I seneste udgave af Harvard Business Review marts – april 2020 sættes der fokus på, hvordan virksomheder kan implementere en kultur, hvor man gennem nysgerrighed, eksperimentering og A/B testning, kan udvikle sin virksomhed, så den imødekommer nutidens digitale tendenser.

Artiklen ”Building a Culture of Experimentation” skrevet af Stefan Thomke, professor på Harvard Business School, giver et godt indblik i, hvordan mange virksomheder der bruger data til at forstå sine kunders behov – samt hvordan man gennem forskellige eksperimenter, og A/B tests kan udvikle sin virksomhed til at imødekomme disse behov. A/B testning er også kendt som en split-test, hvor man sammenligner kontrolgrupper med hinanden.

Skabelsen af en ny eksperimenterende kultur i din virksomhed

I sidste måneds udgave af Harvard Business Review valgte vi i Vinderstrategi A/S at lægge vægt på vigtigheden i at forstå sin data korrekt, samtidig med at man er i stand til at omdanne denne viden til reelle succeskriterier for sin virksomhed. Læs artiklen her.

Data er på mange punkter vores tids guld, hvilket er grunden til, vi har valgt at fortsætte i samme spor med denne artikel. Indsamling, forståelse og korrekt brug af data baner langt hen ad vejen muligheden for at forstå kunders adfærd, handlemønstre og værdigrundlag i en sådan grad, at det øger produkters kvalitet, så de kan imødekomme dette.  Kunderne er i store træk dem, som er med til at skabe værdi for virksomheder. Det er essentielt for udviklingen af din virksomhed, at du finder ud af hvad, hvorfor og hvordan du gør kunderne tilfredse.

Men hvordan omstiller du medarbejderne til at arbejde med et kundecentreret mindset, hvor kunders behov er i højsædet? Kan data bidrage til det og i så fald hvordan?
Det er et emne, der vil blive taget op og diskuteret i den artikel, vi i Vinderstrategi A/S har valgt at udplukke fra Harvard Business Review.

Professor, Stefan Thomke, Havard Business School har i sin artikel ”Building a Culture of experimentation” taget udgangspunkt i en verden, der er og bliver mere og mere digital. Han har faktisk opdaget en interessant trend – hos mange virksomheder har et øget fokus på både tilfældige og kontrollerede A/B tests for at øge deres kunders tilfredshed online.

Han kommer med eksempler såsom Booking.com og IBM der, i ekstrem stor skala, benytter sig af A/B tests til konstant at udvikle deres produkter samtidig med, at de er i stand til at forstå og ligefrem forudsige sine kunders behov. For at A/B testing skal kunne blive en stor del af ens virksomheds arbejdsgang, så kræver det ifølge Stefan Thomke dog en radikal ændring af virksomhedens kultur. Alle personer indenfor organisationen, lige fra ledelsen og ned, skal kunne se behovet og værdien i konstant at blive overrasket. Hvis virksomheder inkorporerer dette overraskelses-mindset, så vil nysgerrighed blive omfavnet og medarbejdere vil nu ikke se fejltagelser som en dyr fornøjelse, men snarere som en mulighed for at lære. A/B testning er derfor en måde konstant at udvikle sig på ved at tage chancer i en kundeorienteret retning, man mener er i kundernes interesse, for dernæst at prøve det af, og se om det har den ønskede effekt.
Det kræver derfor langt hen ad vejen, at man i alle grene af virksomheden inkorporerer nysgerrighed som grundstenen i virksomhedens kultur. For at der kan blive tale om en succes er det nødvendigt at skalerer antallet af tests op i en vis grad før det giver pote.

Læs også 7 vigtige spørgsmål du skal kunne besvare for at kunne få succes med din data.

Demokratiser eksperimenter – en moderne ledelsestilgang

Hos Booking.com har de gjort det til normen, at alle medarbejdere på alle niveauer kan iværksætte eksperimenter og A/B tests på deres millioner af brugere uden tilladelse fra ledelsen.

Booking.com har skabt en kultur, hvor medarbejderne hellere må fejle, forstå og komme videre end at sidde i mørket og ikke vide hvilken vej, der er den rigtige at gå. Ledelsen har muliggjort dette ved at skabe en platform, som gør det så nemt som muligt at køre tests samtidig med, at man lige fra onboarding af nye medarbejdere gør dem opmærksom på, at dette er vejen frem. Det kræver derfor en forståelse af, at man skal se data som noget, der overgår meninger og holdninger. Peger datene i én retning, så er det i den retning man går.

Udfordringen, der ligger heri, er at det kræver en ændring fra ledelsen da data vil overgå mening og holdning. Ved at demokratisere eksperimenter og følge testresultaterne, så tillader man fra ledelsens side, at lade sine medarbejdere tage beslutninger for dem selv uden konstant indblanding fra en tredjepart. Det kan i sidste ende accelerere mange innovationsprocesser og skabe værdi i et andet tempo end normalt. Ultimativt vil det også sætte nye standarder for, hvordan vi ser på ledelse og kræver derfor en ændring i lederens rolle og ageren.

Stefan Thomke skitserer i sin artikel mindst tre ting, som lederen skal fokusere på:

  1. Sætte den overordnede problemstilling, der kan opdeles i testbare hypoteser.
  2. Opstille systemer, ressourcer og et organisatorisk design, der muliggør en stor skalering af eksperimenter.
  3. Være en rollemodel – afgivelse af ansvar til sine medarbejdere.

Artiklen er på mange måder interessant, hvis man som virksomhed forsøger at forstå sine kunders behov og dermed udvikle sine kunders online oplevelse. A/B testning er et konkret redskab, der kan skubbe ens virksomhed i mange rigtige retninger, men som samtidig kræver store omvæltninger internt i virksomheden – både set med kulturelle briller, men også fra ledelsesmæssige aspekter.

God fornøjelse.

Sulten efter mere strategividen?
Så er der masse af gratis viden at hente her i form af videoer, white papers, artikler, tjeklister om strategiarbejde.

Du kan også tilmelde dig strategikurset ”Fra god til vindervirksomhed® få strategi til at virke i praksis!” som sætter fokus på, hvordan metoder og værktøjer indenfor strategi omsættes til praktisk strategiarbejde, der virker. På kurset bliver du uddannet i Vinderstrategi A/S’ unikke Vinderstrategi® koncept, så du kan guide strategiarbejde i din virksomhed.

Vi faciliterer også gerne strategiarbejdet i din virksomhed – Så har du brug for en Vinderstrategi®, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Du kan også følge os på LinkedInFacebookTwitterInstagram, og YouTube hvor vi deler strategiske vitaminpiller i form af videoer og artikler om virksomhedsstrategi.