Børsens nylige kåring af årets gazellevirksomhed 2014 markerede en milepæl, da det er 20. gang denne hyldest til danske vækstvirksomheder løb af stablen.

Som deltager igennem alle 20 år og selvudnævnt fuldblods gazelle entusiast er det interessant at tænke tilbage på den udvikling gazellevirksomhederne i Danmark har været igennem og samtidig se på om der ud over de rent økonomiske nøgletal en gazelle opnår sin titel igennem, findes nogle fællesnævnere. Nogle særlige træk og egenskaber der udgør en gazellevirksomheds DNA uanset årstal og branche.

danske gazeller

1994 til 2014

Ser vi tilbage på udviklingen fra 1994 til 2014 er der en række centrale forhold der har ændret sig og som har krævet tilpasning i måden hvorpå danske gazellevirksomheder har skullet navigere. Herunder er en brutto liste af de væsentligste forhold, set fra vores perspektiv som strategiske rådgivere for en række danske gazellevirksomheder gennem årene.

Samlet set, er gazellevirksomhedernes omverden langt mere kompleks og foranderlig i dag end den var i 1994. Denne øgede kompleksitet er især drevet af:

 • Forsat udviskning af nationale markedsgrænser i form af globalisering
 • Udviklingen på den digitale front
 • Ændrede krav til ledelsen, herunder øget behov for at medarbejderne er en central del af virksomhedens udvikling

Denne “kompleksificering” af gazellevirksomhedernes omgivelser bevirker at, selvom ledelsen stadig udstikker den overordnede retning, så er det afgørende at organisationen som helhed er en integreret del af gazellevirksomhedens strategi og eksekveringen af denne.

Figur-Gazelle

DNA for danske gazellevirksomheder

Hvad er det så der kendetegner de danske gazellevirksomheder? Hvad er deres DNA?

Herunder er listet 10 fællestræk som vi, baseret på egne erfaringer, samlet set karakteriserer de danske gazellevirksomheder:

 1. Finansielt solide (er ofte risikovillige, men sikrer sig økonomisk fundament)
 2. Ligeglade med rammebetingelser (ser på muligheder fremfor begrænsninger)
 3. Kunden er rent faktisk i centrum (relationen til kunden er omdrejningspunktet for aktiviteterne)
 4. Strategien opnår fælles accept og danner fælles udgangspunkt for fremdrift (der trækkes i samme retning)
 5. Der er foretaget tydelige strategiske tilvalg og strategiske fravalg (kompleksiteten styres bevidst af virksomheden og ikke omvendt)
 6. Handlekraften opnås i fællesskab (det er den samlede organisation der skaber forandringerne og ikke få enkeltpersoner – der er samhørighed mellem ejere og ledere)
 7. Proaktive (går forrest, skaber fremtiden og kan forudse tendenser, behov og forandringer grundet nærhed til kunden, markedet/branchen og sig selv)
 8. Er grænseløse i et geografisk perspektiv, men med formål og omtanke (udnytter globalisering til egen fordel og forstår at drive datterselskaber/underafdelinger)
 9. Menneskelige ressourcer fastholdes og udvikles (medarbejdere er tilfredse, forstår strategien, de udfordres og kommunikationen mellem ledelse og medarbejdere er god)
 10. Forstår og interagerer med omgivelser (de er en accepteret del af samfundet)

Vores overordnede pointe er, at selvom midlerne til at opnå vækst forandrer sig, så formår gazellevirksomhederne igennem ovenstående 10 karakteristika at drive og udnytte forandringerne til deres egen fordel. Dette ser vi som værende til stor inspiration for alle typer virksomheder, men måske i særlig grad dem der er stagneret og som endda giver forandringerne i omgivelserne skylden for dette.