Strategi er for mange virksomheder en tung opgave, der hænger over hovedet, og som man ikke helt kan overskue at starte på.

I arbejdshenseende vil der på samme måde altid være en mail eller et telefonopkald, der skal besvares, eller også er driften vigtigere at tage sig af i nuet. Der vil altid være ting, der er vigtigere lige nu eller haster. Vi ved godt, hvad vi bør gøre – og hvad der er godt for os på længere sigt, men i stedet lever vi på den korte bane fremfor at have de lange intentioner for øje.

Det samme sker i mange virksomheder, når det kommer til strategiarbejdet. Men det kan og skal ikke udsættes med overspringshandlinger, en strategi er nødvendig for at opnå en vinderposition.

Det kommer derfor næppe som en hemmelighed, at alle virksomheder har behov for en strategi for dels at positionere sig attraktivt i markedet, dels at skabe retning for sine medarbejdere og samarbejdspartnere. Og i de seneste år er vigtigheden yderligere tiltaget for at kunne følge med de forandringer, der sker i omverdenen.

Vi lever nemlig i en verden, der er under konstant forandring. Hvis du som virksomhed ikke er klar på disse forandringer, er det svært at følge med. Det skaber – forståeligt nok – usikkerhed, da det hermed kan være svært at forudse fremtiden, og hvordan vi skal forberede os på denne. Vores verden består nu af et hav af muligheder, der skal tages i betragtning, og i den kompleksitet er det vigtigt at tage de rigtige til- og fravalg. Tvetydighed kan nærmest ses som et resultat af de tre foregående, da vi befinder os i et rum af usikkerheder, for vi ved ikke, hvad resultatet af vores til- og fravalg bliver.

Mange ejere, ledere, medarbejdere kan nemt svare på, at det på nuværende tidspunkt går godt, ofte rigtig godt, men de færreste kan svare på, hvor de er om tre år. Hvorfor ændre noget, der går godt? Der er en stor luksus i, at det går godt, men på et tidspunkt er det ikke længere muligt blot at køre i samme spor, for pludselig overhaler omverdenen os. Når graden af forandringer omkring os tages i betragtning, skal graden af forandringer hos os selv være mindst lige så stor. Ellers mister vi substans og relevans. Det kan have store konsekvenser.

Hvis vi ikke følger med og griber de muligheder, vi står over for, ender noget, der engang var en strategisk og forretningsmæssig mulighed for os, med at blive en reel trussel. Fordi vi ikke var forberedt på forandring, og fordi omverdenen overhalede os. Kritikerne vil måske hertil sige, at det derfor heller ikke nytter noget med en strategi til den lange bane – det hele går alligevel så stærkt. Det er dog ikke faktum. Det er unægteligt bedre at have en strategi, som kan tilpasses, end ikke at have en, og dermed lade konkurrenterne overhale virksomheden indenom. Der er heller ingen medarbejdere, kunder eller leverandører, som har lyst til at være i en virksomhed, der ikke udvikler sig, og som altid er bagud på point.

Alt dette kan koges ned til det faktum, at vi lever i en verden, hvor forandringer sker pludseligt og ofte med dramatiske konsekvenser. Fremtiden er svær at forudse og planlægge, kompleksiteten er stigende og løsningen er sjældent enkel og gennemskuelig. Strategiarbejdet er derfor vigtigt for netop at kunne følge med de forandringer, der sker i omverdenen.

Denne klumme er udgivet på Jyllands-Postens finans.dk den 16. februar 2023.

Den første kop kaffe koster ingenting

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed stærkt videre.