Disruption er et begreb som vinder frem i virksomheders strategiske planlægning. Med globaliseringen og den hastige digital udvikling skal virksomheder være beredt over for konkurrencen fra nye aktører eller virksomheder, der ikke i dag er aktive i branchen. Som indledning på denne blog, vil vi starte med at definere, hvad vi forstår ved disruption:

”En virksomhed der gennem innovation af nye produkter og services undergraver/nedbryder den eksisterende branches typiske forretningsmodeller. ”

Danske Bank offentliggjorde sidste år, at banken har et projekt kørende, hvor en gruppe kaldet ”Projekt X” skal forsøge at skabe en massiv ændring af branchen. Ifølge en nylig artikel bragt af Berlingske Business opfatter Danske Bank ikke Nordea, Jyske Bank og Sydbank som værende de største trusler på længere sigt. Banken mener derimod, at truslen fra nye udenlandske substitutter fx Google, Apple eller Amazon er større, og banken må tage hånd om denne trussel for at sikre sig markedets førerposition i fremtiden.

I stedet for at lade Apple, Google eller en anden stor international virksomhed drive udviklingen og finde nøglen til fremtidens betalingsløsninger lancerede Danske Bank i maj 2013 kæmpehittet MobilePay. De gode erfaringer fra MobilePay har givet banken blod på tanden i forhold til at tage udviklingen skridtet videre og forsøge at ændre traditionel bankdrift. I et forsøg på at undgå at blive disrupted af nye aktører i branchen, som ændrer rammerne for bankdrift, nedsatte Danske Bank, som nævnt ovenfor, en gruppe kaldet ”Projekt X”, som har til opgave at disrupte den virksomhed, som de selv er en del af. Idéen er, at hvis ikke Danske Bank selv kan udvikle fremtidens bankdrift, vil en anden virksomhed gøre det før eller siden.

Det er begrænset hvad der er sluppet ud om aktiviteten, men der tegner sig et mønster af hvordan Danske Bank har organiseret sig. Teamet som Danske Bank har ansat til opgaven skal agere som en nystartet virksomhed og teamet rapporterer direkte til toppen af Danske Bank. Gruppen har forskellige kompetencer og kommer med baggrunde langt fra bankdrift. Projektet kører 100% sideløbende med resten af driften i banken og skal ikke inddrage nuværende digitale og elektroniske løsninger – ”Projekt X” skal tænke ud af boksen.

Selv hvis gruppen ikke formår at disrupte banken, vurderer vi, at Danske Bank alligevel vil gøre sig nogle værdifulde erfaringer, som de kan bruge i fremtiden. De erfaringer som banken får på nuværende tidspunkt, vil først og fremmest kunne bruges den dag store udenlandske konkurrenter forsøger at indtage markedet. Derudover vil projektet formentlig føre til innovationer, der kan styrke bankens forretningsmodel mod den eksisterende konkurrence i branchen.

Danske Banks tiltag stemmer på mange måder overens med hvad Vinderstrategi A/S’ fremtidsforsker Axel Olesen siger: ”Den bedste måde hvorpå en virksomhed kan udvikle sin forretning er at ansætte 10 unge mennesker og inddele dem i 5 grupper på hver 2 personer, der skal forsøge at disrupte selvsamme virksomheds forretningsmodel. ”

Med andre ord betyder dette, at en vindervirksomhed bør være omstillingsparat, klar til input udefra og ikke begrænse sin horisont til kun at tænkte forretningsudvikling inden for de eksisterende rammer. Hvis man lukker øjnene for nye muligheder, vil andre blot udnytte disse.

Det bliver spændende at følge Danske Banks udvikling. Disse erfaringer er der helt givet mange virksomheder, som kan have glæde af!