Endnu en ejerleder tager skridtet fuldt og professionaliserer sin bestyrelse.

Pressemeddelelse udsendt af Thykjær A/S lyder som så:

 

 

På en afholdt generalforsamling d. 11. december 2012 er der valgt 2 nye medlemmer til bestyrelsen i Thykjær A/S.

Det drejer sig om:

Mikael Vest, tidligere direktør i Jyske Bank, Horsens, i dag partner i Vinderstrategi A/S – og som tillige beskæftiger sig med virksomhedsrådgivning og bestyrelsesarbejde i en lang række større erhvervsvirksomheder.

Christian Roslev, der fra 2006-2011 var administrerende direktør i Nordjyllands Trafikselskab, herefter i en kortere periode direktør for DSB, og som i dag er ansat som konsulent i Cowi A/S.

 

Direktør Bent Thykjær, der ejer Thykjær A/S, glæder sig over, at bestyrelsen er blevet tilført viden om strategi og forretningsudvikling – samt kendskab til kørselsudviklingen indenfor den offentlige sektor og trafikselskabernes udbudspolitik.

 

”For den fortsatte udvikling af forretningen er det essentielt at have viden om de nævnte forhold – og helt afgørende for at kunne drive et rentabelt busselskab. Desuden er det af afgørende betydning at have bedst mulig indsigt i, hvordan trafikselskaberne i fremtiden vil udbyde buskørslen” siger Bent Thykjær.

 

Hertil tilføjer bestyrelsesformand, advokat Johan Ladegaard: ”Virksomheden har i dag med udvidelsen af bestyrelsen taget et vigtigt strategisk skridt i bestræbelserne på at fastholde og udbygge virksomhedens position som Danmarks største privatejede busselskab – og det er glædeligt”.