Brancheanalyser og markedsanalyser

Branche- og markedsanalyser er essentielle for din forståelse af de trusler og muligheder, din virksomhed står over for, og det er derfor altafgørende, at benytter du disse vitale værktøjer optimalt.

Det er alment accepteret i forretningsverdenen, at du skal kende dit marked og din branche for at kunne drive din virksomhed effektivt. Alligevel kan vi alle i for eksempel medierne engang imellem læse om virksomheder, som ikke har haft tilstrækkelig viden om den branche og det marked, de opererer på. Problemet er her, at virksomhederne opererer på antagelser og mavefornemmelser frem for konkrete facts. Særligt i lyset af den hastige teknologiske udvikling, vi oplever i disse år, har du brug for et indgående kendskab til din branche og dit marked for at kunne navigere din virksomhed i den mest gunstige retning.

Det indgående kendskab får du blandt andet ved at gennemføre strukturerede og dybdegående branche- og markedsanalyser. Når du gennemfører disse analyser, vil du opleve, at du opnår konkret viden, der kan omsættes til konkurrencekraft. Blandt andet vil du opleve, at du gennem branche- og markedsanalyser:

 • Får klarlagt vækstpotentialet
 • Kortlægger din virksomheds nuværende og fremtidige produkters markedsmuligheder
 • Får et samlet overblik over virksomhedens markedspotentiale og skaber grundlaget for at vurdere attraktiviteten af forskellige markeder
 • Bliver i stand til at vurdere, hvor vigtige faktorer som eksempelvis pris, kvalitet og service er for kunderne i de forskellige markedssegmenter via forståelse for købsprocessen og købsmønstre
 • Får overblik over de væsentlige konkurrenter i branchen
 • Udleder muligheder og trusler for virksomheden, herunder at du bliver i stand til at forudse brancheglidninger og identificere potentielle disruptors
 • Får konkrete ideer til nye tiltag og fravalg

Hvad er branche- og markedsanalyser?

Det kan være svært at skelne mellem brancheanalyser og markedsanalyser, for hvad er lige forskellen på min branche og mit marked? Vi ser sådan på det, at branchen er en overordnet betegnelse for den samling af markeder, du opererer på, mens markeder refererer til den gruppe af personer eller virksomheder, hvis udfordringer dit værditilbud lindrer.

Lad os illustrere denne skelnen med et eksempel: Som maskinhandler til landbruget tilhører du maskinhandlerbranchen, mens dit marked kan være mere snævert defineret som bestående af hobbylandmænd.

Det leder os til spørgsmålet: Hvad er brancheanalyse og markedsanalyser? Den letteste måde at skelne mellem de to analyser er at se på deres formål.

Markedsanalyser har til formål at skabe et overblik over markedspotentialet i udvalgte markeder for at skabe grundlag for vækst og udvikling. Analysen styrker ligeledes den fremtidige situation ved at virksomheden kan fokusere netop der, hvor der er størst potentiale.

 

Brancheanalyser har til formål at give beslutningstageren forståelse for og indsigt i indtjeningspotentialet og attraktiviteten i en nuværende eller fremtidig branche. Analysen styrker desuden grundlaget for indsigtsfulde og velbegrundede strategiske beslutninger.

Skal jeg selv udarbejde branche- og markedsanalyser?

At udarbejde branche- og markedsanalyser er ofte en stor mundfuld, hvis du vil gøre det ordentligt, men det kan selvfølgelig lade sig gøre, hvis du er villig til at afsætte de nødvendige ressourcer. Vælger du at udføre analyserne selv, er der en række faldgruber, du skal være opmærksom på.

Mange vælger at tage udgangspunkt i modeller som PEST og Porters Five Forces, når der skal udarbejdes branche- og markedsanalyser.

PEST er en model, der opdeler samfundsforhold i fire delelementer, hvis forbogstaver, ud fra amerikanske beskrivelser, danner forkortelsen PEST

 • Political (politiske forhold)
 • Economic (økonomiske forhold)
 • Social (sociale forhold)
 • Technology (teknologiske forhold)

Porters Five Forces er en model, der er udviklet af den verdensberømte økonom Michael E. Porter. Modellen giver mulighed for at vurdere bl.a. branchens attraktivitet og indtjeningspotentiale, konkurrenceintensiteten i branchen og hvilken påvirkning, der kommer fra leverandører, kunder, mulige nye konkurrenter og substituerende produkter.

Sådanne modeller er gode værktøjer til at strukturere analysearbejdet, men træerne vokser desværre ikke ind i himlen. Modellerne skal nemlig oftest have klippet en tå, hugget en hæl og bindes sammen med andre modeller for at arbejdet efterfølgende giver værdi på top eller bundlinjen. Desuden skal de tænkes ind i den overordnede strategi, og kobles sammen med megatrends som digital udvikling.

Du kan også fokusere på det, du er bedst til, og lade os gøre det, vi er bedst til. Vi tilbyder både branche- og markedsanalyser, og med mange års erfaring og mere end 300 strategiske projekter bag os, har vi øje for at hjælpe dig med at omsætte dine indsigter til konkrete forretningsfordele.

Kontakt os her eller ræk ud efter os på Facebook eller LinkedIn hvis du har brug for sparring om, hvordan du bedst udfører branche- og markedsanalyser.