I min verden er udvikling og implementering begge et led i at udarbejde en strategi, der virker. Som katalysator for at få succes med at forene disse to led har jeg fire anbefalinger, når det gælder involvering af kolleger.

1. Gør det på forhånd

Hvis dine kolleger involveres på forhånd, vil ingen få oplevelsen af, at strategiarbejdet bliver hemmeligholdt. En af udfordringerne her er, at nogle virksomheder påbegynder arbejdet uden et egentligt bud på en løbende proces og uden et overblik over arbejdet. Og det gør det unægteligt sværere at kunne fortælle om det. En anden måde at involvere kolleger på forhånd er ved at inddrage dem i analyserne. Det kan både være i form af ”lektier”, hvor de skal komme med et bud på nuværende situation, eller ved at finde muligheder og trusler for virksomheden.

2. At involvere undervejs

Efterhånden som der samles data eller hypoteser undervejs i strategiarbejdet, kan dette afprøves eller drøftes med kollegerne. Måske skal de endda være med til at gå arbejdet efter i sømmene. Det kan også være en mulighed, at udvalgte kolleger deltager i selve udviklingen af strategien.

3. At involvere kolleger i planen

Her skal der være rum for, at kollegerne kan byde ind med, hvornår hvilke projekter skal løses, og hvem der skal indgå i arbejdet. Kollegerne kan også være med til at opstille målepunkter, der viser, om strategien lykkes undervejs.

4. At involvere kollegerne efterfølgende

Kollegerne kan arbejde med handleplaner for de strategiske projekter. En anden mulighed er at etablere en gruppe med kolleger som deltagere, og som måske endda får ansvar for de vigtigste hovedspor i arbejdet.

De fire punkter er ikke en udtømmende liste, og dermed heller ikke den endegyldige løsning, som både indebærer udvikling og implementering. Derimod vil de fire punkter uden tvivl bidrage til, at strategien bliver implementeret, mens den udvikles. Vigtigst af alt skabes ejerskab blandt kollegerne, og det øger med garanti succesraten for at få den til at virke i praksis.

Udover implementeringen bør der helt konkret arbejdes med tre faser for at skabe en succesfuld strategi. Kort fortalt arbejdes der med nutid, fremtid og action. I første fase kigges på virksomhedens nuværende situation, og der laves både interne og eksterne analyser for at understøtte det videre arbejde, også kaldet den strategiske analyse. 

I fase 2 skal der kigges på intentionen, altså fremad; hvilken vision og mission skal skabe retningen for virksomheden, og hvilke mål ligger forude. 

I fase 3 er der fokus på handlekraft gennem arbejdet med konkrete tiltag og udarbejdelse af handleplaner. Ved at gennemgå disse tre faser vil virksomheden skabe et stærkt grundlag for sin strategi.

Denne klumme er udgivet på Jyllands-Postens finans.dk den 20. marts 2023.

Den første kop kaffe koster ingenting

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed stærkt videre.