Markedsanalyser, brancheanalyser og kundeanalyser – hvordan og hvorfor? Markedsanalyser, brancheanalyser og kundeanalyser er er essentielle for din forståelse af de trusler og muligheder, din virksomhed står over. Men hvad er egentlig forskellen mellem branche, marked og kunder?

Vi definerer kunde som:

Den der køber en vare eller en serviceydelse af virksomheden

Vi definerer branche som:

”Branchen er en overordnet betegnelse for den samling af markeder virksomheden operer på.”

Vi definerer marked som:

”Marked refererer til den gruppe af personer eller virksomheder, hvis udfordringer virksomhedens værditilbud lindrer.”

Hvis du interesserer dig for markeds-, branche- og kundeanalyser? Så garanterer vi, at du også vil synes godt om vores nyhedsfeed! Nedenfor kan du tilmelde dig vores nyhedsfeed og få inspiration og tips til dit strategiarbejde.

Du kan også downloade en gratis læseprøve på bestseller-bogen ”Strategi i vindervirksomheder” og få inspiration til, hvordan du kan revolutionere dit strategiarbejde.

Læseprøve – Strategi i vindervirksomheder

Hvordan laver man en markedsanalyse?

Markedsanalyse har til formål at skabe et overblik over markedspotentialet i udvalgte markeder for at skabe grundlag for vækst og udvikling. Denne markedsundersøgelse styrker ligeledes den fremtidige situation ved at virksomheden kan fokusere netop der, hvor der er størst potentiale.

Inden der investeres ressourcer både menneskeligt og økonomisk i nye satsninger på nye markeder står virksomhederne ofte overfor et behov for at få en vurdering af markedspotentialet. At anvende en markedsanalyse model kan derfor være på sin plads. En markedsanalyse gennemføres i tæt samarbejde med øverste ledelse samt salgs/marketingsafdelingen med henblik på at styrke den fremtidige indsats ved at fokusere salget der, hvor der er det største potentiale. Denne markedsundersøgelse tager udgangspunkt i virksomhedens egen forståelse af markedet og konkurrencesituationen og bygger derefter ovenpå dette ved hjælp af blandt andet interviews med kunder, konkurrenter og eksperter indenfor industrien, kombineret med andre informationskilder. I forbindelse med gennemgangen af en markedsanalyse, har virksomheden desuden mulighed for at stille spørgsmål og få en diskussion af de forskellige muligheder, der er kommet frem i markedsanalysen.

Virksomheden modtager en rapport, der inkluderer en vurdering af markedspotentialet, konkurrencesituationen og købskriterier og som enkelt kan indarbejdes i virksomhedens forretningsplan.

Udbyttet er bl.a., at virksomheden får:

 • En estimering af markedsstørrelsen og udviklingen i forskellige markedssegmenter, det kan være geografiske eller industrielle
 • En gennemgang af de vigtigste faktorer, der driver udviklingen/væksten i det enkelte markedssegment, og hvordan de forventes at udvikle sig i de kommende år
 • En konkurrent analyse i form af en vurdering af virksomhedens position i markedet i sammenligning med konkurrenterne
 • En liste over de største kunder indenfor hvert markedssegment
 • En vurdering af, hvor vigtige faktorer som pris, kvalitet og service er for kunderne i de forskellige markedssegmenter

Læs referencer indenfor strategiarbejde.

Faktaark
Kontakt os

Hvordan laver man en brancheanalyse?

Brancheanalyse har til formål at give beslutningstageren forståelse for og indsigt i  indtjeningspotentialet og attraktiviteten i en nuværende eller fremtidig branche. Analysen styrker desuden grundlaget for indsigtsfulde og velbegrundede strategiske beslutninger.

Det er centralt, at virksomheden er bevidst om situationen i den branche, den afsætter sine produkter i – eller i den nye branche, virksomheden overvejer at udvide eller ændre til. I den forbindelse er det nødvendigt at foretage en analyse af påvirkningerne der kommer fra leverandører, kunder, mulige konkurrenter og substituerende produkter – elementer, der alle skaber konkurrencesituationen i branchen.

Virksomheden modtager en rapport, der inkluderer en vurdering af branchen, konkurrencesituationen og indtjeningspotentialet og som enkelt kan indarbejdes i virksomhedens forretningsplan.

Udbyttet er bl.a., at virksomheden får:

 • Overblik over de væsentligste konkurrenter i branchen
 • En klarlæggelse af branchens konkurrenceparametre og drivkræfter
 • En vurdering af branchens attraktivitet og indtjeningspotentiale
 • Konkrete ideer til tiltag

Læs referencer indenfor strategiarbejde.

Faktaark
Kontakt os

Hvordan laver man en kundeanalyse?

Kundeanalyse har til formål at skabe en bedre forståelse af kunderne og forholdet til disse. Herunder hvilke tiltag, som kan skabe merværdi og som har stor betydning for virksomhedens fremtidige strategi. Denne analyse har fokus på at klarlægge hvilken udvikling, der sker på kundesiden og hvilken betydning det har for virksomheden og dennes fremtidige strategi. Analysen skaber en dyb indsigt i kundernes fremtidige behov, ønsker og forventninger og dermed indsigt i hvordan kunderne udvikler sig i fremtiden.

Det er vigtigt for virksomheden at være bevidst om kundernes udvikling, fremtidige behov, ønsker og forventninger til virksomheden for at sikre, at virksomheden fortsætter med at skabe værdi for kunderne. I den forbindelse er det nødvendigt at foretage en kvalitativ analyse af kundeforholdene gennem interviews med kunderne selv.

Virksomheden modtager en rapport, der inkluderer en vurdering af kundernes tilfredshed med virksomheden samt fremtidige behov, ønsker og forventninger til virksomheden.

Udbyttet er bl.a., at virksomheden får:

 • En forståelse af kunderne samt det nuværende forhold mellem kunderne og virksomheden
 • En vurdering af, hvilke vigtige faktorer kunderne ligger vægt på – det kan fx være pris, kvalitet og service er vigtige faktorer for kunderne
 • En vurdering af hvilke faktorer der er must have og hvilke, der er afgørende for at kunderne vælger virksomheden som sin samarbejdspartner
 • En vurdering af, hvordan kundeforholdene udvikler sig samt hvordan det påvirker virksomheden
 • En dyb indsigt i kundernes fremtidige behov, ønsker og forventninger
 • Redskaber til at skabe mere værdi for kunderne

Læs referencer indenfor strategiarbejde.

Faktaark
Kontakt os