Strukturudviklingen i landbruget betyder – sat lidt på spidsen – at vi går fra ”Morten Korch-landbrug” med fokus på idyl til effektive produktionsvirksomheder med fokus på profit.

I andre brancher, med effektive produktionsvirksomheder, med fokus på profit ser vi en stigende tendens til, at etablere professionelle bestyrelser. Denne tendens har endnu ikke ramt landbruget i samme grad.

Det kan undre udenforstående.

Særligt når det er nogle af de samme tendenser der går igen i landbruget. Her er fire forhold som vi oplever der går igen:

 

Kapitalkrævende produktion. Antallet af heltidsbedrifter er gået fra 208.000 stk. i 1950 til 15.000 stk. i dag og en forventning om, at der er 6.000 stk. i 2020. Og produktionen er samtidig større end nogensinde. Koncentrationen af landbrugsproduktionen betyder, at de enkelte bedrifter er blevet meget kapitaltunge.

 

Behov for salgsfokus. Flere landbrugsbedrifter er begyndt, at fokusere på at sælge sine produkter selv med dertil understøttende markedsføringsaktiviteter.

 

Exitplaner. Generationsskifte er ikke længere enkelt (hvis det nogensinde har været det). Politisk regulering og skatteforhold er et kapitel for sig. Et andet kapitel er udfordringen med at rejse nødvendig kapital for, at gennemføre ejerskifte og finde relevant personkreds hertil.

 

Nye ledelsesdiscipliner. Der er mange til at rådgive om drift og teknik. Til gengæld står det mere svagt til med ekstern rådgivning når det kommer til forretningsudvikling samt ledelsesmæssige og organisatoriske forhold.

 

Vi oplever at andre produktionsvirksomheder med samme udfordringer sørger for, at tilknytte kompetencer som kan hjælpe med at løse disse udfordringer. Oftest via etablering af professionelle bestyrelser.

Landbrugsvirksomheder kan efter vores opfattelse med fordel gøre det samme. Altså; etabler´ professionelle bestyrelser hvor der fx tilknyttes personer med erfaring indenfor økonomistyring (kapitaltung), salgsstrategi og distribution af egne produkter (markedsføring), ejerskifter (generationsskifte) og strategi (forretningsudvikling og ledelse).

Der er naturligvis en række landbrugsbedrifter, der allerede har etableret professionelle bestyrelser og gårdråd. En tendens der går igen her er dog, at det ofte er en personkreds indenfor branchen. Ved at supplere med kompetencer udenfor branchen er det muligt at få en katalysator for nytænkning og innovation. Som eksempel på landbrugsbedrifter, der har kompetencer med i bestyrelsen uden for branchen kan nævnes Håstrupgård ApS og Frederiksdal Kirsebærvin P/S., som begge har valgt et samarbejde med Vinderstrategi A/S.

Vi tror på, at der er et betydeligt latent potentiale som kan aktiveres ved aktivt, at tænke professionelle bestyrelser ind som en væsentlig del af landbrugsvirksomhedens DNA. Og stille krav til bestyrelsen.

Og vores erfaring viser at der kan høstes gevinster meget hurtigt.

 

Denne blog er bragt i AGRAR+ den 13. august 2012.

AGRAR+ er et helt nyt digitalt magasin, som leverer den seneste og bedste baggrundsviden til den moderne og fremsynede landmand – uanset om det er inden for plante-, svine- eller kvægavl. AGRAR+ leverer relevant inspiration gennem de mange faglige artikler, test af maskiner, flotte fotos, videoklip og links til relevante hjemmesider.
Med AGRAR+ får du adgang til et helt nyt og imponerende univers af viden til fremtidig vækst!