»Det er ikke strategien, der er svær at udarbejde. Det er strategieksekvering, som er det svære.«

Sådan lød en kommentar fra en erhvervsleder, som vi mødte tilfældigt, da talen faldt på at udvikle succesfulde strategier.  Derfor handler denne video og dette blogindlæg om, hvordan I kommer succesfuldt gennem jeres strategieksekvering.

Der er selvfølgelig mange bud på, hvordan man bedst eksekverer sin strategi. Dog oplever vi hos vores kunder nogle mønstre som går igen, og som gør, at de har succes. De mønstre kendetegnes ved de seks områder nedenfor.

Ledelse

Strategieksekvering starter og slutter med topledelsens åbenlyse engagement. Ikke kun i form af en tale ved sommerfesten, men en daglig lyst til dialog og at følge op på temaer fra strategien. Lige netop denne ledelsesopgave kan ikke uddelegeres, og det er oftest her, det går galt for mange.

Det er også topledelsen, som skal sørge for, at alle bliver introduceret til strategien og tankerne bag. Og særligt når det kommer til de uundgåelige situationer, hvor noget ikke udvikler sig som planlagt. Her skal topledelsen være på pletten og vise handlekraft i håndteringen af afvigelsen og opstille en løsning og vej frem.

Endnu en vigtig opgave for topledelsen er at sikre, at det rigtige hold er sat på øverste ledelsesniveau. Hvis det ikke allerede er sket, er det absolut sidste udkald nu.

Organisering

Jeres strategieksekvering skal organiseres. Forhåbentligt har selve strategiprocessen medført, at der i strategien er fastlagt nogle hovedspor for det videre arbejde, altså selve eksekveringen. Disse hovedspor kalder vi Must-Win Battles (MWB), og disse MWB’er bør samtidig have en række underliggende strategiske projekter incl. KPI frem mod den horisont, der er valgt for strategiperioden.

Det, som virker særligt godt i forbindelse med organiseringen, er netop at nedsætte en arbejdsgruppe for hver enkelt MWB. Formanden for denne gruppe kan meget vel repræsentere gruppen i en ”strategi-styregruppe”. Det giver mulighed for aktiv involvering af ”næste ledelseslag”, og talenterne i organisationen kan på den måde etableres som strategiambassadører rundt om i organisationen.

Samtlige projekter skal selvsagt relateres til virksomhedens vision og mission, og det skal være klart, hvornår projekterne er færdiggjort. Vi anbefaler, at der hurtigst muligt udarbejdes et bedste bud på en handleplan for hvert enkelt projekt. Endelig bør det sikres, at der både tilføres kompetencer og ressourcer i almindelighed i det strategiske arbejde. En måde er bl.a. at inddrage en ekstern facilitator for strategistyregruppen, som også undervejs kan være sparringspartner på de strategiske initiativer og tiltag samt for topledelsen.

Ejerskab og involvering af alle medarbejdere

Det er afgørende for succesfuld strategieksekvering, at den enkelte medarbejder – uanset funktion i virksomheden – involveres undervejs i strategiprocessen samt kan se sig selv i, hvordan et eller flere af projekterne netop involverer dennes arbejdsdag. Det er med andre ord vigtigt at skabe direkte sammenhæng mellem de overordnede strategiske mål i strategien og den enkelte medarbejders arbejdsområde og opgaver. På denne måde kommer strategien til at give mening og forekommer nærværende – og det gavner jeres strategieksekvering!

Et godt sted at forstærke involveringen af medarbejderne er også at opbygge udviklingssamtalerne med medarbejderne omkring MWB-temaerne. Særligt vigtigt er det at sikre, at de både forstår strategien, kan gennemføre den del af strategien, som involverer dem direkte, og endeligt sikre, at de også gerne vil det.

Kommunikation

Kommunikation bør fylde noget hele tiden. Og kommunikationen skal omfatte mere end blot at stille en roll-up i kantinen eller produktionshallen. Eller sætte sjove tegninger op, der illustrerer de værdier, der kendetegner organisationen på vej mod målet. Der skal mere til end det.

Kommunikationen skal bindes op på strategien, og der er flere kommunikationsmidler, som virksomheden kan tage i brug – alt lige fra en til en-samtaler, nyhedsmail, dialogmøder, interne events, seminarer, begrund-og-begrav-runder og meget mere. Der er fordele og ulemper ved hver kommunikationsform, og vigtigst er, at kommunikation tilpasses den enkelte virksomhed og ikke bliver et mål, men forbliver et middel til at nå målet.

Endelig skal der kunne skiftes gear mellem forskellige virkemidler til at kommunikere om strategien. Faktisk bør virksomheden arbejde med et helt eksekveringskatalog. Og vores erfaringer viser, at det, som kræver mest tid og ressourcer, også oftest er det, som har den største påvirkning, og hvor der opnås de bedste resultater.

Målepunkter

En anden måde at operationalisere strategien for den enkelte medarbejder er at opstille relevante målepunkter for strategiarbejdet, så det reelt kan vurderes, om strategien skaber fremdrift. Og måske endnu vigtigere, at der er flere målepunkter, som er relevante for hver enkelt medarbejder. Derved kan de også se, hvordan de bidrager til en succesrig udvikling af virksomheden.

Fokus og opfølgning

Allerede inden strategieksekveringen skal det være aftalt, hvordan og på hvilken måde opfølgning skal foretages. Et godt grundlag er at sikre, at den samlede strategi er præsenteret på én A4-side inklusive oversigt med Must-Win Battles, strategiske projekter og målepunkter. På den måde er der altid et enkelt overblik og fælles grundlag at følge op på. Resultatet af opfølgningen kan meget vel anvendes både i topledelsen, bestyrelseslokalet og i relation til kommunikation til medarbejderne. Et godt sted at starte er at tage afsæt i de projekter og målepunkter, der afviger i forhold til planen i både positiv og negativ forstand.

Virker ovenstående krævende og nærmest umuligt at klare i travl hverdag? Så kan du som topleder motivere dig selv ved at tænke på, at det netop er her, at konkurrenterne giver op og derfor stille og roligt først mister retning og dernæst mister konkurrencekraft. Og så kan du derefter sige til dig selv: »Se så at få den strategi eksekveret!«

Har du spørgsmål eller kommentarer til ovenstående? Eller har du brug for hjælp til at eksekvere jeres strategi? Så kontakt os her eller ræk ud efter os på Facebook eller LinkedIn.