På billedet ses Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S.  I forbindelse med virksomhedens strategiarbejde har det, som hos andre virksomheder, været vigtig for Amgros I/S at vælge den helt rette strategiske samarbejdspartner til at hjælpe med strategi. Flemming Sonne udtaler:

”Vi valgte Vinderstrategi A/S efter en vurdering i blandt flere leverandører, hvor vi vægtede det at være bedst i forhold til struktur, intuitiv metodisk tilgang, kyndig og   velfunderet facilitering, implementering og personlig kemi”.

Men hvordan vælger du den rette strategirådgiver?

Måske har du ikke erfaringer med at anvende en ekstern rådgiver, eller måske har du allerede prøvet det, men dine forventninger til output blev ikke indfriet eller måske har du anvendt en ekstern rådgiver før, men har brug for nye vinkler. Uanset dit udgangspunkt så er der hjælp at hente her. Vi har nemlig udarbejdet en tjekliste i samarbejde med vores kunder, som du kan anvende, når du skal vælge en ekstern strategirådgiver. For som Adm. direktør, Flemming Sonne, Amgros I/S fortsætte med at sige:

”Det har været det bedste strategi forløb, som har været faciliteret i Amgros I/S.

Vi skulle meget igennem på kort tid, men på trods af det oplevede vi, at vi fik tid til at drøfte tingene igennem og nå til enighed, inden vi skulle videre i processen. Dermed var vi alle med hele vejen, og der var en vigtig proces for os. Det særligt gode var den effektive og præcise styring og struktur, gode personligheder, overholdelse af planen og, vi ikke fik mulighed for at slippe fokus. Dette samtidig med at Vinderstrategi A/S hele vejen igennem fik dokumenteret det, vi nåede frem til, hvilket gjorde at vi kunne arbejde videre i et højt tempo.

Der er en stor merværdi i, at vi nu har fået en klar fælles retning i direktionen som vi går i front med i forhold til resten af organisationen – og så er det relativt let at arbejde videre med!”

De 10 forhold du skal være opmærksom på, når du vælger en strategiske samarbejdspartner:

1. I hvilket omfang vil den eksterne strategirådgiver være ambitiøs?

Det handler om at vælge en strategisk rådgiver, der ikke blot er nikkedukke, men kan udfordre jer, så I rent faktisk udvikler jer mere, end I måske selv havde troet muligt.

2. Hvordan er den eksterne strategirådgivers evne til at forstå den konkrete forretning?

Den rette strategirådgiver skal være i stand til på kort tid at sætte sig ind i jeres forretning, hvilket kan afklares ved første møde og ved hjælp af rådgiverens referencer.

3. Hvordan er den eksterne strategirådgivers ”track record” og dermed erfaring på området?

Det er vigtigt, at I vælger en strategirådgiver, som har betydelig erfaring med strategiarbejde, og I skal derfor tage stilling til, om I ønsker en bred generalistviden eller dyb ekspertviden, når I vælger jeres eksterne strategirådgiver.

4. I hvilket omfang anvender den eksterne strategirådgiver teoretiske funderede og partisk gennemprøvet værktøjer

Det er vigtigt, at de værktøjer, der anvendes i strategiprocessen, har et solidt teoretisk fundament og er gennemprøvede og finpudsede i praksis, hvis I ønsker effektiv behandling af virksomhedens symptomer. Derfor bør I som virksomhed altid afdække hvilken ”værktøjskasse” den eksterne strategirådgiver medbringer.

5. Hvor gode referencer har den eksterne strategirådgiver, og har du mulighed for at tale med referencerne?

Læs den strategiske rådgivers referencer, da det er et essentielt målepunkt for dig som kunde, fordi de giver et objektivt indblik i kvaliteten af strategiarbejdet og dermed din mulighed for at vurdere Return On Investment.

6. Hvad er den eksterne strategirådgivers erfaringer med virksomheder der har samme ejerstruktur som jer?

I bør sikre jer, at den strategirådgiver, I vælger, har erfaring med at arbejde med netop den ejerstruktur, der kendetegner jeres virksomhed.

7. I hvor høj grad er der tale om et skræddersyet samarbejde?

Er processen skræddersyet jeres situation, ønsker og behov, eller er der tale om metervare? One size does not fit all – og enhver strategiproces bør derfor skræddersyes ud fra virksomhedens specifikke situation, ønsker og behov for at få det bedste resultat.

8. Hvordan sikrer den eksterne strategirådgiver høj effektivitet med minimal risiko for spildtid?

Tid er penge. Tjek derfor referencerne og oplægget efter i sømmene og se om den strategiske rådgiver bliver rost for at være effektiv og struktureret.

9. I hvor høj grad involverer strategiarbejdet interessenter som kunder, kolleger, bestyrelse og lederteam?

Sørg for at spørge jeres strategirådgiver, hvordan de undervejs i strategiarbejdet sikrer involvering af interessenter og dermed optimal implementering af strategien

10. Hvad er det konkrete output?

Det er helt afgørende at strategirådgiveren, I vælger at samarbejde med, kan beskrive det konkrete output, strategiarbejdet vil føre til. Hvis ikke dette er klart, vil arbejdet med al sandsynlighed ikke resultere i andet end tomme ord og varm luft.

Download den uddybende tjekliste 10 ting ved valg af strategirådgiver, som går mere i dybden med hver enkelt forhold og brug den som din egen tjekliste.

Har du brug for inspiration til dit strategiarbejde? Så er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak, eller hvis du vil høre nærmere om en skræddersyet strategiproces til jeres virksomhed.

Du kan også følge os på Facebook og LinkedIn, Twitter og Instagram, hvor vi deler strategiske vitaminpiller i form af videoer og artikler om virksomhedsstrategi.