Den mindre ejerledet virksomheds overlevelse, vækst og succes er primært afhængig af ejerlederen.

Kun de ejerledere med den helt rigtige kombination af evner og karaktertræk formår at vækste deres virksomhed – men når virksomheden vokser forandres dens behov og det bliver svært som ejerleder at varetage alle behovene. Vores erfaringer viser, at mange af de forretningsgange, der for eksempel var gode og tilstrækkelige da virksomheden var lille, bliver begrænsninger når virksomheden får flere end ca. 7-8 medarbejdere.

Hvor ejerlederen før kunne håndtere alle de forskellige ”kasketter” (kunder, bogholderi, markedsføring, osv.) eller være omdrejningspunktet for alle beslutninger bliver det nu sværere eller umuligt. I nogle tilfælde bliver ejerlederens evner, der indtil da har været drivkraften bag virksomhedens vækst endda en hæmsko for virksomhedens fremtidige udvikling.

Vi kalder ovennævnte fænomen ”glasloftet i ejerledet virksomheder”.

Ejerledere for hvem det er lykkedes, at drive en velfungerende virksomhed kan i nogle tilfælde for eksempel være tilbageholdende med at ”give slip på deres barn” og udskifte primitive ”cigarkasseløsninger”, økonomisystemer, ansætte mellemledere med komplementære kompetencer eller gøre brug af rådgivere uden for virksomheden. Ejerlederen kan således ubevidst skabe kunstige begrænsninger for virksomhedens potentiale og vækst. Ejerlederne er i disse situationer ofte virksomhedens største hæmsko for vækst og for at bryde
igennem glasloftet, fordi det kan forhindre ham eller hende i at træffe nødvendige, men smertefulde beslutninger. Specielt hvis ejerlederen ikke har erfaring fra drift af større virksomheder, kan udfordringen blive ekstra stor.

Det er forståeligt, at det er umådeligt svært at se sine egne begrænsninger og behov for nye kompetencer udefra, når man nu har klaret ledelsesjobbet så godt, men ikke desto mindre er det afgørende for at bryde glasloftet. I kraft af at lederen også er ejer er der umiddelbart ikke andre, der kan skride ind og sætte de nødvendige forandringer for vækst i gang. Det er dermed udelukkende ejerlederens opgave at få delegeret alt ansvar og autoritet i virksomheden til (ny)ansatte med de rigtige kompetencer.

I en stor landbrugsvirksomhed kan denne opgave for eksempel bestå i, at få professionaliseret forretningsdelen af virksomheden. Hvis ejerlederens evner og interesse fx ligger inden for svineproduktion eller planteavl, er det sandsynligt at vedkommende ikke også er ekspert i strategi, markedsføring eller økonomistyring. Det selvfølgelig muligt at erhverve sig
flere/nye kompetencer, men det er vores erfaring at ejerledere sjældent har tid til det eller har den store interesse herfor – ejerlederen brænder jo for noget helt andet, nemlig deres fagområde.

I stedet giver det oftest mening at være ærlig over for sig selv om hvad man er god til, og så sikre sig at man får kompetent hjælp til resten. Og en sådan hjælp koster selvfølgelig ressourcer, hvis de nødvendige kompetencer da ikke allerede eksisterer i ledergruppen eller i virksomheden. Det kan derfor være nødvendigt først at bringe virksomheden til en kritisk
størrelse så indhentningen af hjælp kan finansieres i driften eller udarbejde en strategi og plan for, hvordan ejerlederen med en investering i fremtiden kan bringe sig igennem glasloftet endnu hurtigere og mere effektivt. Erfaringerne viser at det er muligt at bryde glasloftet og at investeringer i fremtiden betaler sig til glæde for kunder, medarbejdere og ejere.

Denne blog er bragt i AGRAR+ den 23. marts 2012.

AGRAR+ er et helt nyt digitalt magasin, som leverer den seneste og bedste baggrundsviden til den moderne og fremsynede landmand – uanset om det er inden for plante-, svine- eller kvægavl.  AGRAR+ leverer relevant inspiration gennem de mange faglige artikler, test af maskiner, flotte fotos, videoklip og links til relevante hjemmesider.
Med AGRAR+ får du adgang til et helt nyt og imponerende univers af viden til fremtidig vækst!