En stærk bestyrelse kan efter vores erfaring styrke en virksomhed betragteligt. Derfor er det altid vigtigt at have fokus på bestyrelsen i virksomheder, store såvel som små. Børsen bragte forleden (den 12. juni 2012) en artikel med en stærk advarsel fra professor Mads Bryde Andersen og advokat Niels Heering til arbejdsmarkedspensionerne for, at have for inkompetente og irrelevante bestyrelser. Opmærksomhedspunkterne i denne artikel er relevante, og alle virksomhedsejere og ledere bør lytte til de anbefalinger, Bryde Andersen og Heering bringer frem i artiklen.

Bryde Andersen og Heerings kritik går på, at arbejdsmarkedspensionerne som et eksempel ikke følger de danske anbefalinger for god selskabsledelse omkring bestyrelsens sammensætning og størrelse. Hvor man i nogle lande som fx USA har regulære lovregler ( http://www.soxlaw.com/) omkring bestyrelser og i lande som Storbritannien og Canada har såkaldte ”Comply or Explain”-anbefalinger (som betyder, at børsnoterede virksomheder skal følge anbefalingerne eller i deres årsrapport forklare, hvorfor de ikke følger anbefalingerne for god selskabsledelse), så har danske virksomheder kun nogle mere løse anbefalinger at tage afsæt i (http://www.corporategovernance.dk/). De danske anbefalinger handler, om at virksomheder bør/skal sammensætte bestyrelser, der bidrager med kompetencer og viden til udviklingen af virksomheden. Det kræver, at virksomhedens ejere og ledere får styr på, hvilke kompetencer, viden og ressourcer, der er behov for i forhold til virksomhedens strategi og vækstmål.

Det lyder måske som et omfattende arbejde at få styr på det og sammensætte en bestyrelse. Især hvis virksomheden synes, den er for lille til at have en professionel bestyrelse. Ligegyldigt virksomhedens størrelse og virksomhedsform så viser vores erfaringer dog, at en kompetent og alsidig bestyrelse er en vinderstrategi® for alle virksomheder der har ambitioner. Den rigtigt sammensatte bestyrelse bidrager med erfaring, viden og en kritisk tilgang, der fører til en bedre ledet virksomhed og til slut en bedre bundlinje. Især bringer det stor værdi, at virksomheden finder bestyrelsesmedlemmer med erfaring og forståelse for, hvordan virksomheden bevæger sig fremad.

Det kræver, at virksomheden finder bestyrelsesmedlemmer, der også tager et kritisk blik på virksomhedens strategi og hjælper med at slibe virksomhedens strategi helt skarp. Som Bryde Andersen og Heering påpeger, så bør arbejdsmarkedspensionerne finde bestyrelsesmedlemmer, der har erfaring og ved, hvordan de her selskaber kan optimere deres performance. Det samme gælder for andre virksomheder – virksomheder som ikke gør dette bør spørge sig selv og finde svaret på, årsagen til at virksomhederne ikke følger anbefalingerne for god selskabsledelse?