktureret og gennemsigtig strategiplan/forretningsplan som alle nøglepersoner har committet sig til og som er let kommunikér- og eksekverbar både internt og eksternt, herunder
  • Overblik over virksomhedens nuværende strategiske situation herunder muligheder, trusler, styrker og svagheder
  • Udledt relevante forandringsbehov i form af brændende platforme og muligheder, der skal udnyttes her og nu
  • Klarlæggelse af den fremtidige position/retning herunder etableret en ”vækstcase” med fokus på potentialet
  • Scenarieoverblik med mulige scenarier for fremtiden samt hvordan disse scenarier påvirker forretningsmodellen
  • Overblik og klarhed over hvordan differentiering og positionering skal ske fremadrettet herunder beskrevet vision, mission og værdier
  • Klarlæggelse af strategiske tiltag og fravalg
  • Identificeret 3-5 Must-win Battles med målsætninger og målepunkter der skal nås på vejen til målet
  • Konkrete handlingsplaner for at sikre fundamentet for at eksekvere strategien og opnå kontant værdiskabelse
  • En samlet actionplan med Must Win-battles (MWB), tiltag, målepunkter og handleplaner, der sikre optimal implementering/eksekvering
  • Strategioverblik og styringsværktøj på 2 sider bestående af 1) Strategi på én side, med hovedkonklusionerne, der opsamler vision, mission, værdier, MWB, målepunkter og handleplaner og 2) Transformations-kurve, der giver et visuelt overblik over vision, MWB samt tiltag fordelt over år
  • Diverse illustrationer og slides med de vigtigste findings som virksomheden kan anvende i kommunikationen både intent og eksternt
 • Slutteligt får virksomheden et certifikat på, at de har gennemført VINDERSTRATEGI® til den store virksomhed.

Hvorfor en Vinderstrategi®?

Erfaringer viser at struktureret arbejde med strategi er en afgørende faktor for succes. Dygtige virksomheder kan altid arbejde for et blive endnu bedre. Vi arbejder sammen med jer og sikrer den nødvendige involvering i organisationen, således at strategien ikke blot forbliver en smart formulering, men rent faktisk gøres af alle i organisationen. Strategipakken er fleksibelt opbygget således, at I selv er med til at påvirke indhold og dermed jeres udbytte. I fællesskab foretager vi en tilstandsanalyse af virksomhedens nuværende strategiske grundlag, vi analyserer virksomhedens strategiske situation, vi fastlægger ambitionsniveau i forhold med bl.a. vision, mission, den digitale udvikling, målsætninger og målepunkter, hovedstrategier og sikrer strategisk handlekraft som katalysator for implementering af de strategiske initiativer. Vores kernekompetence er at få strategi til at virke!

Hvad er udbyttet?

Ønsker I et løft på evne og vilje til at tænke mere ”på kanten”, et endnu bedre beslutningsgrundlag for jeres markedstiltag, ændringer eller justeringer, en gennemarbejdet, struktureret og gennemsigtig strategiplan der er nem at implementere og en dedikeret strategirådgiver med dokumenteret track record af succesfuld strategiarbejde i store virksomheder? Ja, så er strategipakken VINDERSTRATEGI® til den store virksomhed løsningen.

Hvad siger andre?

Læs referencer indenfor strategiarbejde.

Hvem er målgruppen?

Virksomheden har typisk over 100 mio. kr. i omsætning, en etableret ledergruppe, en gruppe af selskaber, en vis strategisk indsigt, internationalt udsyn og en række komplekse forhold som fx produkt-, marked- eller ejerstrukturer.

Se tegnefilm der visuelt illustrerer omfanget og hvordan arbejdet foregår:

Faktaark
Kontakt os

Eller ønsker I selv at planlægge jeres næste strategiproces så få en konkret arbejdsplan i form af dette White Paper og få dermed input og svar på:

hvordan planlægges en strategiproces?

og modtag samtidig nyheder og blogindlæg fra Vinderstrategi A/S.