Vinderstrategi A/S

Mange virksomheder står overfor nogle svære beslutninger i disse dage. Og mange ledere har det nok sådan, at uanset hvilken beslutning de træffer – så sidder man med følelsen af, at den nok viser sig at være forkert. Det kræver ekstraordinært strategisk lederskab.

Virkeligheden overgår fantasien

Jeg har før skrevet om, at verden er vanskelig og udfordrende at være leder i. At vi lever i det, som er udråbt til en ”VUCA-world”, der betyder, at verden er volatil (Volatile), usikker (Uncertain), kompleks (Complex) og tvetydig (Ambiguity).

Det må siges at være mere end tilfældet lige nu. En vanvittig eksponentiel udvikling af en (dødbringende) virus sætter hele samfundet på den anden ende. Det kræver, at vi ikke bare tilpasser vores tænkning, men at vi tænker helt anderledes.

3 typer af mindset

Jeg har i de sidste dage været i dialog med rigtig mange virksomhedsledere, som ud fra mit perspektiv kan inddeles i 3 grupper, når vi ser på håndteringen af Corona-situationen:

Nogle er ukuelige optimister og slår Corona-situationen hen – og tror på det bedste. Andre ser handlingslammet til og reagerer først, når omgivelserne kræver det fx bestyrelser, familie – eller banken (i kan selv vurdere, hvad der er værst!)

Heldigvis er der en 3. gruppe, der tænker og agerer som en anden Indiana Jones. De bruger lige nu al deres visdom og erfaring til at se fremad, vurdere og kalkulere på situationen. De har for øje at noget skal gøres, og at det kræver, at de går forrest som ledere.

Til den sidste gruppe har jeg forsøgt at give lidt inspiration. Men måske også de handlingslammede kan finde hjælp heri…

Skab et overblik med forskellige scenarier

Ingen ved, hvornår situationen vender eller i hvor stor grad ens virksomhed vil blive ramt, så hvordan skal vi som virksomhedsledere navigere i denne usikkerhed? Min bedste anbefaling er at arbejde med en række scenarier for, hvordan Corona-udfordringen påvirker din forretning. For at holde det så enkelt som muligt, tænker jeg kun i, hvordan Corona-situationen påvirker omsætningen i den næste periode. Her er 6 konkrete trin til, hvordan I kan arbejde med scenarier hjemme i jeres virksomhed.

1. Definér scenarier

Opstil fx 3 forskellige scenarier.

Her er eksempler på en række scenarier, som kan tilpasses din virksomheds situation og de forudsætninger som ledelsen ønsker at arbejde med.

 • Scenarie 1: 2 måneder med ingen – eller meget begrænset – omsætning her-og-nu og herefter ”business as usual”
 • Scenarie 2: 2 måneder med almindelig aktivitet, hvor de aftalte ordrer færdiggøres. Herefter 8 måneder med ingen eller meget begrænset aktivitet, herefter tager det 4 – 6 måneder at komme tilbage på et normalt niveau igen.
 • Scenarie 3: 3 mdr. med ingen aktivitet i perioden fra april 2020 til juni 2020. Fra juli 2020 til august 2020 er virksomheden tilbage på 50% af normal aktivitet, og så igen yderligere 3 måneder uden aktivitet fra september 2020 til november 2020. Derefter ses igen 3 måneder med en aktivitet på 50% af normalen. Dermed vil der først oplevelse almindelig aktivitet fra marts 2021.

Scenarie 3 virker måske lidt omstændelig men jeg skal hilse at sige, at sådan et scenarie er der virksomhedsledere der i skrivende stund sidder og arbejder på…

2. Sæt flere ord på hvert scenarie

Beskriv hvad det betyder for fx:

 • Omsætningen
 • Omkostningsstrukturen
 • Resultatet
 • Likviditeten
 • Produkter og services der skal prioriteres
 • Kundesammensætningen
 • Eksisterende strategi
 • Fremtidssikring af den fremadrettede strategi
 • Organisationens sammensætning og behov for reorganisering
 • Hvilke planlagte aktiviteter sættes i bero
 • Hvilke aktiviteter planlægges og sættes i gang (fx digitale løsninger og services)
 • … find gerne selv på flere…

Med andre ord hvilke konsekvenser får det pågældende scenarie for din virksomhed.

3. Udarbejd et katalog af muligheder for handlinger

Hvis hvert af disse scenarier bliver en realitet, skal vi være helt klar på, hvilke beslutninger man som virksomhedsleder er nødsaget til at træffe. Dette indebærer også nogle fravalg, som vil komme til at gøre ondt.

Udform en lang liste af muligheder, herunder hvilke handlinger der bør gøres nu, hvis henholdsvis scenarie 1, 2 eller 3 bliver en realitet.  Husk også her at tænke nogle af Folketingets forskellige tiltag til erhvervslivet ind, som støtte muligheder, I kan anvende.

Herefter skulle du gerne have en lang liste af muligheder og handlinger som I kan sætte i værk, hvis/når et af de givne scenarier bliver en realitet.

4. Tag stilling til hvert scenarie

Når I nu har fået uddybet de forskellige scenarier – hvilket scenarie tænker du så, er det mest realistiske? Og er du villig til at tilrettelægge dine handlinger ud fra det?

Hvis I er flere om at træffe beslutningerne og deltage i arbejdet, kan I jo hver især fordele 100 point ud på det eller de scenarier som I hver især synes, er det mest realistiske. Måske er der et éntydigt billede af, hvad der skal være forudsætningerne for lederskabet i den næste periode. Og ellers plejer sammentællingen af point at give gode dialoger!

Eller måske er der inspiration til et nyt scenarie som en kombination af de foregående scenarier eller måske et helt nyt scenarie inspireret af et eller flere af de foregående scenarier.

5. Forhold jer kritiske

Når I har valgt det scenarie, som er det mest realistiske, er det også vigtigt, at I forholder jer kritisk til det. Har I de nødvendige ressourcer til det valgte scenarie? Her tænkes i særdeleshed på jeres virksomheds kapital- og ressourceberedskab.

I kommer til at tage en række ”bets”. Men det er uundgåeligt og det er derfor, at der også er brug for dig som leder!

6. Det er nu der skal udvises handlekraft

Gå nu handlingsmulighederne igennem og bestem jer for, hvilke handlinger I vil eksekvere på. Vær tro mod processen og de handlinger som I vil foretage!

Måske der med fordel også kan opstilles en milestones-plan, hvor forskellige milestones udløser en række efterfølgende handlinger.

For en god ordens skyld, må I ikke glemme: Hvem skal give opbakning til de valg, der træffes? (her kan både bestyrelsen, familien og banken passende igen tænkes ind.)

Jeg er nysgerrig…

Udover at jeg håber ovenstående kan være til én eller anden form for hjælp, så er jeg også nysgerrig på, om det virker for dig.

Kender du nogle, som kan have glæde af ovenstående, er du mere end velkommen til at sende dem linket til artiklen. Du er selvfølgelig også meget velkommen til at dele artiklen.

Del gerne dine erfaringer med os, hvis du afprøver scenarieøvelsen, så endnu flere kan få glæde af vores erfaringer.

Artiklen er skrevet af grundlægger af Vinderstrategi A/S og strategisk rådgiver, Mikael Vest.

Sulten efter mere strategividen?
Så er der masse af gratis viden at hente her i form af videoer, white papers, artikler, tjeklister om strategiarbejde. Du kan også tilmelde dig strategikurset ”Fra god til vindervirksomhed® få strategi til at virke i praksis!” som sætter fokus på, hvordan metoder og værktøjer indenfor strategi omsættes til praktisk strategiarbejde, der virker. På kurset bliver du uddannet i Vinderstrategi A/S’ unikke Vinderstrategi® koncept, så du kan guide strategiarbejde i din virksomhed.

Vi faciliterer også gerne strategiarbejdet i din virksomhed – Så har du brug for en Vinderstrategi®, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Du kan også følge os på LinkedInFacebookTwitterInstagram, og YouTube hvor vi deler strategiske vitaminpiller i form af videoer og artikler om virksomhedsstrategi.