ejerleder

 

 

Ca. 3 ud af 4 danske virksomheder ledes af deres ejere. En række af disse ejerleder er desværre i gang med at nedbryde virksomhedens værdi.

Til forskel fra de virksomheder, som eksempelvis har kapitalfonde bag sig, er der ikke nødvendigvis præcise målsætninger for værdiskabelse i de ejerledede virksomheder og ej heller en daglig fokus på at realisere ambitionerne.

Konsekvensen er ofte, at en række ejerledet virksomheder står overfor gedigne udfordringer. Her er et par typiske udfordringer:

  • Virksomheden er gået i stå. Der er ingen fokus på hverken positionering i markedet, målgrupper, eksistensberettigelse eller hvad virksomheden skal være særlig dygtig til.
  • Forkælet kultur, som er præget af en introvert forståelse, hvor det mere handler om virksomheden end om kunderne.
  • Ingen ledelse. Der er ingen, som går i spidsen og kommunikerer, hvilket mål der jagtes, hvilke kampe der skal kæmpes og tager dialogen med den enkelte medarbejder om, hvordan de skaber værdi for virksomheden og for dem selv.

 

Hvad gør en ejerleder i den situation?

Ejerlederen kan med fordel starte med at erkende situationen.

Dernæst kan ejerlederne gøre op med undskyldninger om, at de ikke har tid til at gøre noget ved det, og det i øvrigt tager alt for lang tid at gøre noget ved det.

Derudover bør det kortlægges inden for hvilke rammer (hjørneflag), der strategisk kan arbejdes på at forbedre situationen. Rammerne afgøres bl.a. af:

  • Familiemæssige forhold
  • Reguleringsmæssige forhold (skat)
  • Markeds- og konkurrencemæssige forhold

 

Handling påkrævet

Når ovenstående hjørneflag er opstillet, er det vigtigt, at ejerlederen afgør med sig selv, hvilken rolle ejerlederen mest optimalt ønsker at varetage fremover.

Dernæst er det vigtigt at få afklaret:

Skal virksomheden fortsætte som en selvstændig virksomhed – eventuelt med helt eller delvist ejerskifte som et virkemiddel?

Eller er tiden kommet til, at virksomheden skal indgå i samarbejde (alliance, fusion eller lignende) med andre virksomheder og dermed afhændes helt eller delvist?

Svarene på ovenstående afgør, om ledelsen skal styrkes med det samme, eller om det er mere hensigtsmæssigt at afvente med at styrke ledelsen indtil et evt. samarbejde med andre virksomheder, og dermed er ejerforholdet klarlagt.

 

Det strategiske arbejde afgør fremtiden!

Uanset hvad der ender med at være ejerlederens præference, er det vigtigt at få klarlagt det bedste bud på en strategi.

Strategiarbejdet gør, at virksomheden beskrives og potentialet fremstår så markant som muligt. Det øger værdien og gør derfor virksomheden attraktiv for både kunder, medarbejdere og evt. en ny ledelse og/eller ny ejer og/eller ny samarbejdspartner.

 

Revitalisering giver værdiskabelse

I nogle tilfælde oplever vi i Vinderstrategi A/S endda, at medens strategiarbejdet foregår, ændrer denne ejerleder sit syn på sin egen opgave og personlige præferencer og får en ny lyst til at

  • kaste sig ind i kampen og får en blændende interesse for at få virksomheden revitaliseret markeds- og ressourcemæssigt,
  • gøre op med den eksisterende kultur og
  • udvise noget ledelse.

Vel at mærke med et langsigtet perspektiv for værdiskabelse. Den særlige egenskab og konkurrencefordel som en kapitalfond ikke har.