Bestyrelsesevaluering der skaber værdi

BestyrelsesTjek ™ består af en unik udviklet spørgeramme, der opfylder anbefalingerne for god selskabsledelse og som bredt afdækker bestyrelsens arbejde og går direkte til kernen af, hvad der er væsentligt for bestyrelsens værdiskabelse. BestyrelsesTjek™ behandler nedenstående 5 temaer:

Mere konkret, har BestyrelsesTjek ™ til formål at undersøge den professionelle bestyrelses virke og foretage en vurdering af niveau, retning og hastighed for bestyrelsens virke som værdiskaber.

”Den (red. BestyrelsesTjek™) har været meget brugbar og vi haft meget glæde af undersøgelsen, og vi var glade for effektiv eksekvering af opgaven.”
Legal Counsel, Børsnoteret virksomhed.

Helt overordnet er der 3 hovedopgaver for en bestyrelse:

 1. Sikre, at virksomheden har en holdbar strategi – og at det er den rigtige strategi
 2. Sikre, at der er de rigtige ressourcer til at lykkedes med strategien – primært i relation til cash flow og menneskelige ressourcer
 3. Sikre, at direktionen og bestyrelsen overholder lovgivningen

BestyrelsesTjek ™ er gjort let for bestyrelsen at arbejde med. Hver enkelt bestyrelsesmedlem angiver individuelt og anonymt en score samt begrundelse for denne score til de enkelte spørgsmål i den webbaseret spørgeramme.

Efter alle besvarelser er modtaget, vil bestyrelsen blive præsenteret for resultaterne og konklusionerne på et let og overskuelig måde. Rapporten vil, igennem konkrete anbefalinger og forslag til hvordan bestyrelsen kommer videre, med det samme bringe værdi for bestyrelsens videre strategiske drøftelser.

Unik udviklet spørgeramme

Udbyttet for virksomheden er bl.a., at virksomheden får:

 • Et endnu bedre fundament til at sikre at de 3 hovedopgaver håndteres optimalt af virksomhedens bestyrelse
 • En vurdering af den enkeltes evner til at løfte bestyrelsesopgaverne og den samlede bestyrelses evne til at løfte i flok
 • Grundlaget til at sammensætte den fremtidige bestyrelse
 • Bedre mulighed for at følge anbefalinger omkring god selskabsledelse.

BestyrelsesTjek ™ – med eller uden brug af konsultenttimer

BestyrelsesTjek ™ tilbydes i to udgaver – en basisudgave og en udvidet udgave der inkluderer facilitering af slutresultatet. Dette giver jer mulighed for at vælge netop den udgave der passer bedst til jeres behov.

Du kan læse mere de to udgaver nedenfor.

Bestyrelsens individuelle scoringer og besvarelser præsenteres ordret, dog anonymiseret, i BestyrelsesTjek™ rapporten. Bestyrelsesformanden modtager rapporten elektronisk og præsenterer selv rapporten for bestyrelsen og faciliterer dermed også selv dialogen omkring bestyrelsens rolle og virke.

Investeringen for BestyrelsesTjek ™ basis udgave er kr. 30.000,- for første års BestyrelsesTjek™ og kr. 15.000,- for de efterfølgende års BestyrelsesTjek ™.

Udbytte for virksomheden

 • Let og overskuelig overblik over bestyrelsens aktuelle virke som værdiskaber
 • Et dialogværktøj til brug for bestyrelsens videre strategiske drøftelser
 • Konkret anbefalinger og forslag til hvordan bestryelsen kommer videre

Bestyrelsens individuelle scoringer og besvarelser behandles og præsenteres i et samlet notatafsnit ud for de enkelte scoringspunkter i spørgerammen. Dette sikrer bedst muligt bestyrelsesmedlemmernes anonymitet. Vinderstrategi A/S afholder møde med bestyrelsesformanden i forlængelse af BestyrelsesTjek ™ inden afrapportering og præsenterer derefter rapporten for bestyrelsen og faciliterer dialogen omkring bestyrelsens rolle og virke.

Investeringen for BestyrelsesTjek ™ udvidet udgave med facilitering er kr. 50.000,- for første års BestyrelsesTjek ™ og kr. 25.000,- for de efterfølgende års BestyrelsesTjek ™.

Udbytte for virksomheden

 • Samme udbytte som ved basisudgaven
 • Vinderstrategi A/S afholder møder med bestyrelsesformanden
 • Vinderstrategi A/S præsenterer rapporten for besttyrelsen og faciliterer dialog omkring bestyrelsen og faciiterer dialog omkring bestryrelsens rolle og virke

Se videoen nedenfor og hør fire forskellige virksomheder fortælle om deres praktiske erfaringer med professionelt bestyrelsesarbejde og få svar på følgende spørgsmål:

1. Hvad er årsagen til at, I har en ekstern bestyrelsesformand/professionel bestyrelse?

2. Hvilke anbefalinger kan du give andre?

3. Hvordan skaber en professionel bestyrelse værdi?

4. Hvad tænker du om strategiarbejdet med Vinderstrategi A/S?