Flere kan nok nikke genkendende til følelsen af at være klar til at møde nye og spændende udfordringer, udvikle en ny virksomhedsstrategi og få virksomhedens toplinje og/eller bundlinje helt i top. Ud fra vores erfaringer synes noget dog af og til at blokere for denne iver.

Dette ”noget” er ikke umiddelbart synligt, men er kommet langsomt snigende ind ad virksomhedens bagdør og dræber lige så stille virkelysten og gå på-modet for mange. Problemet er, hvad vi har valgt at kalde for »usund kompleksitet«.

Strategiske til- og fravalg

Usund kompleksitet i en virksomhed opstår efter vores erfaringer ikke af sig selv. Den er et resultat af virksomhedsstrategien – altså en række aktive tilvalg, som både ledelsen og medarbejdere har truffet igennem tiden. Tilvalg truffet i et forsøg på at skabe værdi og gribe og udnytte mulighederne i omverdenen.

Hvis tilvalgene ikke er forankret i en række veldefinerede og langsigtede målsætninger, er risikoen, at tilvalgene til trods for deres umiddelbare positive effekt betyder, at organisationen på lang sigt bliver viklet ind i alt for mange aktiviteter, som potentielt kan skade både performance og motivationen. Så kan I have en nok så god virksomhedsstrategi, men lige lidt vil det hjælpe.

Vi oplever af og til, at nogle virksomhedsledere giver udtryk for, at nye strategiske ideer og tiltag er vanskelige at gennemføre. Det føles som at løbe i sand, hvor virksomheden trods fremdrift konstant oplever en stor og trættende modstand, der til sidst får dem til at gå i stå. Selv om det lyder utroligt simpelt, så handler det grundlæggende om, at være opmærksom på, at tilvalg medfører fravalg. Og det skal grundigt overvejes hver eneste gang, hvad det er for nogle til- og fravalg virksomheden foretager for at værne mod opportunisme og uklarhed i tilgangen til strategiplanlægning og eksekvering af den.

Hvem skal du være noget for, og hvem skal du ikke være noget for?

Øget kompleksitet opfattes af mange ledere og medarbejdere som en stor byrde, og noget som bør udryddes. Det ses ofte, at udryddelse af kompleksitet sker som en reaktiv proces, hvor effektiviseringer går forud for strategien.

Som eksempel på dette ses det, at mange produktionsvirksomheder omlægger deres forsyningskæde efter lean-principperne og mange med øget effektivitet og lavere omkostninger til følge.

Men hvad hjælper det f.eks. at producere mere effektivt, hvis virksomheden producerer de forkerte produkter? Hvad hjælper det f.eks. at øge kvalitetssikringen på dele af produkter, som i realiteten ingen betydning har for kunderne?

Svarene på disse spørgsmål finder du ved at tage klar stilling til, hvem virksomheden skal være noget for, og mindst lige så vigtigt, hvem virksomheden ikke skal være noget for.

JA TAK! Jeg vil gerne have mit GRATIS eksemplar af white paperet “Sådan kommer du i gang med strategiarbejdet”

En vindervirksomhed® er i vores optik en virksomhed, der igennem sit strategiarbejde og handlekraftig eksekvering af sin Vinderstrategi® sikrer sig som morgendagens vinder og derved skaber markante resultater, der kan måles på de 4 bundlinjer: økonomi, kunder, samfund og medarbejdere.

Kompleksitet kan være din forretningsfordel

Sund kompleksitet kan have mange ansigter, men overordnet set handler det om for virksomheden at blive i stand til at styre komplekse processer på en måde, hvorpå der skabes konkurrencemæssige fordele. Hvis en proces der har bragt virksomheden succes f.eks. er kompleks, kan den være for uigennemskuelig for konkurrenter at efterligne og derigennem vil den føre til konkurrencemæssige fordele for virksomheden.

De fordele skal forstås som en række egenskaber, der gør, at kunderne er villige til at betale for netop ens vare eller service frem for andres. F.eks. kan en virksomhed, der er i stand til at overtage og håndtere sine kunders kompleksitet, skabe store muligheder for at kapre markedsandele.

Denne håndtering findes i måden, hvorpå samspillet mellem en virksomheds enkeltdele (f.eks. kundesegmenter, produktionsprocesser, produktporteføljer, kommunikation mv.) planlægges og udføres. Skabelse og fastholdelse af sund kompleksitet kræver ambitioner, vilje og mod, da det ofte vil betyde en dybdegående analyse af og til pasning af virksomheden.

Den gode nyhed er, at denne proces ikke behøver at være unødig besværlig. Med den rette indsigt og en god portion sund fornuft kan der arbejdes aktivt med kompleksitet. Præcis på grund af, at den usunde kompleksitet er opstået ud fra aktive tilvalg, kan den elimineres ved hjælp af en struktureret proces af aktive strategiske fravalg.

Ydermere vil en velafbalanceret organisation med en klar virksomhedsstrategi, der skaber sund kompleksitet, ofte have lettere ved at motivere sine medarbejdere, da nye ideer bedre kan opfanges og realiseres, når beslutningsprocesser og administration ikke er unødigt tunge og langsommelige.

I sin simpleste forstand handler det om at udvikle en dynamisk virksomhed, hvor de mest rentable kunder samt de produkter og services, hvor den største værdi kan tilføres, er i absolut centrum. Udvikling bør i denne sammenhæng forstås meget bogstaveligt. Opdyrkelse af sund kompleksitet og fjernelse af den usunde slags kræver, at organisationen vikler sig ud af de bånd, som holder virksomheden sammen i dag.

Selv om denne opgave kan synes krævende, så er det noget, som bør optage virksomhedslederen og den professionelle bestyrelse. Og det kan lade sig gøre – med succes.

Har du spørgsmål eller kommentarer til ovenstående? Eller har du brug for hjælp til at komme den stille dræber til livs? Så kontakt os her eller ræk ud efter os på Facebook eller LinkedIn.