DM brancheanalyseEnhver vindervirksomhed® ved at de konstant skal udvikle sig og  have fokus på strategien. Dansk maskin-handlerforening tager hånd om dette og har i samarbejde med Vinderstrategi A/S udarbejdet brancheanalysen            ” Maskinhandleren i år 2020”  for på den måde at give dens medlemmer  og branchens aktører inspiration og pejlemærker for fremtidens maskinhandel i Danmark.

Det er en branche specifik analyse, der tager udgangspunkt i de udfordringer og muligheder som de danske maskinhandlere står overfor.

Desuden giver brancheanalysen inspiration og ideer til hvordan den enkelte virksomhed kan udarbejde en holdbar konkurrencedygtig strategi. Endelige præsenteres læseren også for en række konkrete værktøjer og metoder der kan anvendes i det videre arbejde.

Analysen er som nævnt branche specifik, men det ar arbejde med strategi er der behov for i alle brancher. Så selvom du selv er i en anden branche kan vi alle lære af hinanden. Vinderstrategi A/S sætter en ære i at arbejde i mange brancher og har dermed glæde af at kunne videregive inspiration fra een branche til en anden. Ofte vil vi gå så langt som til at kalde det innovation!

Læs brancheanalysen ” Maskinhandleren i år 2020” her.