Danmarks bedste strategiuddannelse 

“Fra god til vindervirksomhed® – få strategi til at virke i praksis!” 

Få blandt andet:

 • 30 værktøjer – med helt konkrete guidelines til anvendelse i praksis.

 • Klar struktur – for strategiarbejdet og hands-on erfaring.

 • Sammenhængskraft – mellem teori og praksis, så din strategi virker i praksis.

 • Undervisning af strategi ekspert  Mikael Vest, der er grundlægger af, og strategisk rådgiver i Vinderstrategi A/S med mere end 400 strategiske forandringsprojekter i bagagen.

Kender du det at strategiarbejdet er uoverskueligt? Hvordan kommer du i gang med strategiarbejde, og hvordan sikrer du at strategien rent faktisk også bliver eksekveret?

Erfaringer viser at strategi ofte fejler, fordi strategien ikke er eksekverbar og nem at implementere, og teorien ikke er i øjenhøjde.

På strategiuddannelsen ”Fra god til vindervirksomhed® – få strategi til at virke i praksis!” vil du helt konkret opleve hvordan teori bindes sammen med praksis, og hvordan du får strategi til at være eksekverbar og implementerbar, så du rent faktisk får strategi til at virke i praksis!

Download en brochure og bliv meget klogere på strategiuddannelsen. Nedenfor får du et indtryk af, hvad bochuren indeholder

Fornem dynamikken til vores uddannelse

Næste strategiuddannelse afholdes d. 3., 4. og 5. oktober 2023 hos Audi i Gladsaxe.

Har du nogle spørgsmål så kontakt uddannelsesansvarlig, Signe Jensen på
mail signe@vinderstrategi.dk eller på telefon +45 7022 9031.

På uddannelsen vil virksomhedsejere og -ledere, bestyrelsesformænd og -medlemmer samt strategiansvarlige i større virksomheder deltage sammen med dig.

Din investering er 24.900 kr + moms

Ekstra strategiuddannelse afholdes d. 13., 14. og 15. november 2023 i Aalborg.

Har du nogle spørgsmål så kontakt uddannelsesansvarlig, Signe Jensen på
mail signe@vinderstrategi.dk eller på telefon +45 7022 9031.

På uddannelsen vil virksomhedsejere og -ledere, bestyrelsesformænd og -medlemmer samt strategiansvarlige i større virksomheder deltage sammen med dig.

Din investering er 24.900 kr + moms

Alle tidligere deltagere anbefaler uddannelsen!

6,5 ud af 7
Baseret på samtlige evalueringer

Strategi der rent faktisk virker i praksis

Strategiuddannelse tager udgangspunkt i bestselleren ”Strategi i vindervirksomheder”, skrevet af Mikael Vest, og det unikke Vinderstrategi® – koncept. Du vil arbejde med strategiens tre vigtigste faser: nutid, fremtid og action, der ses nedenfor.

Dag 1: Nutid

På første dag begynder vi med strategiens første fase, nutid. Her vil du blandt andet lære:

 • Hvad strategi er, og hvordan udvikles den bedst
 • Hvordan du fokuserer på de eksterne strategifaktorer, f.eks. markedsmuligheder, konkurrenceforhold og krav til kunde-orienteret udvikling
 • Hvordan du fokuserer på de interne strategifaktorer, f.eks. det organisatoriske motorrum, og samspillet mellem ejere, bestyrelse og ledelse, og hvordan det kan håndteres.
Dag 1
Dag 1

Dag 2: Fremtid

På uddannelsens anden dag er omdrejningspunktet strategiens anden fase, fremtid. Her arbejder du blandt andet med:

 • Udvikling og fastlæggelse af hvilke langsigtede intentioner virksomheden har
 • Hvilken position i markedet virksomheden ønsker at indtage
 • Udvikling af vision og mission
 • Opstilling af relevante tiltag, herunder værktøjer til at nedbryde strategien til specifikke og håndterbare mål, der nemt kan eksekveres og følges op på.

Dag 3: Action

 På uddannelsens tredje og sidste dag er fokus på action og du vil blandt andet lære:

 • Strategisk handlekraft
 • Konkrete værktøjer og metoder, der sikrer organisering, implementering og eksekvering
 • Væsentlige faldgruber i strategiarbejdet, herunder også værktøjer til at overkomme dem

 Din investering er 24.900 kr. + moms for 3 dage inkl. forplejning.

Hvad får du ud af at deltage i strategiuddannelsen?

 Dit udbytte er blandt andet:

 • At du får metoderne og værktøjerne til at udarbejde virksomhedens vinderstrategi®
 • At du får 30 forskellige værktøjer inklusiv guidelines der afprøves i praksis, så du selv kan anvende dem hjemme i din virksomhed
 • At du får metoder der sikrer involvering af topledelse og de vigtigste stakeholders i strategiarbejde
 • At du får en certificering som VinderstrategiGuide™, som er dit bevis for at du kender, og kan vejlede omkring det unikke Vinderstrategi® koncept
 • At du får værdifuld indsigt i samspillet mellem bestyrelsen, ledelsen, ejere og medarbejdere
 • At du bliver en struktureret sparringspartner til direktionen og i bestyrelsen om strategien og dermed øger din værdi (som fx bestyrelsesmedlem eller strategiansvarlig)

Din virksomheds udbytte er blandt andet:

 • En tilgangsvinkel til en systematisk og klar struktureret strategiproces, der både er eksekver- og implementerbar
 • Indblik i hvad andre danske virksomheder gør, og derfor også indblik i hvad der virker, og ikke virker
 • Adgang til en hotline efter endt strategiuddannelse, som kan bruges til sparring og rådgivning
 • Opdatering på det teoretiske felt indenfor strategi, og som kan binde teori og praksis sammen

Download en brochure om uddannelsen, så du kan dele det med en kollega

Hvem er din underviser?

Din underviser er strategi ekspert Mikael Vest, som har over 400 strategiske projekter i bagagen, og er forfatter til bestseller strategibogen ”Strategi i vindervirksomheder”, som er solgt i over 30.000 eksemplarer. Mikael er desuden bestyrelsesmedlem i ti virksomheder, hvoraf han sidder som formand i seks af dem. Mikael holder sin teoretiske viden ved lige som ekstern lektor på Aarhus Universitet.

Læs mere om Mikael her.

Signe Jensen er tilknyttet som uddannelseskoordinator, og arbejder som strategisk forretningsudvikler i Vinderstrategi A/S. Signe sørger blandt andet for et godt og effektivt flow på dagene.

Læs mere om Signe her.

Hvad får du med i prisen?

For de 24.900 kr. + moms får du:

 • Forberedelsesmateriale
 • 3 undervisningsdage á 7 timers varighed fra 9-16
 • Forplejning under uddannelsen
 • Netværk og muligheden for at skabe nye bekendtskaber med fælles interesser
 • Adgang til undervisningsmateriale og elektronisk filstruktur, hvor værktøjer, PowerPoints og guidelines kan tilgås
 • Danmarks mest solgte strategibog ”Strategi i vindervirksomheder” som Vinderstrategi A/S står bag
 • Opfølgende telefonmøde og hotline efter strategiuddannelsen
 • Udstedelses af certifikatet VinderstrategiGuide™.

Tilmelding