Hvordan laver man en vision for sin virksomhed?

Det er et yderst vigtigt spørgsmål for virksomhedsejere og -ledere at kunne besvare. I bogen ”Strategi i vindervirksomheder” indgår ordet vision mere end 200 gange, og det er ikke uden grund. En virksomheds vision er nemlig afgørende for kvaliteten af strategiarbejdet og eksekveringen heraf.

Betydningen og processen for udarbejdelsen og anvendelsen af en vision synes dog ofte at være misforstået eller slet ikke forstået. Med dette som udgangspunkt stiller vi skarpt på, hvordan topledelsen og dermed virksomheden kan skabe stor værdi ved at arbejde målrettet med virksomhedens vision.

Hvad er en vision?

For mange er det første spørgsmål, der melder sig: Hvad er en vision?

Det spørgsmål gives der et konkret svar på i bogen ”Strategi i Vindervirksomheder”. Heri står:

“En vision udtrykker ledelsens valg af retning for virksomheden, hvor ledelsen har udviklet et mentalt billede af en mulig og ønskværdig fremtidig position. Det afgørende i udviklingen er, at visionen udtrykker en realistisk, troværdig og attraktiv fremtid for organisationen – en fremtid, der på afgørende områder er bedre end den nuværende.”

Hvad skal vi med en vision?

Nu har vi slået fast, hvad en vision er, men hvad er det så vi skal med den?

Formålet med en vision er, at topledelsen skal finde frem til, hvor virksomheden ønsker at bevæge sig hen i fremtiden og derefter definere vejen dertil. Arbejdet frem mod virksomhedens endelige formulering af visionen klæder ledelsen på til at kunne forklare tydeligt og præcist, hvilke konkrete konsekvenser det har for medarbejderne, kunderne, leverandørerne og for ledelsen selv.

JA TAK! Jeg vil gerne have mit GRATIS eksemplar af white paperet “Sådan kommer du i gang med strategiarbejdet”

En gennembearbejdet og velformidlet vision betyder på helt jordnært niveau, at når den enkelte medarbejder møder ind om morgenen og har to umiddelbart vigtige projekter, men kun kan nå det ene, så kan medarbejderen let prioritere ud fra, hvad der bedst bringer virksomheden tættere på visionen.

Hvordan laver man en vision?

For at blive i stand til at formulere virksomhedens retning i en både troværdig og ambitiøs vision ligger der ifølge vores erfaring en noget omfattende, men vigtig proces forude.

Vores erfaringer viser, at det er godt at starte med at analysere virksomhedens nuværende strategiske situation. En vigtig del af denne analyse er bl.a. at få absolut klarhed over ejer og leders præferencer i forhold til eksempelvis vækst, overskudsgrad og særlige hensyn.

Et andet afgørende resultat af analysen af den nuværende situation er, at virksomhedens kernekompetencer identificeres med det formål, at det forestående arbejde med visionen tager udgangspunkt i kernen af virksomheden og dermed opnår troværdighed.

Efter den analyse af den nuværende situation tænkes der så fremad f.eks. i form af fremtidsscenarier. Der findes et utal af værktøjer, modeller og øvelser, der kan facilitere denne del. Her er det vores erfaring, at de simple og mest forståelige af slagsen også er dem, der skaber de mest positive resultater – der virker.

Med ovenstående struktur er fundamentet for at formulere visionen solidt, og ”chancerne” for at ende med en vision, der er forståelig, skaber udsyn, har spændvidde, er unik, ultimativ og fordrer høj grad af handlekraft. Pointen er, at arbejdet med visionen både er krævende og værdifuldt. Det vigtigste er at virksomheden ikke sidder tilbage med ”skåltaler”, der ingen sammenhængskraft har til resten af strategien.

Har du spørgsmål eller kommentarer til ovenstående? Eller har du brug for hjælp til at løse dine strategiske udfordringer? Så kontakt os her eller ræk ud efter os på Facebook eller LinkedIn.