Der er inden for de sidste årtier kommet mange teorier, om hvad det kræver for at en virksomhed opnår succes. Ikke alle teorierne er umiddelbart relevante for landbrugsbranchen som vi oplever det, men to kategorier indenfor teorierne har vi erfaring for er værd at tænke over i relation til dine fremtidsplaner. Disse to kategorier er internt fokus og eksternt fokus.

Internt fokus er når virksomheden er optaget af, at udvikle interne kompetencer og ressourcer. Dette kan fx gøres ved at efteruddanne medarbejdere, ansætte specialister, forbedre virksomhedens systemer og struktur samt effektivisere dens processer og ledelsesstil. Inden for landbruget kan internt fokus fx betyde at virksomheden er optaget af at lære om og anskaffe de nyeste maskiner, pesticider, osv. Simpelt hen fordi de er bedre/mere effektive end de eksisterende.

Eksternt fokus er når virksomheden fokuserer på at tilpasse sig markedet. Dette kan fx gøres ved at ændre ens produkter, så de passer til en niche i markedet, ved at forsøge at foregribe initiativer fra Christiansborg, eller ved at forbedre ens relationer med kunder og leverandører. Inden for landbruget kan eksternt fokus fx betyde, at virksomheden er meget opmærksom på prisudviklingen på markedet og på dens konkurrenter.

Vores erfaring viser, at en del af forklaringen på hvorfor nogle virksomheder klarer sig godt og andre dårligt, ligger i hvorvidt og hvordan virksomhederne kombinerer internt og eksternt fokus. I Vinderstrategi A/S har vi oplevet at virksomheder typisk har begået en af tre fejl:

Ensidigt fokus:  

Alle virksomheder bliver efter vores opfattelse til en hvis grad nød til at holde begge slags fokus. Uden internt fokus har vi erfaringer for, at virksomheden falder fra hinanden og uden eksternt fokus er virksomhedens ressourcer nyttesløse. Den første fejltagelse er således, at glemme at være opmærksom på både eksterne og interne faktorer.

Dårlig kombination:

Selv hvis en virksomhed har fokus både på, hvad der foregår på markedet og på at forbedre virksomheden, er det efter vores opfattelse ingen garanti for succes. Vores erfaringer viser, at det nemlig også er nødvendigt at initiativerne inden for de to områder tilpasses hinanden. Ressourcer spildes, fx, hvis de ikke er valgt specifikt til den position virksomheden søger i markedet. Ligeledes er selv den bedst udtænkte markedsstrategi ikke noget værd hvis den ikke er skræddersyet til virksomhedens ressourcer. Den anden fejltagelse er derfor at glemme, at eksterne og interne initiativer skal passe sammen.

Mangelfuldt fokus:

Den sidste og simpleste fejltagelse er efter vores opfattelse simpelthen ikke at være opmærksom på og handle ud fra alle de relevante eksterne og interne faktorer. Det kan fx være
at virksomheden glemmer at være opmærksom på den politiske udvikling, på udvikling af medarbejdernes kompetencer, på den nyeste teknologi eller på noget helt fjerde. Vores erfaringer viser, at hverdagen ofte er optaget med meget andet og der er ikke altid tid til strategisk tænkning. Men hvis alle faktorerne ikke overvejes opdages trusler mod virksomhedens overlevelse ofte først når det er for sent.

Erfaringerne viser, at det er sjældent at virksomheder ikke begår disse fejltagelser i en vis grad. Små fejl med små konsekevnser er også acceptable. Men hvilke(n) af disse fejl begår du i din virksomhed er måske værd at overveje? Helst inden konsekvenserne bliver alt for tydelige.

 

Denne blog er bragt i AGRAR+ den 10. maj 2012.

AGRAR+ er et helt nyt digitalt magasin, som leverer den seneste og bedste baggrundsviden til den moderne og fremsynede landmand – uanset om det er inden for plante-, svine- eller kvægavl.  AGRAR+ leverer relevant inspiration gennem de mange faglige artikler, test af maskiner, flotte fotos, videoklip og links til relevante hjemmesider.
Med AGRAR+ får du adgang til et helt nyt og imponerende univers af viden til fremtidig vækst!