Konsolidering og stordrift præger for tiden mange led i de leverandørkæder, der bringer landbrugsprodukter ud til den endelige forbruger. Det seneste eksempel på dette er grovvarekoncernen Danish Agros køb af finske Hankkija-Maatalous, som ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten

[1] vil gøre Danish Agro til det 7. største grovvareselskab i Europa.

Christian Junker, den administrerende direktør i Danish Agro, gav i forbindelse med købet udtryk for sin tro på vigtigheden af at være blandt de største. I en situation hvor både leverandører og kunder fusionerer og køber sig større, er det specielt vigtigt ikke at miste forhandlingskraften. Vores erfaringer viser at stordrift også har andre fordele for selskaber som Danish Agro. Det gennemsnitlige omkostningsniveau kan bringes ned ved at lægge overlappende funktioner sammen, der er potentielle synergieffekter, osv.

På trods af disse fordele er det dog efter vores erfaringer fornuftigt for de fleste virksomheder at forholde sig konstruktivt vurderende over for tillokkende opkøb. Det kan ofte virke meget fristende at købe sig ud af de problemer man står over for, men det er ikke altid at virkeligheden efter opkøbet er lige så rosenrød som man gik og forestillede sig. Hvis din virksomheds problemer i virkeligheden bunder i en uskarp strategi eller en utilstrækkelig implementering af strategien, vil stordrift ikke kunne løse problemerne i det lange løb. Kun som en del af en skarp strategi, er det sandsynligt, at opkøb skaber værdi for den opkøbende virksomhed. Det er derfor vigtigt at virksomheden sørger for at fundamentet er på plads før opkøbet udføres.

Hvis det besluttes at opkøbet passer ind i virksomhedens overordnede strategi, er der stadig ting, der kan gå galt. Den opkøbende virksomhed kan for eksempel betale for meget eller foretage opkøbet før alle informationerne er på bordet. Det er derfor, efter vores mening, værd at overveje nogle af de strategiske alternativer til fusioner og opkøb: alliancer og partnerskaber.

Der er mange måder at samarbejde på tværs af virksomheder uden at få samme ejerskab og i mange tilfælde kan de give de samme fordele som opkøb, men uden mange af risiciene. Hvis der er noget, der kan gøres bedre eller billigere sammen end hvor for sig, er det primært fantasien der sætter grænser for de mulige samarbejdsformer. Der kan for eksempel samarbejdes om indkøb, der kan deles erfaringer, der kan produceres sammen, der kan sælges sammen, osv.

Som et eksempel på et tilsyneladende innovativt samarbejde kan nævnes Arla Foods´ joint venture med den kinesiske statsejede virksomhed Cofco. Det er her planen at det kinesiske mejeri Mengniu skal sælge og distribuere Arlas produkter, men også at samarbejdet skal omfatte områder som at føre kontrol med landmænd og muligvis at ekspandere i andre markeder i regionen. Arla bidrager med kvalitetskontrol, erfaring og en international profil, hvor Cofco og Mengniu bidrager med lokal viden og et stort distributørnetværk[2]. Arla har bestemt ikke holdt sig tilbage med hensyn til internationale opkøb, men i dette tilfælde har de antageligt vurderet, at et samarbejde i form af et joint venture var optimalt.

Vores erfaringer viser at dem der har størst succes, uanset om det handler om opkøb, fusioner, strategiske alliancer, partnerskaber mm er de virksomheder der gennemtænker deres tilgang til konsolidering i branchen. Opkøb er en god idé for nogle, mens strategiske alliancer er en god ide for andre. Overvej derfor nøje alle din virksomheds strategiske alternativer inden du tager en beslutning – hav dit strategiske beslutningsgrundlag på plads.[1] Attrup, Lars (8/9/2012). Danish Agro rykker op I europæisk superliga Morgenavisen Jyllands-Posten p 3.

[2] Kongskov, Jesper (18/6/2012). Arla tager syvmileskridt i Kina. Børsen.dk.

 

Terminologi

Joint venture
To virksomheder aftaler at samarbejde om et specifikt projekt og etablerer til det formål et selskab hvori de begge har en ejerandel.

Strategisk alliance
To virksomheder aftaler at samarbejde om et specifikt projekt (for eksempel udvikling af et produkt, salg til et nyt market, osv.)

Opkøb
En virksomhed køber en kontrollerende andel i en anden virksomhed.

Fusion
To virksomheder bliver slået sammen til en.