Strategirådgiver

Hvis I har besluttet jer for at samarbejde med en ekstern strategirådgiver, er det alfa og omega for værdien af jeres strategiarbejde, at I får valgt den rette.

Derfor har vi på baggrund af input fra en række af vores kunder udarbejdet en oversigt over de 10 væsentligste forhold, I med fordel kan fokusere på, når I vælger, hvilken ekstern strategirådgiver, I skal samarbejde med om at udvikle og implementere en ny, ambitiøs strategi I jeres virksomhed.

1. I hvilket omfang vil den eksterne strategirådgiver være ambitiøs på jeres vegne og udfordre jer?

Ønsket om sparring og rådgivning af en ekstern strategirådgiver udspringer altid i ønsket om en større top- eller bundlinje. For at det kan lade sig gøre på den lange bane skal I selv være modige, ambitiøse og viljestærke og I skal  vælge en ekstern strategirådgiver, der tør udfordre jer. Det handler om at vælge en strategisk rådgiver, der ikke blot er nikkedukke, men kan udfordre jer, så I rent faktisk udvikler jer mere, end I måske selv havde troet muligt.

2. Hvordan er den eksterne strategirådgivers evne til at forstå den konkrete forretning?

Succesfuldt strategiarbejde handler i høj grad om at stille de rette, kvalificerede og kritiske spørgsmål samt facilitere svarene herpå. Derfor har I brug for en ekstern strategirådgiver, der formår at favne denne opgave. Det betyder, at den rette skal være i stand til på kort tid at sætte sig ind i jeres forretning. Hvorvidt den eksterne strategirådgiver evner dette, vil I ofte få indblik i på første møde og ved hjælp af rådgiverens referencer.

3. Hvordan er den eksterne strategirådgivers ”track record” og dermed erfaring på området?

Det er vigtigt, at du vælger en strategirådgiver, som har betydelig erfaring med strategiarbejde. Mange af de helt små strategivirksomheder tilbyder alt lige fra strategirådgivning, rekruttering, teambuilding, økonomistyring og meget mere. Det betyder stor bredde og mindre dybde – og dermed mindre ekspertviden. I skal derfor tage stilling til, om I ønsker en bred generalistviden eller dyb ekspertviden, når I vælger jeres eksterne strategirådgiver.

4. I hvilket omfang anvender den eksterne strategirådgiver teoretisk funderede og praktisk gennemprøvede værktøjer?

Det er vigtigt at de værktøjer, der anvendes i strategiprocessen har et solidt teoretisk fundament og er gennemprøvede og finpudsede i praksis, hvis I ønsker effektiv behandling af virksomhedens symptomer. Mange teoretiske værktøjer og modeller kan efter vores erfaring ikke blot trækkes ned over danske virksomheder. Det er vores erfaring at det bedste resultat opnås når de teoretiske værktøjer og modeller justeres og skræddersyes til den konkrete virksomhed. Derfor bør I som virksomhed altid afdække hvilken ”værktøjskasse” den eksterne strategirådgiver medbringer.

5. Hvor gode referencer har den eksterne strategirådgiver, og har du mulighed for at tale med referencerne?

Den strategiske rådgivers referencer er et essentielt målepunkt for dig som kunde, fordi de giver et objektivt indblik i kvaliteten af strategiarbejdet og dermed din mulighed for at vurdere Return On Investment. Tjek derfor, hvor mange referencer den strategiske rådgiver har, hvor gode de er, og undersøg, om du har mulighed for at få en uddybende samtale med en eller flere af referencepersonerne. Derudover er det væsentligt at have for øje, hvor mange af den strategiske rådgivers referencer, der minder om din virksomhed i deres natur, da dette giver indblik i virksomhedens erfaringsgrundlag med lige netop din type forretning.

6. Hvad er den eksterne strategirådgivers erfaring med virksomheder der har samme ejer-struktur som jer?

En af de væsentligste faktorer at tage højde for i strategiarbejdet er virksomhedens ejerstruktur. Der er nemlig en verden til forskel på, hvordan en virksomhed drives. Derfor bør I sikre jer, at den strategirådgiver, I vælger, har erfaring med at arbejde med netop den ejerstruktur, der kendetegner jeres virksomhed.

7. I hvor høj grad er der tale om et skræddersyet samarbejde?

Er processen skræddersyet jeres situation, ønsker og behov, eller er der tale om metervare? Svaret på det spørgsmål vil ofte fremgå af oplægget til samarbejdet, og hvis ikke, er det vigtigt at spørge ind til, hvordan strategirådgiverne tager højde for jeres specifikke situation, ønsker og behov.

8. Hvordan sikrer den eksterne strategirådgiver høj effektivitet med minimal risiko for spildtid?

Tid er penge. Derfor er det yderst vigtigt, at jeres eksterne strategirådgiver formår at gøre dagene så effektive som muligt, så jeres medarbejdere ikke bruger unødige ressourcer. Tjek referencerne efter i sømmene – bliver den eksterne strategirådgiver rost for at være effektiv? Effektivitet er tæt forbundet med struktur. Tjek derfor i oplægget til samarbejdet, om strategirådgiveren har styr på strukturen i strategiprocessen. Spørg dig selv: Er der en rød tråd i processen? Er det klart for dig, hvordan processen er struktureret? I kan supplere jeres vurdering af den eksterne strategirådgiver effektivitet på den indledende korrespondance.

9. I hvor høj grad involverer strategiarbejdet interessenter som kunder, kolleger, bestyrelsen og lederteam?

Strategi er ikke være noget man har, men noget man gør, og hvis virksomhedens interessenter såsom medarbejderne ikke involveres fra start, er der en overhængende risiko for, at strategiarbejdet bare bliver til et dokument, der samler støv. Sørg derfor for at spørge jeres strategirådgiver, hvordan de undervejs i strategiarbejdet sikrer involvering af interessenter og dermed optimal implementering af strategien.

10. Hvad er det konkrete output?

Strategirådgiveren, I vælger at samarbejde med, skal kunne beskrive det konkrete output, strategiarbejdet vil føre til. Får I en plan med konkrete anvisninger, der kan eksekveres på? Hvilke forbedringer kan I forvente på de fire bundlinjer som den økonomiske bundlinje, kundebundlinjen, medarbejderbundlinjen samt CSR bundlinjen? Er der sporbarhed i processen? Hvis ikke dette er klart, vil arbejdet med al sandsynlighed ikke resultere i andet end tomme ord og varm luft.

Når I har svaret på ovenstående 10 spørgsmål, vil I være rigtig godt rustet til at træffe den rigtige beslutning om, hvilken strategirådgiver, I skal samarbejde med. Dermed er I også godt på vej til at få succes med jeres strategiarbejde, og blive en af morgendagens vindere.

Har du spørgsmål eller kommentarer til ovenstående? Eller er du interesseret i en uforpligtende samtale om jeres strategiske muligheder? Så kontakt os her eller ræk ud efter os på Facebook eller LinkedIn.