Mette Frandsen, SØBYSØBY indledte strategiarbejdet med Vinderstrategi A/S med et VindervirksomhedsTjek® for at blive endnu skarpere på, hvor der skulle sættes ind i det kommende strategiarbejde. Ejer, Mette Frandsen fra SØBY siger:

“SØBY er en virksomhed med 55 år i landbrugsbranchen. 55 år som har udviklet virksomheden fra mindre smed til mellemstor produktionsvirksomhed. Hertil kommer, at vi sidste år gennemførte et generationsskifte fra 2. til 3. generation. Dette har medført et behov for en grundig strategiproces.

Vi var særligt glade for den grundighed, processen gennem hele forløbet har været præget af, samt for den sparring og erfaring, Vinderstrategi A/S bød ind med. Vinderstrategi A/S levede til fulde op til det forventede ud fra vores indledende samtaler og introduktion til processen. Styringen af processen og dokumentationen hele vejen igennem var over vores forventninger. Vinderstrategi A/S var altid 100% forberedte. Vi forventer uden tvivl, at investeringen betaler sig både i form af intern klarhed over fremtidige mål og ikke mindst vækst.

Vi er blevet meget bevidste om vores kompetencer, forcerne i vores kundegrundlag og i vores produktsortiment. Grundigheden i strategiprocessen, handleplanerne og transformationskurven, som er kommet ud af processen, er meget håndgribelig og visuel for organisationen. Vi har løbende inddraget medarbejdere i processen, og det har givet forandringsparathed og er nu med til at sikre, at strategien ikke bliver et skuffeprojekt, men allerede er godt i gang med at blive implementeret.

Vi kan stå inde for det arbejde, Vinderstrategi A/S leverer, og vi vil gerne anbefale andre at gennemgå en lignede proces – ikke mindst for at opnå den klarhed og struktur processen giver. Uanset hvor man står i virksomhedens livscyklus, vil en strategiproces med Vinderstrategi A/S give mening” slutter Mette.

Udbyttet ved VindervirksomhedsTjek® er bl.a., at virksomheden får:

  • Et bud på hvor tæt virksomheden er på at være en vindervirksomhed® – trafiklysindikation
  • Indikation af hvilket strategisk arbejde virksomheden måtte have foran sig
  • En række konkrete anbefalinger til det videre strategiske arbejde
  • Baggrundsmateriale som basis for overordnede drøftelser i virksomheden om det strategiske arbejde

VindervirksomhedsTjek® er et indikationsværktøj bestående af 13 scoringspunkter, der alle ranker virksomheden. Resultatet danner basis for en hypotese omkring det strategiske arbejde, virksomheden har foran sig. Hypotesen består dels af et trafiklys, dels af forslag til en række strategiske indsatser, som virksomheden bør gøre.

VindervirksomhedsTjek® er udarbejdet ud fra principper i bestselleren ”Strategi i Vindervirksomheder”, skrevet af Mikael Vest, Vinderstrategi A/S, samt Vinderstrategi A/S´ praktiske erfaringer med strategiarbejde.

Svar på 13 spørgsmål og få GRATIS og straks svar inkl. anbefalinger til det videre strategiske arbejde!

VindervirksomhedsTjek® gennemføres GRATIS på Web eller mobilenhed. Du bestemmer – klik på www.vindervirksomhedstjek.dk eller scan blot denne kode:

VindervirksomhedsTjek