Ejers præferencerVinderstrategi A/S stiller i Jyllands-Posten skarpt på lederes og ejers præferencer.

Emnet er væsentligt, da det er vores oplevelse, at der i de danske virksomheder bliver brugt for lidt tankevirksomhed på klarlægningen og defineringen af præferencer.

Der er i særdeleshed fem elementer som ejeren bør klarlægge sine præferencer for, og som lederen bør være opmærksom på.

Disse inkluderer; 1) hjørneflag, 2) egen rolle fremadrettet, 3) særlige hensyn, 4) risikoprofil og 5) ønsker til exit.

Vigtigheden af at klarlægge og definere ejers præferencer skyldes, at strategien ellers ikke vil blive ordentligt eksekveret og måske endda vil resultere i ulyst og modstand.

Læs klummen ”Har I styr på jeres præferencer?” og find ud af, hvad de fem elementer, du skal være klar til at definere og klarlægge, indebærer.

Kontakt os i dag, hvis I ønsker sparring og hjælp til defineringen og klarlægningen af præferencerne i forbindelse med jeres strategiarbejde.