Af og til oplever vi, at der sidder en erhvervsleder og tænker på sin omverden som noget der nærmest er umuligt at forholde sig til. Og nogle forfalder endda til at det hele kan være lige meget og fortsætter ufortrødent med det arbejde der ligger lige foran på skrivebordet…

Og indrømmet vores omverden kan virke uoverskueligt, men i små bidder er det muligt at forholde sig til det. Omverdenen handler om megatrends, men det handler også om udviklingen i branchen og endnu tættere på – ændringer i kundernes præferencer og behov. Sammenlagt kan det blive meget komplekst.

Der findes et særligt akronym for det – eller forkortelse om du vil. Som så meget andet, der vedrører virksomhedens strategi og forretningsudvikling, kommer inspirationen fra militær-verdenen.

Det kaldes at vi lever i en VUCA-verden. En verden der samlet kan beskrives med disse 4 ord:

  • Volatility – et udtryk for at forandringer kommer på uventede tidspunkter
  • Uncertainty – betyder at der er mangel på informationer
  • Complexity – opstår når der er mange sammenkoblede elementer og afhængigheder som er svære at overskue
  • Ambiguity – er et udtryk for at noget er tvetydigt og det er uklart hvordan årsager og sammenhænge er forbundet

I stedet for at tænke, at ”det er vanvittigt derude” så kan du tage en proaktiv tilgang hvor mange af de usikkerheder og den oplevede kompleksitet kan vendes fra at være trusler til at være muligheder.

Her er 4 proaktive tilgange du kan gøre:

  • Volatility skal udnyttes ved at opbygge ressourcer til beredskab, fx se nærmere på lagre, outsourcing og variable omkostninger
  • Uncertainty skal minimeres ved at investere i at skaffe informationer og data, fx løbende overvågning af drivere i markedet og underbygge mavefornemmelser med fakta
  • Complexity nedbringes ved at først at fravælge, dernæst fokusere samt tilføre og opbygge ressourcer på kritiske områder, fx opbygning af kompetenceklynger og dyrkelse af nicher
  • Ambiguity bearbejdes ved at afprøve hypoteser som bliver forudsætningerne for det videre strategiarbejde, fx sprede viden og samle input fra kollegaer, kunder og brancheeksperter

Vores motto er ”Nogle skaber fremtiden – så kan det ligeså godt være os selv” – derfor er vores anbefaling til virksomheder, der selv vil skabe fremtiden, at de skal arbejde med en række scenarier, der skaber basis for at beskrive 3 – 4 forskellige fremtidige positioner som virksomheden kan indtage i fremtiden. Hver af disse fremtidige positioner uddybes ud fra en række parametre, fx hvilke kundesegmenter henvender virksomheden sig til, hvad er værditilbuddet til hvert segment, hvordan er virksomhedens organisering, risici og strategiske fravalg samt økonomiske betragtninger. Herefter tages en dialog om den mest attraktive og realistiske position i fremtiden og de nødvendige tiltag for at nå hertil kan kortlægges.

Vi tilbyder et kort og intensivt 2-dages workshopforløb hvor henholdsvis VUCA og scenarier er omdrejningspunktet. Det kan du læse meget mere om her.

Alternativt er der mulighed for at deltage i vores helt nye og unikke strategikursus som du kan læse mere om her.

Har du lyst til at høre mere om vores erfaringer med VUCA og hvordan konkrete virksomheder har håndteret en ”VUCA-verden” så tag endelig fat i os. Du kan også følge os på LinkedInFacebookTwitter og Instagram, hvor vi deler ud af strategikisten i form af videoer og artikler om virksomhedsstrategi.