Det er ofte et spørgsmål, som jeg får stillet som såkaldt ”professionelt bestyrelsesmedlem”.

Oftest nævner jeg et par tommelfingerregler herfor. Og nu har revisionsfirmaet PwC i dag udgivet deres publikation ”Bestyrelsesarbejde i Danmark 2011 – aflønning af topledelsen”. Det giver en god mulighed for at syreteste disse tommelfingerregler.

I publikationen nævnes PwCs analyser af lønninger til bestyrelse og direktion i børsnoterede virksomheder for 2009. Hvis vi ser nærmere på small cap aktier som Egetæpper A/S, Expedit A/S, SP Group A/S og Ambu A/S kan det læses, at det gennemsnitlige honorar til deres formænd udgør kr. 465.000,00, til menige medlemmer kr. 166.000,00 og til direktionen kr. 2.844 (gennemsnit).

Som nævnt ovenfor gengiver jeg ofte et par tommelfingerregler når jeg bliver spurgt til prisen for et bestyrelsesmedlem.

Tommelfingerregel nr. 1 er, at en bestyrelsesformand honoreres med ca. 20% af den gennemsnitlige direktørløn. Det passer i runde tal når det handler om small cap selskaberne, nærmere bestemt 16%.

Tommelfingerregel nr. 2 er, at en bestyrelsesformand honoreres med et faktorforhold på 2 – 2,5 i forhold til menige bestyrelsesmedlemmer. I analysen er faktorforholdet opgjort til 2,8, hvormed denne tommelfingerregel også passer meget godt

Tommelfingerregler er vel kendetegnet ved at de kan bruges i grove træk. Og det giver derfor ikke anledning til at ændre disse. Og så er det jo værd at bemærke at bestyrelseshonorarerne trods almindelig resultatmæssig afmatning har oplevet en svag stigende tendens…