Gratis viden

Kombination af teori og praksis så det virker...

/Gratis viden
Gratis viden 2017-11-17T23:37:18+00:00

Vinderstrategi A/S’ strategiske rådgivere har været involveret i mere end 300 forskellige strategiske forandringsprojekter og med denne erfaringsbase er vi i stand til at identificere nogle toppræstationsmønstre. Dem viderebringer vi gerne.

Fælles for alle ydelser i Vinderstrategi A/S er at det er baseret på bestseller bogen ”Strategi i vindervirksomheder” skrevet af Mikael Vest, Vinderstrategi A/S.

Så tag for dig af den gratis viden du finder her og del gerne med dit professionelle netværk. Og skulle du have spørgsmål og/eller ønske om at samarbejde med Vinderstrategi A/S så kontakt os på telefon 70 22 90 31 eller på mail vinderstrategi@vinderstrategi.dk.

VindervirksomhedsTjek® – test om I er en vindervirksomhed®

VindervirksomhedsTjek

Svar let og enkelt på 13 spørgsmål og få straks konkrete anbefalinger til det videre strategiske arbejde. Udbyttet er bl.a., at virksomheden får:

 • Et bud på hvor tæt virksomheden er på at være en vindervirksomhed® – trafiklysindikation
 • Indikation af hvilket strategisk arbejde virksomheden måtte have foran sig
 • En række konkrete anbefalinger til det videre strategiske arbejde
 • Baggrundsmateriale som basis  for overordnede drøftelser i virksomheden om det strategiske arbejde

Læs mere om VindervirksomhedsTjek®

Start VindervirksomhedsTjek®

Gratis downloads – Kom let i gang

Nedenfor finder du diverse værktøjer, white Papers, blogs og bøger du gratis kan downloade, anvende og lade dig inspirere af. På resten af siden finder du også gratis test, videoer og FAQ – så tag for dig af den gratis viden du finder her og del gerne med dit professionelle netværk.

Læseprøve – Strategi i vindervirksomheder

”Strategi i vindervirksomheder” med over 25.000 solgte eksemplarer, er en unik samling af strategiske overvejelser, som gør det nemmere for bestyrelser, direktioner og topledelser at tackle de strategiske udfordringer og føre de virksomheder, de har ansvar for, frem mod vinderpositioner.

Download en gratis læseprøve af bogen og modtag samtidig nyheder og blogindlæg fra Vinderstrategi A/S

Læs mere om ”Strategi i vindervirksomheder”

Læseprøve – Strategi i vindervirksomheder

White Paper – Hvordan planlægger du den næste strategiproces

Nogle skaber fremtiden – og så kan det ligeså godt være én selv!

Oplever I ofte, at dagligdagens udfordringer overskygger langsigtet tænkning? Hvis ja, så er her en anbefaling til at arbejde målrettet med netop jeres fremtidige strategi og dermed få styr på jeres eksistensberettigelse.

Få en konkret arbejdsplan og input til hvordan du planlægger den næste strategiproces i din virksomhed og modtag samtidig nyheder og blogindlæg fra Vinderstrategi A/S.

White Paper – Hvordan planlægger du den næste strategiproces

Blogs – Inspiration til det videre strategiske arbejde

Vinderstrategi nyheder

Vinderstrategi A/S skriver løbende klummer og blogs, der udgives i forskellige medier. Indimellem kommenterer vi også på strategiske forhold i artikler hos de landsdækkende medier.

Ved at tilmelde dig vores nyhedsfeed får du al denne inspiration, tips og gode råd som du straks kan drage nytte af i virksomhedens strategiarbejde. Med andre ord får du input til at opnå en profitabel strategipraksis.

Læs de forskellige blogs

Klummebog – en samling af viden der virker

Strategividen

Denne samling af klummer er rettet mod topledere, der ønsker viden til virksomheders fremtidige vækst. Klummerne tager udgangspunkt i gode råd og fif til topledere om skarpere strategier, der skal sikre organisationers holdbare og skridsikre vinderpositioner i fremtiden.

Ønsker du denne inspiration? Ja, så få denne samling af klummer, med brugbar strategisk viden der virker, og modtag også nyt samt blogindlæg.

Klummebog – en samling af viden der virker

Video – få svar på konkrete strategiske spørgsmål

Nedenfor er oplistet uddrag af videoer hvor strategiekspert, ekstern lektor i strategi og forfatter af bogen “Strategi i vindervirksomheder”, Mikael Vest, Vinderstrategi A/S giver svar på nogle konkrete strategiske spørgsmål.

Hvad er en Vinderstrategi®?

Se side 17 – 38 + 40 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Download gratis læseprøve

Hvordan får virksomheden strategien til at virke?

Se side 580 – 608 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Hvad er en kernekompetence?

Se side 260-265 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Se konkret case side 266-277 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Hvorfor er det vigtigt at arbejde med strategi?

Se side 17-18 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Strategi i den digitale verden

Se side 444-452 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Se konkret case side 476-492 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Overblik og struktur i strategiarbejdet

Se side 42-44 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Hvad er en vindervirksomhed®?

Se side 17-38  i ”Strategi i vindervirksomheder
Test jer selv her

Kompleksitet – den stille dræber

Se side 189-190  i ”Strategi i vindervirksomheder”

Hvad er en vision?

Se side 310-311 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Se konkret case side 343 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Hvad er strategi?

Se side 39-41 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Hvad skal vi med en vision?

Se side 310-311 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Se konkret case side 343 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Den kritiske SWOT

Se side 290-291 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Se konkret case side 300-307 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Sådan struktureres strategiarbejdet

Se side 42-44 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Har din virksomhed en Vinderstrategi®?

Se side 17 – 38 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Download gratis læseprøve

FAQ – Spørg om strategi

Har du spørgsmål i relation til strategiarbejde er du meget velkommen til at sende dit spørgsmål til vinderstrategi@vinderstrategi.dk. Vi svarer personligt og er det er et generet spørgsmål og svar som alle kan få glæde af, ja så svarer vi så både du og andre kan få glæde af dine spørgsmål og svarerne her på siden.

Er der derimod tale om virksomhedsspecifikke spørgsmål så kontakt Vinderstrategi A/S. Det kan være spørgsmål som fx hvordan

 • skaber vi endnu mere vækst i bund- eller toplinje – eller begge dele?
 • kan vi blive udfordret på vores strategiske paradigmer og samtidig få et andet strategisk perspektiv på vores forretning?
 • bliver vi endnu skarpere på hvordan vores forretning påvirkes af den digitale udvikling?
 • får vi et løft på evne og vilje til at tænke mere ”på kanten”?
 • får vi endnu bedre beslutningsgrundlag for vores markedstiltag, ændringer eller justeringer?

Vinderstrategi A/S er en dedikeret strategirådgiver med dokumenteret track record af succesfuld strategiarbejde i mellemstore virksomheder og står altid parat til at hjælpe.

Nedenfor er angivet en række FAQ som er af generel karakter. Vi opdaterer løbende i takt med der kommer nye spørgsmål. Du er også altid velkommen til at ringe til os for en dialog – vi gør os altid umage for at bidrage, hjælpe og indfri jeres ønsker.

Er der én strategisk udfordring der er for lidt opmærksomhed omkring? 2017-02-03T22:38:05+00:00

Efter at virksomheden har helt styr på kernekompetencen kan virksomheden tage fat på at håndtere kompleksiteten i virksomheden. De forskellige funktioner i virksomheden skaber sjældent lige stor værdi, og virksomheden kan ofte med stor fordel outsource funktioner i værdikæden. Ved at have færre funktioner kan virksomheden øge sit fokus, der hvor værdien skabes. Værdiskabelsen kan både skabes udadtil gennem bedre produkter, hurtigere betjening, større tilgængelighed, mv., men også internt i form af større effektivitet, skalerbarhed og lavere produktionsomkostninger.

En anden typisk årsag til kompleksitet er antallet af forretningsområder. Mange virksomheder kommer løbende til at op starte nye forretningsområder, men desværre ofte uden at forretningsområderne bliver profitable. Virksomheden kendskab til sin kernekompetencer skal nu bruge til at vurdere om virksomheden har mulighed for at skabe unik værdi på det pågældende marked. Hvis dette ikke er tilfældet, og der ikke er udsigter til at der kan skabes unik værdi inden for en overskuelig tidshorisont, bør frasalg overvejes.

Et tredje fokusområde, som ofte kan nedbringe virksomhedens kompleksitet er fokus på antallet af produkter. Med tiden udvikles nye produkter for at tilbyde forbrugerne en endnu bedre oplevelse. Nogle af disse produkter er succesfulde, mens nogle ikke slår igennem. Mange forskellige produkter er ofte en hæmsko for virksomheden, da kompleksiteten stiger og effektiviteten falder med flere produkter. Nogle virksomheder har den tanke om at faldende omsætning løses ved at kompensere med flere produkter på markedet. For langt de fleste virksomheder skal faldende omsætning løses med mere fokus og 80/20 reglen kan være inspiration for dette.

Se og hør strategiekspert Mikael Vest, Vinderstrategi A/S fortælle om hvordan kompleksitet stille kommer krybende og dræber virksomheden.

Er der en strategisk udfordring der er for lidt opmærksomhed omkring
Hvordan omfavner virksomheder digitaliseringen? 2017-05-17T21:55:10+00:00

”Du har ikke brug for en digital strategi i denne verden. Du har i stedet brug for en forretningsmodel til en digital tidsalder”.  Det er heldigvis blevet en gængs opfattelse og det dækker over at  virksomheder ikke isoleret kan arbejde med digitalisering. I stedet kan digitalisering integreres som en afgørende del af virksomhedens forretningsmodel.

Fra et strategiske perspektiv kan digitalisering bruges til dels, at skabe mere værdi gennem bedre, smartere og hurtige produkter og services til kunderne, og dels til at effektivisere ved at sætte strøm til virksomhedens processer. Vi anbefaler topledere at vurdere digitale muligheder på to dimensioner. Dels, hvor stor effekt de kan have i virksomheden, og dels hvor svære temaerne er at implementere. Derved skabes et overblik over mulighederne og virksomheden kan gå i gang med at prioritere digitale udviklingsmuligheder. Dernæst kan virksomheden lægge en strategi for, hvordan de udvalgte digitale emner skal udvikles til at være en afgørende del af virksomhedens forretningsmodel.

Ved at digitalisere sin forretningsmodel skabes en bedre mulighed for brugerinddragelse, og mange virksomheder oplever at de i langt højere grad end tidligere er i stand til at tilfredsstille kundernes ønsker. Ved at være først med de nye produkter eller løsninger til kunderne betyder ofte at virksomheden har en fordel af at være first mover og forbrugerne holder fast i det produkt de allerede kender og er glade for at bruge.

Se og hør strategiekspert Mikael Vest, Vinderstrategi A/S fortælle om strategi i den digitale verden.

Strategi i den digitale verden

Se side 444-452 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Se konkret case side 476-492 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Hvordan får virksomhederne strategien til at virke? 2017-05-18T06:50:11+00:00

Det starter med at der allerede i forbindelse med selve strategiarbejdet tænkes strategiimplementering. Og her tænker vi særligt på involvering af medarbejdere. Fx opbygge ejerskab omkring strategien ved at involvere dem i nogle af analyserne og interviewe dem omkring en række forhold. Også kommunikationen omkring strategiarbejdet er vigtigt. Før det startes, når situationen er kortlagt, når retningen er sat og når der er lavet en plan og den endelige strategi foreligger.

Der er særligt 6 forhold, som er vigtige at holde fokus på i forbindelse eksekveringen og implementeringen af strategien. Og de 6 områder er:

 1. Ledelse
 2. Organisering
 3. Ejerskab
 4. Kommunikation
 5. Målepunkter
 6. Fokus og opfølgning

Se og hør strategiekspert Mikael Vest, Vinderstrategi A/S fortælle hvordan virksomheden får strategien til at virke.

Hvordan får virksomhederne strategien til at virke

Se side 580-608 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Hvordan skabes der overblik og struktur i strategiarbejdet? 2017-05-18T06:52:19+00:00

Vi har erfaret, at der er rigtig mange der har svært ved at drive en strategiproces. Én væsentlig årsag er, at tingene meget hurtige blandes sammen. Måske viser analyserne et eller andet som bør løses. Og så går virksomheden i gang med det uden at virksomheden i øvrigt har forhold sig til fremtidig retning og hvad der er vigtigt i den forbindelse.

Det er vores erfaring, at strategiarbejdet bør opdeles i 3 faser.

Den første fase omhandler en kortlægning af den nuværende situation og identificering af relevante forandringsbehov hvis virksomheden fortsætte helt uforandret.

Fase to handler om at fastsætte fremtidig retning og hvorfor virksomehden gør som den gør.

Fase tre skal lukke gabet mellem virksomhedens nuværende situation og den retning og position virksomheden ønsker i fremtiden. Dvs. lukke gabet mellem det som er identificeret i fase et og fase 2.

Se og hør strategiekspert Mikael Vest, Vinderstrategi A/S fortælle om hvordan strategiarbejde struktureres optimalt.

Struktur i strategiarbejdet?

Se side 42-44 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Hvordan skabes der overblik?
Hvad er en kernekompetence? 2017-05-17T22:05:15+00:00

Når vi som strategiske rådgivere taler med ledere i danske virksomheder og spørger til færdigheder, viden og teknologier i virksomheden, fortæller topledere typisk passioneret omkring virksomhedens mange kompetencer. Hvis vi derimod spøger til virksomhedens kernekompetencer, er situationen typisk en anden. I mange danske virksomheder har man svært ved at definere præcist, hvad der er kernekompetencen, som skaber konkurrencekraft og som virksomhedslederen ønsker at skalere sin forretning ud fra.

Ledere står ofte med store beslutninger og for at sikre at virksomheden udvikler sig i den rigtige retning er det afgørende at have indsigt i virksomhedens kernekompetence. Med fokus på kernen kan virksomheden udvikles med unikke produkter og løsninger til kunden. Det kan også vurderes, hvilke nye forretningsområder, som måtte være hensigtsmæssige at starte op. Dette gøres ved at spørge om, kernekompetencen skaber en afgørende forbedring på det nye marked, som andre virksomheder ikke er i stand til at tilbyde.

Kernekompetencen er med andre ord det som virksomheden skal skalere sig ud fra.

For at en virksomhed har en kernekompetence – og ikke bare en kompetencen – skal mindst disse 3 forhold være opfyldt:

 1. Den skal være unik
 2. Den skal være svær at efterligne
 3. Den skal skabe værdi forkunden

For at sige det mere populært kan kernekompetencen betragtes som en gryderet. I en velsmagende gryderet indgår mange forskellige ingredienser. Og det er sammensætningen og håndteringen af disse som gør udslaget for om gryderetten er i ”verdensklasse”!

På sammen måde med en kernekompetence. Her er det bare fx viden, teknologier, opbyggede erfaringer, processer og relationer, som udgår indholdet og betydningen af kernekompetencen.

Se og hør strategiekspert Mikael Vest, Vinderstrategi A/S fortælle om hvad en kernekompetence er.

Hvad er en kernekompetence?

Se side 260-265 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Se konkret case side 266-277 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Hvad er en vision og hvad skal virksomheden med en vision? 2017-05-17T22:15:41+00:00

Ledelsens valg af retning for virksomheden, hvor ledelsen har udviklet et mentalt billede af en mulig og ønskværdig fremtidig position. Det afgørende i udviklingen er, at visionen udtrykker en realistisk, troværdig og attraktiv fremtid for organisationen – en fremtid, der på afgørende områder er bedre end den nuværende.

Ofte anvendes disse punkter til at vurdere kvaliteten af en vision:

 1. Forståelig: enhver skal umiddelbart kunne forstå visionen – og få et gys.
 2. Udsyn: Hvilken forestilling om fremtidens udvikling er bygget ind?
 3. Spændvidde: Hvor bred er visionen i forhold til de forandringer, der vil komme til at ske i branchen og samfundet?
 4. Unik: Er der nogen overraskelseselementer i visionen – hvor er den unikke opfattelse af fremtiden?
 5. Ultimativ: Visionen bør formuleres som en ultimativ eller endelig ”sol”, som alle kan stræbe efter; visionen bør fortælle om lederens mentale billede af fremtiden, der på afgørende punkter skal være bedre end den nuværende situation.
 6. Handlekraft: Visionen bør vise en tæt kobling til virksomhedens markedsmuligheder og dens kernekompetencer, der jo på denne måde skal være identificeret.

Populært sagt skal en vision sikre, at bl.a. kunder og medarbejdere higer efter at være en del af rejsen. Og samtidig skal visionen bruges så medarbejderne der har flere projekter liggende på skrivebordet, men ikke kan nå dem alle, selv er i stand til at prioritere disse ud fra, hvad der bedst hjælper på rejsen mod visionen.

Se og hør strategiekspert Mikael Vest, Vinderstrategi A/S fortælle hvad en vision er samt hvorfor det er vigtigt at have en god vision.

Hvad er en vision?

Se side 310-311 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Se konkret case side 343 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Hvad skal en virksomhed med en vision?
Hvorfor er det vigtigt at arbejde med strategi? 2017-05-17T22:17:42+00:00

Det er vigtigt fordi hvis virksomheden ikke arbejder målrettet med hvad den har at gøre i verden kommer den til at stå stille. Og samtidig udebliver den røde tråd i aktiviteter og processer hvilket giver et enormt spild af ressourcer og omkostninger. Når virksomheden står stille skal vi huske på, at det gør hverken kunder eller konkurrenterne og så bliver den overhalet. Og samtidig med det skal vi huske, at hverken medarbejdere, kunder eller leverandører synes det er særligt spændende at være i en virksomhed hvor tingene står stille.

Se og hør strategiekspert Mikael Vest, Vinderstrategi A/S fortælle hvorfor det er vigtigt at arbejde med strategi.

Hvorfor er det vigtigt at arbejde med strategi?

Se side 17 – 38 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Download gratis læseprøve

Hvad kendetegner red ocean and blue ocean strategy? 2017-05-17T22:40:37+00:00

I det røde ocean slås virksomhederne med hinanden, så blodet billedligt flyder. I det blå ocean har virksomhederne skabt noget unikt, så de – i hvert fald for en periode – kan være på et marked uden konkurrenter.

De røde oceaner De blå oceaner
Konkurrence på pris og kvalitet Nye markeder uden eller med færre konkurrenter
Konkurrence på eksisterende markeder med ens produkter Fokus på unikke produkter og ydelser
Fokus på at slå konkurrenterne Andre kundeparametre end pris
Strategisk udvikling med fokus på optimering af eksisterende marked og ydelser Strategisk udvikling med fokus på innovation og nye veje

Se side 145-150 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Se konkret case side 150-155 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Hvad påvirker medarbejdertilfredsheden? 2017-05-17T22:22:05+00:00

Der kan kun skabes ægte tilfredshed, hvis der er en rimelig balance mellem medarbejdernes oplevelse på den ene side og virksomhedens tilbud på den anden side. Ligesom kundernes tilfredshed påvirkes af servicekvaliteten, påvirkes medarbejdernes tilfredshed af den servicekvalitet, de oplever, dvs. de interne forhold, der påvirker dagligdagen generelt – kaldet den interne servicekvalitet. Se en illustration af hvad der påvirker medarbejdertilfredsheden her.

Se side 259 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Se konkret case side 255-259 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Hvad påvirker kundetilfredsheden? 2017-05-17T22:24:36+00:00

Det er kombinationen af de bløde og hårde elementer, der medvirker til at skabe tilfredse kunder. Man kan med andre ord ikke leve alene på gode produkter og priser, hvis de omstændigheder, hvorunder kunden køber varen, er dårlige. Man kan heller ikke leve alene af en god kundebetjening og et højt serviceniveau, hvis man ikke har de produkter, kunden efterspørger. Se en illustration af hvad der påvirker kundetilfredsheden her.

Se og hør strategiekspert Mikael Vest, Vinderstrategi A/S fortælle om vigtigheden i at forstå sine kunder for at opnå et stærkt strategiarbejde.

Forstår i jeres kunder

Se side 258 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Se konkret case side 255-259 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Hvad er en virksomheds mission? 2017-05-17T22:41:11+00:00

Virksomhedens eksistensberettigelse med afgrænsning af forretningsområde(r), så det er klart, hvad virksomheden skal leve af: Hvem virksomheden leverer til, hvad virksomheden leverer, og hvordan virksomheden er unik.

Ofte anvendes følgende punkter til at vurdere indholdskvaliteten af virksomhedens mission:

 • Hvad er virksomhedens berettigelse på markedet?
 • Hvilke(t) forretningsområde(r) er virksomheden i?
 • Hvilke kundesegmenter henvender virksomheden sig til?
 • Hvilken værdi tilbyder virksomheden kunderne?
 • Hvilke konkurrencefordele har virksomheden i forhold til konkurrenterne?
 • Hvilke kernekompetencer indgår i værdiskabelse og konkurrenceevne?
 • Hvad vil forretningsområdet være fremover?

Derudover stiller vi følgende krav til kvaliteten i kommunikationen for en mission:

 • Hvor præcist er missionen formuleret?
 • I hvilken grad kan missionen bruges som leveregel for medarbejderne?
 • Hvor klart er virksomhedens styrker udtrykt?
 • Hvor klart er virksomhedens forbedringsområder kommunikeret?
 • Hvor realistisk er missionen?
 • Hvor opnåelig er missionen?
 • Hvor fleksibel er missionen til at imødegå omgivelsernes forandring?

Se side 262-263 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Se konkret case side 343 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Hvad er indholdet i en strategiproces? 2017-05-17T22:27:04+00:00

Strategiarbejdet opdeles i strategisk analyse, strategiske intentioner, strategiske mål og strategiudvikling. Hver af disse tre faser består af delelementer, som kan ses her.

Se side 42-44 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Skal bestyrelsen tilpasses virksomhedens udviklingsfase? 2017-05-17T22:36:36+00:00

Generelt set er det altid vigtigt at afstemme kompetencerne i bestyrelsen ud fra de konkrete opgaver virksomheden står overfor. Virksomheden kan være i en iværksætterfase, vækstfase, konsolideringsfase, nyt vækstniveaufase eller afviklingsfase der stiller forskellige krav til kompetencer. Derudover kan der være særlige lejligheder der også stiller særlige krav til kompetencer – såsom generationsskifte, direktionsskifte, Turn around, opkøb, frasalg og fusioner. Se mere under spørgsmålet ”Hvordan sammensættes en professionel bestyrelse”.

Se side 616-620 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Hvornår bliver en opgave en bestyrelsesopgave? 2016-03-14T18:58:05+00:00

“Jævnfør lovgivningen varetager direktionen den daglige ledelse af selskabet og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen…”

Hvad koster en professionel bestyrelse? 2016-03-14T18:58:05+00:00

Størrelsen af bestyrelseshonorar er meget varierende og honoreringen afhænger af ansvar, opgaver og omfang (fx antal møder). Som tommelfingerregel kan nævnes at mange formænd i større og mellemstore virksomheder modtager ca. 20 % af den adm. direktørs løn i honorar. Dette honorar udgør faktor 2 eller 2½ i forhold til bestyrelsesmedlemmets honorar. Omregnet er tommelfingerreglen derfor for et menigt bestyrelsesmedlem, at honoraret udgør ca. 7,5 – 10,0%.

Skal der tegnes bestyrelsesansvarsforsikring? 2016-03-14T18:58:05+00:00

Der er mange forskellige holdninger til dette spørgsmål. Basale forsikringsmæssige spørgsmål om risiko i forhold til præmie og hvad der er dækket er værd at være opmærksom på. Det er vores anbefaling at virksomheden tegner en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring.

Hvordan sikrer jeg udvikling og evaluering af den professionelle bestyrelse? 2016-03-14T18:58:04+00:00

Når en bestyrelse er professionel er det helt naturligt at følge op på bl.a. bestyrelsens fælles mål og succeskriterier samt følge op overfor hvert enkelt bestyrelsesmedlem. Mange bestyrelser har endnu ikke denne evaluering og efterfølgende udvikling som en naturlig del. Dette mener vi er helt naturligt og derfor tilbyder Vinderstrategi A/S BestyrelsesTjek™ som et løbende evalueringsværktøj.

Hvilke opgaver skal den professionelle bestyrelse løse? 2017-05-17T22:44:26+00:00

Den professionelle bestyrelse skal meget forenklet varetage 3 opgaver:

 1. Sikre, at virksomheden har en holdbar strategi – og at det er den rigtige strategi
 2. Sikre, at der er de rigtige ressourcer i virksomheden til at lykkedes med strategien primært i relation til cash flow og menneskelige ressourcer
 3. Sikre, at direktionen og bestyrelsen overholder lovgivningen

Se side 620-621 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Hvordan kommer jeg i gang med en professionel bestyrelse? 2016-12-12T10:57:11+00:00

Nogle virksomheder kan og vil selv foretage den opgave der ligger i at analyse behovet for hvilke kompetencer der er behov for i bestyrelsen samt efterfølgende kontakte disse kandidater med henblik på at etablere en bestyrelse. Andre virksomheder ønsker at få sparring, rådgivning og hjælp til denne opgave. Og andre virksomheder igen vælger at outsource hele denne opgave.

Hvordan sammensættes en professionel bestyrelse? 2016-12-12T10:57:10+00:00

Den optimale sammensætning af bestyrelsen afhænger af, hvilken værdi og hvilket mål virksomheden ønsker tilvejebragt. Ud fra hvilke krav denne værdi og dette mål stiller til kompetencerne udarbejdes en kompetenceanalyse, som viser, hvilke kompetencer der er nødvendige og vigtige. I alle bestyrelser er det et krav, at der er kompetencer i relation til den strategiske udvikling af virksomheden og til at føre kontrol med selskabet. Det er derudover også altid en god ide at have en bestyrelse hvis kompetencer komplimenterer hinanden således at både de faglige, personlige og menneskelige kompetencer er bredt repræsenteret. Der henvises til ”Sammensætning af bestyrelse”, som kan give inspiration til jeres sammensætning af bestyrelsen.

Hvad er en professionel bestyrelse? 2017-05-17T22:35:25+00:00

Der etableres bl.a. en skriftlig aftale med bestyrelsesmedlemmerne med forventninger og krav samt aftale om aflønning. Der fremgår gensidige forpligtelser, mål og succeskriterier. Bestyrelsesarbejdet er klart defineret og bestyrelsen betragtes og agerer som et værdiskabende redskab for virksomheden.

Se side 612-621 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Bør CSR være en del af strategien? 2017-05-17T22:34:18+00:00

Vores anbefaling er ja. Det afhænger dog af ejernes præferencer og virksomhedens forretningsmodel. CSR kan skabe merværdi til virksomhedens brand og goodwill.

Se side 163-165 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Se konkret case side 164 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Hvilke brancher har brug for en strategi? 2016-03-14T18:58:04+00:00

Uden strategi er virksomhedens eksistensgrundlag overladt til tilfældigheder. Alle har brug for at tænke og arbejde med strategi for at drive virksomheden fremad og skabe den forståelse for aktiviteterne, der differentierer virksomheden fra konkurrencen og skaber en konkurrencemæssig fordel. Vi sætter en ære i at arbejde i mange brancher og har glæde af at kunne videregive inspiration fra een branche til en anden. Ofte vil vi gå så langt som til at kalde det innovation!

Betyder strategi fravalg af aktiviteter? 2016-03-14T18:58:04+00:00

Ja efter vores erfaringer – fordi strategi også betyder fokus 100 %. En ny strategi betyder ofte en række tilvalg. Vores erfaring er, at det samtidig er nødvendigt og relevant at begå mindst lige så mange fravalg. Strategien fokuserer på hvordan virksomheden ser ud om fx 3 år samt hvilke tiltag der er nødvendige for at nå der til. Derudover fokuserer strategien på hvad virksomheden er rigtige gode til samt hvilke fravalg virksomheden er parate til.

Hvordan måler vi værdien af vores strategi? 2016-03-14T18:58:04+00:00

Strategi er måske direktionens og bestyrelsens mest værdiskabende redskab, der kan drive virksomheden til økonomisk vækst – men strategi er komplekst og det kan være svært at sætte fingeren på det specifikke afkast. Dog anbefaler vi altid at der er skarp sammenhæng mellem strategi og budgettering. Den bedste indikator af strategiens værdi er bundlinjen, før og efter implementeringen af strategien. Resultatets størrelse og retning viser afkastet. Desuden giver det god mening også at måle på bundlinjen omkring kunder, medarbejdere og samfundsforhold.

Hvornår er en strategi realistisk? 2016-03-14T18:58:04+00:00

Ifølge Den Danske Ordbog betyder ordet realistisk at tage udgangspunkt i virkelige forhold, og hvad der er praktisk gennemførligt.

Dette forudsætter efter vores erfaringer følgende:

 • Mod, vilje, ambitioner
 • Omsætning fra teori til praksis
 • Skab gennemsigtighed og sporbarhed i beslutningsgrundlaget
 • Målbare handleplaner
 • Simpel ledelses styringsværktøj
 • Skræddersyes ud fra forandringsbehovet (gab nutid og fremtid)
 • Holdbare konkurrencefordele
 • Strategiske intentioner inkl. kernekompetencer
 • Skarp forretningsmodel og koncept
 • Involvering af medarbejdere ”fra start til slut”
Hvordan følger virksomheden op på, om strategien bliver eksekveret? 2017-05-17T22:43:14+00:00

Direktion og bestyrelse har ansvaret for at følge op på, om strategien eksekveres. Men da strategien skal eksekveres på alle niveauer i virksomheden kan det være svært for direktion og bestyrelse at bevare overblikket. Derfor anbefaler vi et værktøj vi kalder strategi-one-pager, som sammenfatter hele strategien på én side, herunder vision, mission, Must-Win Battles, konkrete målepunkter for hver Must-Win Battles og handleplaner som ledelse og bestyrelsen kan anvende direkte i deres opfølgning på eksekveringen af strategien. Hermed er det meget let at følge op på om strategien eksekveres. Ved en succesfuld eksekvering forventer vi en positiv effekt på bundlinjen så her kan vi direkte mærke resultatet af eksekveringen.

Se side 606-608 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Hvordan implementerer virksomheden en strategi i praksis? 2017-05-17T22:42:29+00:00

Vi anbefaler at implementering og involvering af nøglepersoner, både op og ned i organisationen, tænkes ind allerede i design af strategiarbejdet. Derudover anbefaler vi indledningsvis et StrategiTjek ™ som tager temperaturen og identificerer potentielle barrierer i relation til implementeringen, således at der kan tages hensyn hertil i design af strategiarbejdet.

Det er afgørende at den forestående forandring, grundet den overordnede strategi, forankres hos alle relevante personer, og at virksomheden udvikler sig i takt med de strategiske ændringer og målsætninger. Lige så individuelt selve strategiarbejdet er lige så individuelt er metoden for succesfuld implementering af strategien også. Det er vigtigt at skræddersy implementeringen af strategien, således at der er en rød tråd lige fra alle HR-strategiske aktiviteter til de hard core forretningsmæssige aktiviteter. Succeskriteriet er at forandringen forankres som en integreret og naturlig del på alle niveauer i virksomheden.

Se side 580-608 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Hvor langsigtet bør en strategi være? 2016-03-14T18:58:03+00:00

De fleste strategier ser med fordel 1-3 år frem i tiden, og har både et kortsigtet og langsigtet fokus.

Hvem bør involveres i strategiarbejdet? 2016-03-14T18:58:03+00:00

”96% af adspurgte direktører er enige i, at en af bestyrelses vigtigste opgaver er, at den er i stand til at kunne sparre aktivt med direktionen i forbindelse i forbindelse med væsentlige strategiske udfordringer”

kilde: ”Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance – anbefalinger om god selskabsledelse i Danmark” 2001
Dermed omfatter strategiarbejdet direktionen og bestyrelsen. Meget groft kan man sige at arbejdsfordelingen mellem direktion og bestyrelse i en strategiproces kan beskrives således, at direktion har ansvar for analyse, formulering og eksekvering. Mens direktion har ansvar for retning, godkendelse og review.

Derudover anbefaler vi, at alle medarbejdere involveres i form af løbende informationsmøder og lederteam samt nøglemedarbejdere involveres aktivt i form af medvirkende i analyser, baggrundsmaterialer og eksekvering.
Se også spørgsmålet “Hvor tit skal strategien opdateres?”

Hvor tit skal strategien opdateres? 2016-03-14T18:58:03+00:00

Da strategien sætter kursen for virksomheden, bør den løbende opdateres. Hvor tit dette skal ske afhænger af mange faktorer. Dels afhænger det af, hvor skridsikker strategien er – altså hvor gennemarbejdet og dokumenteret er strategien, dels af branchens og omverdens foranderlighed, dels af interne faktorer, kundeforhold og meget mere.
Derfor anbefaler vi, at bestyrelsen og direktionen har et målstyringsværktøj, der hele tiden har fokus på eksekvering af strategien, således at afvigelser kan rapporteres rettidigt. Endelig anbefales der, at strategien ses efter hvert 2-3 år.

Hvad kræves der af ressourcer for at udarbejde en Vinderstrategi®? 2016-03-14T18:58:03+00:00

Ressourceforbruget afhænger af niveauet for den nuværende strategi, den konkrete udfordring samt ambitionsniveauet for den ønskede strategi. Derudover afhænger ressourceforbruget af de ressourcer virksomheden selv har til rådighed og som virksomheden konkret ønsker inddraget. Netop fordi situationerne i virksomhederne aldrig er statisk og ensartet skræddersyer vi løsningerne og processerne således, at strategiarbejdet passer til den nuværende situation, den aktuelle udfordring og hensyntagen til de konkrete ressourcer der er i virksomheden og som ønskes anvendt i strategiarbejdet. Ressourceforbruget opgøres både økonomisk og i mandetimer/tid.

Hvad er en vindervirksomhed®? 2017-05-18T09:27:38+00:00

En vindervirksomhed® er en virksomhed, der igennem sit strategiarbejde og handlekraftig eksekvering af sin Vinderstrategi® sikrer sig som morgendagens vinder og derved skaber markante resultater, der kan måles på de 4 bundlinjer: økonomi, kunder, samfund og medarbejdere.

Se og hør strategiekspert Mikael Vest, Vinderstrategi A/S fortælle hvad det vil sige at være en vindervirksomhed®.

Hvad er en vindervirksomhed®?

Se side 17-38 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Test jer selv på her

Hvad er en Vinderstrategi®? 2017-05-18T06:38:36+00:00

En Vinderstrategi® er en ambitiøs og skarp strategi der beskriver hvor virksomheden er om nogle år, samt de væsentlige tiltag, kernekompetence(r) og fravalg der er nødvendige for at nå dertil.

Se og hør strategiekspert Mikael Vest, Vinderstrategi A/S fortælle om at have en Vinderstrategi®.

Har din vindervirksomhed en vinderstrategi®?

Se side 17-38 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Hvad er en Vinderstrategi®?
Hvad er Strategi? 2017-05-17T22:28:09+00:00

Der findes flere definitioner på hvad strategi er. Vi definerer strategi som “vejen til målet – gennem et mønster af handlinger, der skaber konkurrenceevne og merværdi”. Denne definition fremgår også i bogen ”strategi i vindervirksomheder” som Mikael Vest, Vinderstrategi A/S er forfatter bag og bogen er godkendt til og anvendes på højere læreranstalter.

Se og hør strategiekspert Mikael Vest, Vinderstrategi A/S fortælle hvordan Vinderstrategi A/S definerer strategi.

Hvad er strategi?

Se side 39-42 i ”Strategi i vindervirksomheder”

Nyt/Blogs – inspiration til det videre strategiske arbejde

9februar 2018

5 konkrete fordele (fra landevejen) ved at arbejde med strategi

9. februar 2018|Kommentarer lukket til 5 konkrete fordele (fra landevejen) ved at arbejde med strategi

På vej hjem fra møde med en veldrevet international virksomhed var vi helt høje over hvad en god strategiproces kan bety [...]

2februar 2018

Pas på slangens gab: Toplederne skal holde fokus

2. februar 2018|Kommentarer lukket til Pas på slangens gab: Toplederne skal holde fokus

Selv om forandringer sker i et hastigt tempo, skal topledere turde tænke strategisk langsigtet. Alt andet kan føre til e [...]

Inspiration, tips og gode råd som du straks kan drage nytte af i virksomhedens strategiarbejde. Vinderstrategi A/S skriver løbende indlæg der udgives i forskellige medier og her på siden.

Gratis viden

Vær blandt de første der modtager inspiration, tips og gode råd, som sikrer dig som morgendagens vinder med styrket top og/eller bundlinje.

Du modtager nu løbende inspiration, tips og gode råd direkte i din mailboks, som du straks kan drage nytte af i virksomhedens strategiarbejde.

 

På gensyn.

 

Venlige hilsner fra

Vinderstrategi A/S

Tak for din tilmelding som vi er meget glade for!