Mange virksomheders forretningsmodeller trues af disruption, megatrends og digitalisering. For den reaktive virksomhed kan det medføre, at virksomhedens forretningsmodel undermineres eller ligefrem ødelægges.

Men hvordan skal du som virksomhedsejer eller -leder forholde dig til de udfordringer, som disruption, megatrends og digitalisering skaber for din virksomhed? Hvilke forandringsbehov skaber udviklingen, og hvordan kan du tilpasse og udvikle din forretningsmodel?

De spørgsmål gør vores 2-dages workshop Disrupt dig selv før andre gør det dig i stand til at besvare.

Disrupt dig selv før andre gør det er for virksomheder, der ønsker at arbejde kritisk med egen forretningsmodel i lyset af hastige forandringer og udfordringer i omverden.

Formålet er at forholde sig til teknologi, og hvordan virksomheden kan disrupte sig selv, sin egen branche og finde nye bæredygtige forretningsideer.

Virksomheden vil opleve værdi ved at tilknytte en erfaren og kompetent ekstern strategisk sparringspartner og facilitator, der bygger bro mellem eksisterende strategiarbejde og udfordringer skabt af disruption megatrends og digitalisering.

Forandringsbehovene identificeres ved at virksomhedens ledere i samarbejde med Vinderstrategi A/S sætter ord på den nuværende forretningsmodel ved hjælp af Business Model Canvas-værktøjet.

Dernæst identificeres mulige fremtidsscenarier på baggrund af indlæg om disruption, megatrends og digitalisering, der skræddersyes til den konkrete virksomhed.

Det diskuteres dernæst, hvordan virksomheden kan tilpasse sit værditilbud og sin forretningsmodel til disse scenarier.

Dette danner grundlaget for at udvikle virksomhedens fremtidige forretningsmodel og dermed identificere virksomhedens forandringsbehov og nødvendige tiltag.

Workshopdagene indeholder en høj grad af interaktion mellem workshopdeltagerne og Vinderstrategi A/S samt indbyrdes mellem deltagerne. Det er derfor en forudsætning for jeres udbytte af forløbet, at virksomhedens ledere deltager aktivt i diskussioner og gruppearbejde under de to workshopdage.

Udbyttet er b.la., at virksomheden får:

  • Identificeret konkrete tiltag, der kan imødekomme disruption, digitalisering og megatrends
  • Overblik over de udfordringer og muligheder hastig teknologisk udvikling, disruption og megatrends skaber for virksomhedens forretningsmodel
  • Inspiration til hvordan virksomheden kan se fremtiden som nye uudnyttede forretningsmuligheder
  • Arbejdet med hvordan morgendagens forretningsmodel kan se ud i en verden under hastig forandring
  • Brugbar strategisk viden om disruption, megatrends og digitalisering