Det unikke Vinderstrategi®-koncept

NUTID
FREMTID
ACTION
 • Ønsker I et løft på evne og vilje til at tænke mere ”på kanten”?
 • Et endnu bedre beslutningsgrundlag for jeres markedstiltag, ændringer eller justeringer?
 • En gennemarbejdet, struktureret og gennemsigtig strategiplan der er nem at implementere og en dedikeret strategirådgiver med dokumenteret track record?

Ja, så er strategipakken VINDERSTRATEGI® til den store virksomhed løsningen for jer.

VINDERSTRATEGI® til den store virksomhed er en strategipakke målrettet den store virksomhed. Den er skræddersyet ud fra virksomhedens DNA og virksomhedens aktuelle strategiske situation.

Strategipakken har til formål at føre virksomheden igennem alle strategiske elementer til glæde for ejere, kunder og medarbejdere. Strategipakken er tilpasset din virksomhed, og vi hjælper dig med at udvikle de rette målsætninger for din virksomhed, og sammen konkretiserer vi vejen til at indfri målene.

Er du interesseret i en uforpligtende dialog om virksomhedens næste strategiproces?

Indtast dine data, så tager vi fat i dig og finder et tidspunkt der passer dig.

En strategiproces til den store virksomhed indeholder:

 • En række lektier (baseret på unikke værktøjer) som virksomheden skal forberede, herunder lektiemøde, koordinering, gennemgang og review af lektier
 • Fælles gennemgang af jeres forretningsmodel og nuværende strategimateriale, hvor I vil komme til at se jeres forretning på en helt ny måde
 • Indledende analyser udført af Vinderstrategi A/S herunder markeds, branche, lande og produktundersøgelse
 • StrategiTjek(TM), som er en tilstandsanalyse, der har til formål at tage en temperaturmåling på niveau, retning og hastighed for det strategiske arbejde
 • Forberedelse af workshopsdage, herunder balanceret involvering af ejere, ledelse, bestyrelse og medarbejdere
 • Interviews med tidligere og mulige kunder og leverandører samt besøg hos dem for at afdække forbedringspunkter
 • Involvering af en række medarbejdere både i relation til interviews, analyser, workshops og implementering/eksekvering
 • Interviews med flere af virksomhedens medarbejdere for at afdække hvilke interne kræfter og kompetencer virksomheden har til rådighed for at skabe vækst
 • Interview med ejer/leder for at afdække præferencer, særlige forhold og risici.
 • Involvering af bestyrelse både i relation til interview, analyser og på workshops
 • Indlæg omkring hvad disruption og megatrend er, og hvordan påvirker den digitale udvikling forretningsmodeller
 • Sparringspartner, der støtter jer gennem hele processen mod jeres virksomheds transformation samt vejledning efter behov via hotline
 • Bestselleren “Strategi i vindervirksomheder” som er solgt i mere end 30.000 eksemplarer, og blandt andet skrevet af Mikael Vest
 • En større række effektive workshopdage:
  • Workshops omhandlende nutid (nuværende strategiske situation)
  • Workshops omhandlende fremtid (scenarier for fremtiden, den fremtidige positionering og målet)
  • Workshops omhandlede action (udvikling af strategien, efterprøvning af hypoteser samt plan for at nå målet)

Hvad er outputtet?

Outputtet er en skridsikker, struktureret og gennemsigtig strategiplan som alle nøglepersoner har committet sig til, og som er let kommunikér- og eksekverbar både internt og eksternt og som blandt andet indeholder:

 • Konkret handlingsplan for din virksomhed, der sikrer eksekvering af udvalgte strategiske initiativer.
 • Klarlæggelse af hvordan differentiering og positionering skal ske fremadrettet herunder beskrevet vision, mission og værdier
 • Overblik over virksomhedens nuværende strategiske situation herunder muligheder, trusler, styrker og svagheder
 • Scenarieoverblik med mulige scenarier for fremtiden samt hvordan disse scenarier påvirker forretningsmodellen
 • Klarlæggelse af strategiske tiltag og fravalg
 • En samlet actionplan med Must-win Battles (MWB), tiltag, målepunkter og handleplaner, der sikre optimal implementering/eksekvering
 • Strategioverblik og styringsværktøj bestående af
  • Strategi på én side, med hovedkonklusionerne, der opsamler vision, mission, værdier, MWB, målepunkter og handleplaner
  • Transformations-kurve, der giver et visuelt overblik over vision, MWB samt tiltag fordelt over år
 • Diverse illustrationer og slides med de vigtigste findings som virksomheden kan anvende i kommunikationen intent såvel eksternt
 • Et certifikat på, at de har gennemført VINDERSTRATEGI® til den store virksomhed.

Hvorfor en Vinderstrategi®?

Erfaringer viser at struktureret arbejde med strategi er en afgørende faktor for succes. Dygtige virksomheder kan altid arbejde for et blive endnu bedre. Vi arbejder sammen med jer, og sikrer den nødvendige involvering i organisationen, således at strategien ikke blot forbliver en smart formulering, men rent faktisk gøres af alle i organisationen.
Strategipakken er fleksibelt opbygget således, at I selv er med til at påvirke indhold og dermed jeres udbytte. I fællesskab foretager vi en tilstandsanalyse af virksomhedens nuværende strategiske grundlag, vi analyserer virksomhedens strategiske situation, vi fastlægger ambitionsniveau i forhold med bl.a. vision, mission, den digitale udvikling, målsætninger og målepunkter, hovedstrategier og sikrer strategisk handlekraft som katalysator for implementering af de strategiske initiativer. Vores kernekompetence er at få strategi til at virke!

Hvad siger andre?

”Vi valgte Vinderstrategi A/S, da de har vist succes med flere af vores andre selskaber. Med fantastiske redskaber samt tæt samarbejde og et dybdegående indblik i koncernen formåede de at omsætte tanker til handling gennem teoretisk og praktisk erfaring.
Hele strategiprocessen har været voldsomt imponerende. Vinderstrategi A/S redigerer og arbejder ”on the fly”, samtidig med, at de styrer processen med passende hård hånd.
Vi havde aldrig selv kunnet nå frem til samlingen af vores tanker på samme måde.
Den positive oplevelse som jeg oplevede de 3 dage, vil jeg også ønske andre får muligheden for at opleve.”

CEO – Lars Ormstrup – STENHØJ A/S – Maskinfabrikken

Læs flere referencer indenfor strategiarbejde.

Hvem er målgruppen?

Virksomheden har typisk over 150 mio. kr. i omsætning, en etableret ledergruppe, en gruppe af selskaber, en vis strategisk indsigt, internationalt udsyn og en række komplekse forhold som fx produkt-, marked- eller ejerstrukturer.

Er du interesseret i en uforpligtende dialog om virksomhedens næste strategiproces?

Indtast dine data, så tager vi fat i dig og finder et tidspunkt der passer dig.

Se tegnefilmen der visuelt illustrerer omfanget og hvordan arbejdet foregår

Ønsker I selv at planlægge jeres næste strategiproces så download vores gratis white paper, og få inputs og inspiration til processen.