Den 6. maj 2013 offentliggjorden komiteen for god selskabsledelse de reviderede anbefalinger for god selskabsledelse og anbefalingen lyder:

”DET ANBEFALES, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor den samlede

bestyrelses og de individuelle medlemmers bidrag og resultater samt samarbejde med

direktionen årligt evalueres”

Læs anbefalingerne i sin fulde ordlyd her.

Samtidig foreslår komiteen at inddrage en ekstern part i evalueringsarbejdet.

Vinderstrategi A/S har gjort det nemt både at opfylde kravene og inddrage ekstern part. Vi glæder os over, at produktet “BestyrelsesTjek™” stadig opfylder kravene til evaluering og gør det nemt for virksomhedens bestyrelse at gennemføre en evaluering – med eller uden brug af konsulenttimer.

 

Hvad er BestyrelsesTjek™

BestyrelsesTjek™ er en webbaseret kvalitativ tilstandsanalyse, som har til formål at undersøge den professionelle bestyrelses virke og foretage en vurdering af niveau, retning og hastighed for bestyrelsens virke som værdiskaber.

BestyrelsesTjek™ består af en speciel udviklet spørgeramme der anonymt besvares af bestyrelsens medlemmer. Denne spørgeramme afdækker bredt bestyrelsens arbejde og går direkte til kernen af, hvad der er væsentligt for bestyrelsens værdiskabelse.

 

Udbytte

Udbyttet for virksomheden er bl.a., at virksomheden får:

  • et endnu bedre fundament til at sikre at de 3 hovedopgaver (holdbar strategi, rigtige ressourcer og overholdelse af lovgivningen) håndteres optimalt af virksomhedens bestyrelse
  • en vurdering af den enkeltes evner til at løfte bestyrelsesopgaverne og den samlede bestyrelses evne til at løfte i flok
  • grundlaget til at sammensætte den fremtidige bestyrelse
  • endnu bedre mulighed for at sikre at anbefalinger omkring god selskabsledelse bliver opfyldt

BestyrelsesTjek™ er et dialogværktøj der er let at arbejde med, de individuelle besvarelser sker nemt og hurtigt, scoringerne uddybes, konklusionerne præsenteres på en let overskuelig måde og bringer med det samme værdi for bestyrelsens videre strategiske drøftelser. Vælg let mellem BestyrelsesTjek™ – med eller uden brug af konsulenttimer.

Læs mere om og bestil Bestyrelsestjek™ her.