Sådan kan Indiana Jones hjælpe med håndtering af kriser

I en tid præget af mange kriser er det vigtigste at undgå at lade sig overvælde af uvisheden og uforudsigeligheden. Du skal tværtimod blive handlekraftig. 

Os, der har fulgt med i eventyreren Indiana Jones liv, ved, at han netop er karakteriseret ved altid at kunne tænke sig ud af vanskelige situationer, og samtidig har Indiana Jones grundlæggende bestemt sig for altid at handle, når der kommer udfordringer. Aldrig gemme sig, aldrig vente på, at noget går over, eller at nogen kommer og redder én. 

Miljøkrisen, energipriserne, forsyningsproblemerne og de svingende renter har alle potentiale til at forårsage store forandringer og udfordringer for virksomhederne. Men hvad kan man egentlig gøre i en sådan tid, hvor der ikke er nogen sikkerhed for fremtiden?

Hvad ville Indiana Jones have gjort i den situation?

Først og fremmest er det vigtigt at erkende, at vi ikke kan forudsige fremtiden, men vi kan træffe fornuftige beslutninger, der kan hjælpe os med at håndtere den uvished, som vi står overfor. En strategi i uvished handler om at tage aktion, og sætte en retning op, så man kan navigere bedst muligt i de udfordringer, der kan opstå.

Mange virksomheder og organisationer er allerede begyndt at udvikle strategier for at imødegå udfordringerne i en tid med usikkerhed. De fokuserer på at opbygge en fleksibel og tilpasningsdygtig forretningsmodel, der kan tilpasse sig hurtigt til forandringer i markedet eller politiske beslutninger. Dette indebærer også at undersøge alternative kilder til energi, der kan mindske afhængigheden af fossile brændstoffer og reducere klimapåvirkningen.

En måde at udvikle en mere nuanceret strategi i en tid med usikkerhed er at arbejde med scenarier. Ved at identificere forskellige fremtidsudsigter, og analysere mulige konsekvenser, kan man udvikle en mere præcis og tilpasset strategi. 

Scenariearbejde kan hjælpe med at identificere de største trusler og muligheder i relation til fremtidsudsigterne og bidrage til udviklingen af en mere nuanceret strategi. Det kan også give en mere præcis forståelse af de faktorer, der kan påvirke ens forretning og hjælpe med at udvikle en mere præcis forretningsplan.

Det vigtigste er at handle og ikke lade sig overvælde af den uvished, som kriserne bringer. At handle er bedre end ikke at gøre noget. Og det er præcis her, at Indiana Jones kommer i spil. Vi skal tænke som Indiana Jones. 

En strategi i uvished er ikke at vente på, at alt falder på plads, men at være forberedt på enhver eventualitet og tage ansvar for ens egen virksomhed. Sæt en retning op og tag små skridt hver dag mod ens mål. Det kan være svært at håndtere uvisheden, men ved at have en klar strategi, kan man føle sig mere sikker og i kontrol over sin egen fremtid.

Når der sættes retning, er det vigtigt at være enige om, hvilke overordnede forudsætninger strategien baseres på. Det vil sige, hvad er det for antagelser om fremtiden, som vi baserer vores strategi på og arbejde ud fra. Dette kan omfatte faktorer som teknologisk udvikling, politiske beslutninger, økonomisk vækst eller klimaforandringer. Det er vigtigt at have en åben dialog og en fælles forståelse af de faktorer, der kan påvirke ens virksomhed, og hvordan virksomheden bedst kan tilpasse sig til fremtidige udfordringer og muligheder.

Ved at have en klar strategi baseret på en fælles forståelse af de overordnede forudsætninger kan virksomheden som en anden Indiana Jones udvise handlekraft og navigere bedre i en tid med usikkerhed, og handle mere målrettet mod ens mål. 

En strategi er ikke statisk, og den skal tilpasses løbende i takt med forandringer i markedet og omverdenen. Ved at være opmærksom på de overordnede forudsætninger, være fleksibel og tilpasningsdygtig, kan man imødegå udfordringerne i en tid med usikkerhed, og være bedre rustet til at udnytte mulighederne, når de opstår. 

Denne klumme er udgivet på Jyllands-Postens finans.dk den 31. maj 2023.

Den første kop kaffe koster ingenting

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed stærkt videre.