værditilbud

 

Virksomhedens forretningsmodel er grundstenen for enhver virksomheds succes. Det er afgørende, at virksomheden har en forretningsmodel, der beskriver hvordan virksomheden skaber og leverer værditilbud til kunden. Et delelement til at beskrive sin forretningsmodel på er ved at benytte værktøjet Business Model Canvas, der tager udgangspunkt i ni byggesten. Én af byggestenene er værditilbuddet, der kan beskrives i et Value Proposition Canvas også kaldt Value Proposition Design. Virksomhedens værditilbud er den værdi, virksomheden skaber for dens kunder med fokus på produkter og services.

Kundedrevet udvikling skaber langvarige relationer

Et vigtigt element i en skarp strategi og for at kunne indfri kundernes behov, er at få kundernes input med i den fremtidige udvikling. Kundedrevet udvikling handler i bund og grund om at forstå fremtidens kunder ved at sætte sig i kundens sted og skabe et værditilbud, der skaber gevinster og lindrer smertepunkter for kunden. Dette kan gøres ved at forstå kundens forretning, smertepunkter og gevinster og ud fra dette skabe et værditilbud, der matcher kundens behov med fokus på virksomhedens produkter og services.

3 grunde til at udarbejde virksomhedens værditilbud sammen med kunderne:

  1. Virksomheden får dyb indsigt i kundernes hverdag, hvilket giver dem en ide om, markedets udvikling, hvorved virksomheden kan skabe en konkurrencefordel på markedet
  2. Virksomheden udvikler sig sammen med sine kunder og skaber langvarige relationer, som bidrager til loyalitet og kundefastholdelse
  3. Virksomheden er på forkant med sine kunders fremtidige udvikling og retning, hvilket er med til at sikre virksomhedens egen overlevelse på sigt

Value Proposition Canvas workshop

I praksis kan man arbejde med Value Proposition på mange måder. I Vinderstrategi A/S har vi stor erfaring med at holde workshops herom, hvor der sikres et stort og veldokumenteret udbytte. Ønsker du og din virksomhed at blive alignet omkring det mest attraktive værditilbud til jeres kunder, kan du nedenfor læse hvad Managing Director, Thomas Kaare Jensen hos Metalcenter Group A/S siger om Value Proposition Canvas workshop, hvor dine kunder deltager og I sammen bliver endnu skarpere på jeres værditilbud:

 ”For at skabe “competitiveness for our partners” har vi sammen med Danfoss A/S og Vinderstrategi A/S arbejdet intensivt med at kortlægge og beskrive det mest attraktive værditilbud som Metalcenter Group A/S skal levere til Danfoss A/S – i dag og i fremtiden! Danfoss A/S kom med mange spændende input til, hvordan vi kan styrke vores samarbejde endnu mere og Vinderstrategi A/S faciliterede en udbytterig dag, hvor vi fik nedfældet konkrete indsatsområder. Vi glæder os til at komme i gang med at skabe endnu mere ”competitiveness” for vores samarbejdspartner ”

Hos Vinderstrategi A/S hjælper vi vores kunder med at skabe en Vinderstrategi® og blive en Vindervirksomhed®.  Strategiarbejdet kan blandt andet inkludere at blive skarpere på virksomhedens værditilbud til deres kunder. Dette hjælper vi vores kunder med ved blandt andet at facilitere en Value Proposition Canvas workshop i samarbejde med vores kunder og deres kunder.

Mangler du værktøjer til arbejdet med din forretningsmodel og værditilbud? Så kan du gratis downloade Vinderstrategi A/S’ skabeloner Business Model Canvas og Value Proposition Canvas .

Business Model Canvas

Value Proposition Canvas

 

 

 

 

 

 

Ønsker du også at skabe langvarige kunderelationer, og er du interesseret i at høre mere om en Value Proposition Canvas workshop? Så kontakt os her for en uforpligtende snak.

Du kan også følge os på LinkedIn, Facebook, Twitter og Instagram, hvor vi deler strategiske vitaminpiller i form af videoer og artikler om virksomhedsstrategi.