Konsulentbranchen er kendt for, at der florerer en del varm luft, og vi oplever, at virksomheder er særligt påpasselige, når det kommer til at vælge den rette konsulentvirksomhed, som skal hjælpe dem med deres strategiarbejde.

For mange virksomheder kan strategiarbejde forekomme som en kompleks, diffus og til tider skræmmende opgave. Så når virksomheden har besluttet sig for at smøre ærmerne op og arbejde seriøst med deres strategi, så forventer de i høj grad at få værdi for pengene, de har investeret i strategiarbejdet. Så når der eksisterer et gab mellem det (nogle) konsulenter siger, de gør, og hvad de rent faktisk gør, er der ikke noget at sige til, at virksomheder agerer påpasseligt i frygt for at ende som endnu en standard opgave på konsulentens bord, som bare skal løses uden et reelt fokus på at skabe dokumenterbar værdi på den enkelte virksomhed.

I markedet hersker der uenighed om, hvad den reelle fejlrate i strategiarbejde skyldes, hvilket grafen nedenfor viser med et spænd på mellem 34% – 91% i fejlrater. Fællesnævneren for alle fejlraterne er dog, at de er alt for høje.

Dokumenterbar værdiskabelseFaktum er, at ingen konsulentvirksomheder har kunne dokumentere den værdi de skaber, da der indtil fornyelig ikke har eksisteret dokumentation på, hvordan strategiarbejde skaber værdi. På trods af manglende viden på området er det som sagt et område af stor interesse for virksomhedsledere, som ønsker at se afkastet af deres investeringer. For at knække denne kode indgik vi et samarbejde med daværende specialestuderende i Operations and Innovation Management, Global Management, Mie Bredahl Christiansen som i sin kandidatafhandling, undersøgte hvordan værdien der skabes i strategiarbejde kan dokumenteres, og resultatet heraf blev en banebrydende analyse, som er den første og eneste der findes på det danske marked.

Ønsker du og din virksomhed at blive skarpere på, hvordan I kan sikre dokumenterbar værdiskabelse af jeres strategiarbejde? Så kan du downloade White Paper her, som bygger på denne analyse, og blive klogere på, hvilke tiltag der er nødvendige, for at I kan dokumentere værdien af jeres strategiarbejde:

I White Paper kan du læse mere om følgende områder:

  • Den unikke værdi for jeres virksomhed, herunder:
    • Økonomisk vækst
    • Procesoptimering og resultatforbedring
    • Følelsesmæssige eller andre ”bløde” faktorer
    • Strategisk retning
  •  Konkrete tiltag til hvordan værdien kan dokumenteres

I aktuel artikel om V.Å. Gram A/S incl. uddybende case gav ejerleder Morten Gram udtryk for denne bekymring om dokumenterbar værdiskabelse, da de skulle finde en konsulentvirksomhed til at hjælpe dem med deres strategiarbejde.

Hos Vinderstrategi A/S tilbyder vi altid vores kunder et skræddersyet strategisk partnerskab, som tager udgangspunkt i virksomhedens DNA, den konkrete situation og dermed sikrer, at der er en rød tråd gennem hele strategiarbejdet, så den værdi der skabes, skræddersyes til den enkelte virksomhed.  Denne holistiske tilgang er dybt integreret i vores vision.

Læs mere om det unikke Vinderstrategi® koncept

Har du brug for nyt input til hvordan du får kontant værdi ud af dit næste strategiarbejde? kontakt os her for en uforpligtende snak.

Du kan også følge os på Instagram, Facebook eller LinkedIn, hvor vi deler strategiske vitaminpiller i form af videoer og artikler om virksomhedsstrategi.