En god håndfuld virksomheder har teamet op med os, og er netop gået i gang med deres strategiarbejde.

I den forbindelse har vi de seneste uger været i gang med det, som nok er den mest oversete disciplin i strategiarbejdet. Faktisk så overset at amerikanske strategibøger er klinisk renset for det.

I en strategiproces starter vi altid op med en række interviews af virksomhedens kunder og medarbejdere. Og ikke mindst det allervigtigste – nemlig interviews med ejere og ledere. Lige præcis ejers og leders præferencer er den del, vi holder særligt meget af i strategiarbejdet.

Og af en eller anden grund bliver afdækningen af ejere og lederes præferencer tit og ofte overset i strategiarbejdet. Men det kan faktisk få en altafgørende betydning for udviklingen af strategien og den efterfølgende implementering.

Vores erfaringer siger os at én af grundene til at meget strategiarbejde fejler skyldes, at der ikke bliver ”gået til stålet” når det gælder ejernes og ledernes forventninger, ønsker og behov for fremtiden. Det kan skyldes manglende evner til at afdække forholdene, dårlig timing i forhold til at få det drøftet i fællesskab, eller en frygt for at få tingene på bordet.

9 væsentlige spørgsmål

Derfor har vi udarbejdet væsentlige spørgsmål, som kan hjælpe med at afdække ejernes og ledernes præferencer:

  1. Er der historiske bindinger og traditioner som vi skal være særligt opmærksomme på?
  2. Hvad motiverer ejerne og lederne?
  3. Hvor ses de bedste muligheder for at øge top/bundlinjen?
  4. Hvad er den største stopklods for succes i virksomheden?
  5. På hvilke områder er virksomhedens radikalt anderledes om 3 år?
  6. Hvad er ejerne enige og uenige om?
  7. Er der forskellige præferencer indbyrdes mellem ejere og ledere?
  8. Hvordan sikrer I jer, at bestyrelsen arbejder med kontrol og strategi?
  9. Hvilke strategiske fravalg bør prioriteres?

Den usynlige håndbremse

Vi arbejder med et begreb vi kalder ”den usynlige håndbremse”. Og hvis ikke disse spørgsmål bliver afdækket så kan vi risikere at den usynlige håndbremse er trukket, fordi der simpelthen ikke er blevet forventningsafstemt fra start. Og det vil derfor også blive en hæmsko for eksekveringen af strategien. Chancen for at komme i mål med strategien svinder allerede ind fra start. Derfor er det også endnu mere fantastisk når det rent faktisk lykkedes at få ejeres og lederes præferencer afdækket klar og tydeligt tidligt i strategiarbejdet – og se hvordan det gavner dem internt i virksomheden, især når der skal eksekveres på strategien.

Et stærkt team af ejere og ledere, der er afstemt om fremtidsplanerne og afklaret omkring deres indbyrdes forventninger, er en forudsætning for en effektfuld eksekvering og implementering af strategien.

Hvordan ser det ud med strategiarbejdet i din virksomhed? Er der blevet afstemt mellem ejers og leders præferencer? Hvis ikke, så håber vi at vores nyhed lægger op til drøftelser omkring netop de præferencer.

Kunne du have brug for at kickstarte strategiarbejdet i virksomheden? Så hjælper vi dig gerne med personlig vejledning, eller med vores starterkits, som giver dig værktøjerne til at kunne komme godt i gang – og få strategi til at virke i praksis!

P.S.: Du kan også downloade vores tjekliste med 13 anbefalinger til et strategisk lederskab, og komme godt fra start med strategiarbejdet.

Du kan også følge os på LinkedInFacebookTwitterInstagram, og YouTube hvor vi deler strategiske vitaminpiller i form af videoer og artikler om virksomhedsstrategi.