2013 02 07 Du sagde rodebutik - dagbladet sjællandskeTorsdag den 7. februar 2013 bragte DAGBLADET Sjællandske denne klumme af Mikael Vest, Vinderstrategi A/S.

”Du sagde rodebutik”

Én af de større virksomheder vi hjælper med at få en endnu skarpere strategi holdte vi møde med  forleden. Eller rettere med ejerkredsen og familien bag.

Det er en virksomhed med aktiviteter i ca. 25 lande og med en række indarbejdede og meget stærke brands. Det er også en virksomhed med en række forretningsmæssige knopskydninger.

I forbindelse med bl.a. afklaring af ejeres præferencer var vi langt omkring i en række scenarier. Og i den forbindelse bragte vi én af vores ”kæpheste” som er nedbringelse af kompleksitet på banen i forhold til at undersøge mulighederne for vækstpotentialet i virksomheden..

Kompleksitet kalder vi også for den ”Den stille dræber” fordi den kommer snigende og ingen opdager dens indflydelse og påvirkning af forretningen før det måske er for sent. Hvis det er for sent er det et udtryk for, at kompleksiteten er så omfattende, at det er umuligt for en virksomhed at vikle sig ud af den indenfor den tidsramme der er til stede.

Det kan fx være i situationer, hvor ændrede forhold i omverdenen, kunders nye præferencer eller ændringer i leverandørsituationen får betydning for virksomhedens måde at tilfredsstille sine kunders behov på. Måske kan virksomheden på grund af kompleksisteten ikke nå at reagere og tilpasse virksomheden til de nye forhold på tilfredsstillende vis. Typisk fordi overblikket er væk og konsekvenserne ved forskellige tiltag er uigennemskuelige. I værste fald er virksomheden handlingslammet. Og forretningsmodellen er derfor under nedbrydning.

Tilbage til oplevelsen forleden. Heldigvis var den pågældende virksomhed ikke i den situation at forretningsmodellen er under nedbrydning. Stifteren bag virksomhedens succesrige udvikling lyttede til vores erfaringer med kompleksitet og satte sig eftertænksomt tilbage i stolen.

Vi fortsatte de forskellige drøftelser om scenarier og de konsekvenser, som scenarierne indebar.

Pludselig sagde stifteren henvendt til os: ”Du sagde rodebutik”.

Og det stod klart at udsagnene om kompleksitet havde sat nogle tanker i gang og havde måske endda positivt ”provokeret” så meget, at udsagnene og dialogen var blevet opfattet som, at vi havde sagt, at det var en rodebutik.

Heldigvis er det en modig, ambitiøs og viljestærk forretningsmand vi sad overfor og som ser muligheder og værdsætter sparringen. Så det blev opfattet positivt – og som bestemt også var hensigten. Og udsagnene havde sat nogle nye tanker i gang. I hvert fald blev en række meget præcise bud på scenarier opstillet efterfølgende. Bud som klart bærer præg af, at der vil blive tale en række fravalg, langt mindre kompleksitet og en endnu skarpere forretningsmodel.

Hvis din forretning er en ”rodebutik” – hvor vil du så starte oprydningen?

Se avisklip her