Tillykke til CEO Lars Rebien Sørensen, Novo Nordisk A/S, der netop er kåret til verdens bedst performende erhvervsleder. Ja – der står verdens bedste leder!

Det er imponerende hvilken værdiskabelse, der er skabt i Novo Nordisk A/S.

Og i afgørelsen tillægges blandt andet det store samfunds- og miljømæssige ansvar som Novo Nordisk A/S udviser. Det interessante i Novo Nordisk A/S er netop hvordan det, at tage hensyn til samfundet og miljøet faktisk også giver en højere økonomisk bundlinje.

Se de afgørende parametre og  listen.

I forbindelse med de strategiopgaver som Vinderstrategi A/S samarbejder med vores kunder omkring indgår som en naturlig del en vurdering af ”de 4 bundlinjer”. Oftest er der blandt virksomhederne en umiddelbar overraskelse over at vi nævner 4 bundlinjer.

Bundlinjerne består som nævnt af i alt 4 bundlinjer:

  • medarbejdere
  • kunder
  • økonomi og
  • samfund

Sidstnævnte – samfund – omhandler virksomhedsinitiativer, hvor virksomheden tager hensyn til alle sine interessenters behov (benævnes også som corporate social responsebility (CSR).

Nedefor ses, hvor i Vinderstrategi A/S’ arbejdsplatform, disse 4 bundlinjer er placeret i den større strategiske sammenhæng.

Strategi i vindervirksomheder

CSR er et emne, som i nyere tid hyppigt er diskuteret på direktionsgange, til forelæsninger på universiteter og ikke mindst i pressen. Det er et emne, som fortsat skaber meget debat. I forhold til arbejdet med de interne strategifaktorer er det væsentligt for vindervirksomheden at forholde sig til, hvordan man påvirker virksomhedens interessenter i form af det omkringlæggende samfund, som man er en del af. Det er vores erfaring, at CSR, for at være en integreret del af virksomheden, skal være forankret og måles i forhold til virksomhedens overordnede performance og strategi. Dette både i forhold til virksomheden selv og i forhold til leverandører, kunder og samarbejdspartnere.

En måde at anskue CSR på, er via Carroll’s CSR-pyramide, som ses i nedenstående figur, hvor vi har viderebearbejdet pyramiden:

Caroll

Pointen er, at vindervirksomheden skal definere sit CSR-ansvar i flere niveauer og bruge dette til at måle, hvor godt virksomheden performer. For at en virksomhed kan blive en samfundsorienteret virksomhedsborger, der iværksætter initiativer for at forbedre samfundet, må den først sikre sig, at der for det første drives en sund forretning (økonomisk ansvar), for det andet at man overholder gældende lovgivning (juridisk ansvar) – også hvis man fx via sine leverandører har indirekte aktiviteter i lavtlønslande, og for det tredje at man handler etisk korrekt – også gennem hele forsyningskæden.

Det er vores erfaring, at vindervirksomheder formår at tage et filantropisk ansvar, men samtidig også formår at holde sig det økonomiske ansvar for øje. Fx i form af at afvikle aktiviteter, som ikke er økonomisk ansvarlige og derfor underminerer muligheden for fx at varetage virksomhedens ansattes langsigtede interesse.

Og netop disse forhold gætter vi på fylder en del på direktionsgangen i Novo Nordisk A/S.