Hovedparten af virksomhedsledere ved, at succes i dag ikke er ensbetydende med succes om nogle år. Det kræver hårdt arbejde, og de nuværende løsninger vi har på eksempelvis strategiske udfordringer, er sandsynligvis ikke holdbare om tre år. 

Begyndelsen på året betyder, at mange virksomhedsledere overvejer, hvad der i 2023 skal arbejdes ekstraordinært med, udover den daglige drift.

I skrivende stund har året allerede budt på mange dialoger med virksomhedsledere, der gerne lige vil ”vende nogle ting”.

Når jeg kombinerer disse dialoger med mit eget kig i ”krystalkuglen”, ser jeg, at fem temaer vil fylde en hel del i ledelsernes bevidsthed i de næste 12 måneder.

1. Fokusér på medarbejderne og værdierne

Forleden læste jeg, at ca. en tredjedel af alle medarbejdere har skiftet job indenfor de seneste år. Så det er nok ikke unaturligt, at tiltrækning og fastholdelse af dygtige medarbejdere bliver en kerneopgave.

Jeg formoder, at de bløde værdier for alvor kommer i spil. Mange virksomhedsledere bør i den forbindelse spørge sig selv, hvad værdierne er. Jeg tror, at det at have de rigtige værdier og tilmed tydeliggjort, hvad meningen med virksomhedens arbejde er, giver en uvurderlig medarbejdertilfredshed. Og medarbejdere, der er glade, tilfredse og synes, at virksomheden er attraktiv – ja, de tænker selv på at tage ejerskab og passe på hinanden – og kunderne. Værdien af disse handlinger er uvurderlig.

2. Træn håndværket strategi

Måske ikke så overraskende mener jeg, at klassisk strategitænkning fortsat skal komme på agendaen. Og hvad mener jeg med det?

Her tænker jeg særligt på at få opstillet et klart billede af den ønskværdige fremtid for virksomheden. En fremtid, som på afgørende områder er anderledes end i dag, og som samtidig tydeliggør hvilken position, virksomheden skal hige efter at opnå. De modige og viljestærke ledere sørger i den forbindelse for, at den ønskede position er tilpas ambitiøs, så det giver energi til organisationen at stræbe sig på at lykkedes med realisering af positionen.

Som en forlængelse heraf identificeres også en række indsatser og projekter, ligesom der opstilles nogle mål, så virksomheden kan følge – og dokumentere – udviklingen.

3. Styrke fleksibiliteten i forretningsmodellen

I takt med at verden bliver mere og mere volatil, usikker og kompleks, stiger behovet for at have en fleksibel forretningsmodel. Det betyder bl.a., at virksomheden kan skalere op og ned efter behov. Det er nemt at skrive, men betydeligt svære at praktisere. For de løsninger, der er herpå, indebærer en række risici og konsekvenser. Det kan f.eks. være, at virksomheden vælger at outsource for at have variable omkostninger, men til gengæld øges afhængigheden til andre.

En anden tendens er, at hvor det før i tiden var vigtigt at være så lean som muligt, have de laveste omkostninger og skære alt overflødigt væk – ja, så ser vi nu, at der i stedet skal opbygges buffere og få leverandører og samarbejdspartnere tættere på virksomheden. Det er for at øge sikkerheden, men også fleksibiliteten, selvom omkostningerne herved er på et langt højere niveau. Det stiller bl.a. nye krav til eksempelvis finansieringsevnen, og modellen bliver ligeledes udfordret af et stigende renteniveau.

4. Tag samfundsansvar – med effekt

Det emne, som formentligt fylder i de fleste virksomheder i 2023, er bæredygtighed, CSR, FN’s 17 verdensmål, samfundsansvar eller hvad det nu kaldes. Det dækker over, at virksomheder reelt og oprigtigt er interesseret i at ændre virksomhedens samfundsmæssige aftryk i en mere positiv retning end hidtil.

Højt på denne agenda bliver dels at gøre tingene mere samfundsgavnligt, dels at kunne dokumentere, at der gøres en reel forskel i forhold til hidtil. Tiltagene skal heller ikke kun være ”filantropisk” relateret, men også gøres fordi, det har en positiv økonomisk effekt for virksomheden.

5. Vær relevant – hav fokus på kernekompetencen

En kernekompetence karakteriseres ved, at virksomheden er unik, svær at efterligne og skaber værdi for kunden. Kernekompetencen gør det muligt for virksomheden at tilbyde en særlig fordel for kunden. I 2023 vil virksomhederne for alvor skulle koncentrere sig om at forfine virksomhedens kernekompetence, så der er en solid vækstplatform, som er svær at imitere. På den måde vil virksomheden øge andres afhængighed af én, men også nedbringe sin afhængighed af andre.

Fornyet relevans for kunderne

Alle fem punkter på listen giver rig mulighed for, at virksomheden kan forandre sig på hvert enkelt punkt. Ikke kun tilpasse sig, men at skabe reelle, holdbare forandringer i forhold til virksomheden i dag. På den måde kan der opbygges fornyet substans og relevans for kunderne. Og så kan 2023 ikke undgå at blive et godt år for virksomheden.

Godt nytår!

Denne klumme er udgivet på Jyllands-Postens finans.dk den 10. januar 2023.

Den første kop kaffe koster ingenting

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed stærkt videre.