Nogle gange kaster jeg mig, godt støttet af et åbent sind, over en bog, som har en spændende titel.. Og så ser jeg om der er inspiration at hente.

”Strategisk ledelseskommunikation” af Anders Bordum og Jacob Holm Hansen er én af disse bøger, som jeg netop har læst i weekenden. Og der var inspiration at hente. Det viste sig, at bogen ser nærmere på erhvervslivets visioner, missioner og værdier. Rent faktisk analyserer forfatterne Danmarks 50 største virksomheders strategiske intentioner (fælles betegnelse i Vinderstrategi A/S for vision, mission og værdier). Og virksomhederne får stor kritik. Faktisk konkluderer forfatterne på side 245 følgende ”Der mangler altid gode visioner. Problemet er at kunne skelne gode fra dårlige visioner og visionær ledelse fra visionsløs ledelse”.

Nu er bogen godt nok fra 2005 og der er givetvis sket store forbedringer siden i virksomhedernes arbejde med gode visioner. Men der er ingen tvivl om, at et forstærket arbejde med de strategiske intentioner kan give stor værdi på bundlinjen for virksomhederne.

I Jørgen Lægaard og min strategi-bog ”Strategi i vindervirksomheder” har vi også taget 5 af de mest kendte danske virksomheders visioner under behandling. Og vi er på mange måder enige i konklusionerne fra ”Strategisk Ledelseskommunikation”. Efter at have set på styrke og svagheder konkluderer vi i bogen ”Strategi i vindervirksomheder”, at visionerne kan ses som en mellemting mellem et egentligt ledelsesværktøj og en skåltale.

Der er med andre ord plads til forbedringer. Som ledelsesværktøj kan en god vision virkelig rykke en virksomhed. Det kræver at visionen lever op til definitionen:

 

”Ledelsens valg af retning for virksomheden, hvor ledelsen har udviklet et mentalt billede af en mulig og ønskværdig fremtidig position. Det afgørende i udviklingen er, at visionen udtrykker en realistisk, troværdig og attraktiv fremtid for organisationen – en fremtid, der på afgørende områder er bedre end den nuværende.”

 

Og nogle af fordelene ved en handlekraftig vision er bl.a.:

  • De fleste virksomheder og deres ledere har ambitioner, der rækker ud over den nærmeste fremtid og det sætter visionen ord på
  • Virksomhedens mission, værdier og strategiske målsætninger kan stimuleres positivt fra de strategiske muligheder, der åbnes i visionen
  • Der vil være nye strategiske muligheder ved at tænke længere end til de nuværende markeder og de nuværende organisatoriske ressourcer
  • Visioner er udfordringer for erfarne ledere

Gode, gennemtænkte og handlekraftige visioner kan med fordel også udvikles af mindre og mellemstore virksomheder – og endda af interesseorganisationer. Her er bare et par stykker:

 

Brancheorganisationen for den danske mode og textil branche Dansk Mode & Textil, Landbruget Håstrupgård ApS og It-konsulenthuset med speciale i Java Lund & Bendsen A/S.

 

Kender du andre gode eksempler så skriv gerne og du er også velkommen hvis du vil høre mere om kravene til en god vision.