Når jeg for tiden kører rundt i landet og holder foredrag om strategi og det at skabe vindervirksomheder, spørger jeg altid arrangøren, hvad de synes, der vil være særligt spændende, at foredraget fokuserer på. 

Der ”plejer” at være mange forskellige bud på, hvad der er vigtigt, og hvad deres ønsker derfor er til indholdet. Sådan er det ikke for tiden. 

Alle ønsker og bud på indhold relaterer sig i denne periode til at fokusere på den foranderlige verden, vi i øjeblikket er en del af og ser ind i. 

Og når jeg sammenfatter det hele, er det særligt én ting, som går igen og igen. Det er, at det strategiske lederskab er udfordret. Og at det strategiske lederskab dermed kræver helt nye – og ekstra – discipliner hos lederne.

Med det strategiske lederskab mener jeg, hvordan ledelsen går til opgaven med at udvikle og implementere langsigtede planer, der sikrer virksomhedens vækst og succes.

Nedenfor har jeg opsamlet, hvad jeg mener, det strategiske lederskab som minimum skal omfatte lige nu.

  1. En accept af, at beslutninger og ledelsesmæssig ageren i højere grad end tidligere foretages på et ufuldstændigt grundlag. Tidligere blev der i højere grad truffet beslutninger på baggrund af data og en (dyb) forståelse af markedet og egne interne forhold. Nu må det accepteres, at alt ikke kan forudsiges.
  2. En tilskyndelse til større forandringsparathed overalt i organisationen. En forandringsparathed, der også medfører, at medarbejderne i større grad sidder med udfordringer, hvor de umiddelbare kompetencer kan være utilstrækkelige.
  3. En lempelse af lederens behov for kontrol og en accept af, at der ikke kan være samme kontrol som tidligere. Hverken kontrol med processerne internt, eller hvordan markedet agerer.
  4. En forståelse af, at det at drive virksomhed medfører større risici, og dermed fejlslagne beslutninger. Ikke mindst på grund af manglende forudsigelighed eksternt, og fordi medarbejderne indimellem vil begå fejl grundet de tidligere nævnte manglende kompetencer og erfaringer.
  5. En nysgerrighed på, hvad der driver kundernes købsproces i dag i forhold til tidligere. I dag er det andre faktorer og overvejelser end hidtil, som påvirker og udløser et eventuelt samarbejde eller køb. Det kan være, kunden forholder sig til hele sin supply chain, stiller krav til bæredygtighed, fokuserer på diversitet eller er stærkt afhængig af f.eks. renteniveauer
  6. En prioritering af kommunikationen til medarbejderne. Også selvom kommunikationen nogle gange kan være på et løsere grundlag end hidtil. Særligt ønsker medarbejderne i højere grad end hidtil svar på, hvad den ”krise”, som de hører om, betyder for virksomheden. Bl.a. ønsker de at høre om, hvor virksomheden er på vej hen, og hvad virksomheden gør for at fastholde og øge sin eksistensberettigelse i form af at være relevant og attraktiv for sin målgruppe.

Jeg skrev i starten, at de ledere, som jeg kender, synes det er udfordrende at drive forretning i dag. Heldigvis synes de også, at det er spændende at drive forretning, som tiderne er nu. 

Det er godt for os alle, at lederne ser sådan på det. Det giver håb om, at vi samlet kan komme godt igennem de udfordrende tider. Og godt er det også, fordi lederne forhåbentlig opnår en masse god ny læring og erfaring. 

Med andre ord er lederne klædt på til succesrigt at tackle de efterfølgende strategiske udfordringer, der helt sikkert dukker op og stiller fornyede krav til det strategiske lederskab. 

Denne klumme er udgivet på Jyllands-Postens finans.dk den 19. april 2023.

Den første kop kaffe koster ingenting

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed stærkt videre.