Internationalisering

Internationalisering har store konsekvenser for mange danske virksomheder.

Virksomheder presses af konkurrencen fra udlandet og disse udenlandske virksomheder har ofte tilgang til ressourcer, som er billigere end de danske.

Dermed bliver nogle danske virksomheder presset på konkurrencedygtigheden i forhold til sine udenlandske konkurrenter.

Disse danske virksomheder er ofte virksomheder, der ikke tager aktivt rolle i globaliseringen og udnytter de mange muligheder, som globaliseringen giver for at styrke virksomhedens konkurrencedygtighed.

Globaliseringen giver bl.a. virksomheder mulighed for at splitte værdikæden op og placere aktiviteterne, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Derudover får danske virksomheder også adgang til et større marked, og derfor mulighed for at specialisere sig indenfor sit kerneområde og netop i den niche, hvor virksomheden har sin styrke.

Disse muligheder og mange flere har Vinderstrategi A/S jævnligt fokus på i arbejdet med kunderne og vi sætter også løbende fokus herpå i forskellige blogs. Vi har fundet 4 blogs, som vi mener kan inspirere din virksomhed i forhold til udfordringerne i forbindelse med internationalisering:

Internationalisering

Lad os komme endnu mere ud over landegrænserne

Hvorfor er internationalisering en nødvendighed for mange virksomheder? Bloggen forklarer de mange muligheder internationaliseringen giver en vindervirksomhed(r).

 

 

Fra lokalt til internationalt landbrugInternationalisering

Et konkret eksempel på hvordan dansk landbrug igennem partnerskaber kan blive konkurrencedygtigt. Den valgte entry-mode er afgørende for succes og virksomhederne bør udnytte de fordele som de forskellige lande besiddelser.

 

Konsolidering, opkøb og stordriftsfordeleInternationalisering

En internationalisering kræver ikke nødvendigvis kæmpe investeringer eller store fusioner. Vinderstrategi A/S viser muligheder for andre samarbejdsformer, som kan bruges til at opnå succes i udlandet.

 

På verdensmarkedets nådeInternationalisering

Konkurrence fra udlandet kan på sigt betyde større konkurrencedygtighed for danske virksomheder. Den øgede konkurrencedygtighed kunne dog også komme fra ambitiøst og visionært strategisk arbejde i danske virksomheder.

 

 

Ønsker du rådgivning og sparring i relation til udfordringerne med det strategiske arbejde i forbindelse med internationalisering? Så er du altid velkommen til at kontakte Vinderstrategi A/S på mail: vinderstrategi@vinderstrategi.dk eller ved at ringe til os på tlf. 70 22 90 31.