Bestyrelse

Hør fire forskellige virksomheder fortælle om deres praktiske erfaringer med professionelt bestyrelsesarbejde og få  inspiration til dit eget bestyrelsesarbejde…

Hvorfor er det vigtig at have en bestyrelse?

Kontinuerlig udvikling af bestyrelsen er vigtigt for bestyrelsens håndtering af sine hovedopgaver og er dermed væsentlig for virksomhedens fremtidige drift og vækst. Regelmæssig evaluering af bestyrelsen hjælper virksomheden med at sikre, at den værdi der skabes for virksomheden igennem en bestyrelse, hele tiden udvikles og maksimeres.

Helt overordnet er der 3 hovedopgaver for en bestyrelse:

  1. Sikre, at virksomheden har en holdbar strategi – og at det er den rigtige strategi
  2. Sikre, at der er de rigtige ressourcer til at lykkes med strategien – primært i relation til cash flow og menneskelige ressourcer
  3. Sikre, at direktionen og bestyrelsen overholder lovgivningen

Hvad har professionelle fodboldspillere at gøre med en professionel bestyrelse?

En professionel bestyrelse bør have langt flere ambitioner end blot at opfylde de ovenfor nævnte opgaver. Alle skal være professionelle. Der skal stilles flere krav til hinanden bestyrelsesmedlemmerne imellem. Det er ikke nok, at flertallet i bestyrelsen er professionel og sikrer, at bestyrelsen kan titulere sig med at være professionel. De enkelte bestyrelsesmedlemmer skal hver især agere professionelt.

Men hvordan kan man som virksomhedsejer eller aktionær i praksis afgøre, om medlemmerne i et selskabs bestyrelse agerer professionelt og udfylder det hverv, de bliver betalt for? Her kan vi sammenligne bestyrelsesmedlemmer med fodboldspillere. For der er mange kendetegn ved netop professionelle fodboldspillere, som til forveksling også gælder for professionelle bestyrelsesmedlemmer. Den professionelle fodboldspiller har fodbold som passion og fuldtidsinteresse, er kontraktansat og nedprioriterer andre gøremål. De kan gengive holdets strategi og taktik i søvne, trækker på egne erfaringer fra andre klubber og følger med i udviklingen rundt omkring i verden og anvender proaktivt deres viden. De træner hver dag, har viljen til at vinde, udviser engagement og gåpåmod, uanset om solen skinner eller regnen styrter ned. Som en ægte professionel anser de fodbold som en forretning og sig selv som et middel til målet. Og træningen er en naturlig del af arbejdet.

Samme forventninger

Baseret på vores erfaringer med bestyrelsesarbejde er vores opskrift på succesfuldt bestyrelsesarbejde: Der skal stilles de samme forventninger til et bestyrelsesmedlem som vi gør til en professionel fodboldspiller. Ellers vinder virksomheden ikke. Professionalisme bør fremadrettet være et varemærke både for de enkelte bestyrelsesmedlemmer og for de virksomheder, som netop anser og anvender bestyrelsen som en værdiskabende faktor for virksomheden – på samme måde som den professionelle fodboldspiller gør deres hold bedre. Og ligesom i sportens verden er det vigtigt at have ambitioner, have fokus på at forbedre selv gode resultater og videreudvikle sit brand. Ikke kun for ens egen fornøjelses skyld men i høj grad også for, at tilskuere og sponsorer bliver glade. På samme måde skal bestyrelsen udvikle og professionalisere sig – for kundernes, medarbejdernes og ikke mindst for aktionærernes skyld. Så tænkt på et fodboldhold, næste gang du skal være med til at sætte holdet til en handlekraftig bestyrelse.

Vi har spurgt fire forskellige virksomheder om deres erfaringer med at have en professionel bestyrelse og hvad det har skabt af værdi for deres virksomhed.

1. Hvad er årsagen til at I har en ekstern bestyrelsesformand/professionel bestyrelse? 

2. Hvordan skaber en professionel bestyrelse værdi?

3. Hvilke anbefalinger kan du give andre?

4. Hvad tænker du om strategiarbejdet med Vinderstrategi A/S?  

 

Har din virksomhed brug for et BestyrelsesTjek™? 

BestyrelsesTjek™ er en webbaseret kvalitativ tilstandsanalyse, som har til formål at undersøge den professionelle bestyrelses virke og foretage en vurdering af niveau, retning og hastighed for bestyrelsens virke som værdiskaber.

BestyrelsesTjek™ består af en speciel udviklet spørgeramme der anonymt besvares af bestyrelsens medlemmer. Denne spørgeramme afdækker bredt bestyrelsens arbejde og går direkte til kernen af, hvad der er væsentligt for bestyrelsens værdiskabelse.

Med et BestyrelsesTjek™ får virksomheden blandet andet:

  • Et endnu bedre fundament til at sikre at de 3 hovedopgaver håndteres optimalt af virksomhedens bestyrelse
  • En vurdering af den enkeltes evner til at løfte bestyrelsesopgaverne og den samlede bestyrelses evne til at løfte i flok
  • Grundlaget til at sammensætte den fremtidige bestyrelse
  • Bedre mulighed for at følge anbefalinger omkring god selskabsledelse

Har du spørgsmål til overstående, eller vil du vide om hvordan Vinderstrategi A/S kan hjælpe dig med et BestyrelsesTjek™? Så er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Du kan også følge os på LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram og YouTube hvor vi deler strategiske vitaminpiller i form af videoer og artikler om virksomhedsstrategi.