Nyhedsbrev for Bestyrelser bragte den 7. oktober 2011 en kort (og god) lektion af ”Bestyrelsesskolen om generationsskifte i ejerledede virksomheder”.

Fokus på dette emne er specielt relevant i disse år, hvor mange ejerledede virksomheder har direktører, der er ved at være oppe i årene. Som det korrekt skrives i artiklen, viser erfaringen desværre, at mange af disse virksomheder ikke vil være ordentligt forberedt, når tiden kommer til generationsskiftet. Mange af dem vil derfor opleve finansieringsmæssige, ledelsesmæssige og/eller strategiske udfordringer og problemer. Det er dog, efter vores mening, ikke en naturgiven nødvendighed, hvis virksomhederne forbereder sig ordentligt!

Formulering og eksekvering af en klar strategi er et godt eksempel på, hvordan et generationsskifte kan ske mindre smertefuldt – eller endda helt smertefrit.

Ledelsesmæssigt generationsskift kan i nogle tilfælde føre til uforudsete problemer i selve virksomhedens drift. Vi har erfaring for at ejerlederen typisk har mange større og mindre roller, der ikke er systematiseret tilstrækkeligt, til at de let kan overtages af en ny leder. De resulterende problemer er svære helt at undgå, men vis overdragelsen af ejerlederens ansvarsområder er nøje planlagt i virksomhedens strategiplan, kan de minimeres.

Mange oplever en konflikt mellem den nuværende ejerleders ønsker og den nye direktørs vision, hvilket kan skabe forvirring om hvilken retning virksomheden bevæger sig i. Da en effektiv strategi kræver, at hele virksomheden har en fælles forståelse og arbejder i samme retning, kan forvirringen føre til at virksomheden mister sine konkurrencefordele midlertidigt. Bestyrelsen og ejerlederen kan forhindre dette ved, at formulere en eksplicit strategi før generationsskiftet finder sted og således sikre kontinuitet. Medarbejderne kan, i en virksomhed der er sådan forberedt, lettere kompensere for ledelsesmæssige problemer, fordi de allerede forstår, hvor virksomheden bør bevæge sig hen.

Eksekveringen af strategien er altså igangsat og comittet, fra ord til handling, inden generationsskiftet finder sted.

Det er vores erfaring, at de strategimæssige problemer ved ledelsesmæssige generationsskift kan undgås – det kræver som altid, at viljen til at se problemerne i øjnene og modet til at handle proaktivt er til stede. Vi oplever heldigvis ofte – og stort set dagligt – at der er mange ejerledere i Danmark, der har disse egenskaber.