Formålet med en strategiplan er at sikre, at virksomhedens strategiarbejde er gennemarbejdet, struktureret og gennemsigtig og vigtigst af alt: konkret  og praktisk eksekverbar!

Hvad indeholder en strategiplan?

Vores anbefaling er at den indeholder situationsanalyse og kernekompentencer, identificering af væsentligste forandringsbehov, vision, mission, værdier, strategiske målsætninger, indsatser, målepunkter og økonomiske konsekvenser. Det vil sige, vi sikrer at vi kommer hele vejen rundt.

Strategiplan model og vejledning til hvad skal en strategiplan indeholde fremgår i vores bog “Strategi i vindervirksomheder“.

Nogle gange er der behov for at udarbejde og udvikle strategiplan fra start af, andre gange er der tale om ”genbesøg”/revitalisering og andre gange igen kan det være at virksomheden har flere enkeltstående dokumenter, notater, analyser mm., som ikke er sammensat og struktureret på en enkel og gennemskuelig facon. Med andre ord så mangler den råde tråd og overblikket. Uanset hvilket behov virksomheden har indenfor udarbejdelse og udvikling af strategiplan har Vinderstrategi A/S stor erfaring. Sammenlagt gennemgår Vinderstrategi A/S 100-120 forskellige strategiplaner om året. En stor del af disse strategiplaner er Vinderstrategi A/S involveret i og bidrager til at gøre endnu skarpere. Med andre ord, virksomheden får en dedikeret strategirådgiver med dokumenteret track record af succesfuld strategiarbejde i mellemstore virksomheder.

Udarbejdelse af en strategiplan har en stor værdi. Alene processen med at udarbejde en strategiplan har en stor positiv effekt. Det kan også være, at en strategiplan skal præsenteres overfor finansielle partnere som pengeinstitutter og/eller potentielle investorer eller måske endda overfor relevante strategiske alliancepartnere. Vi har gode erfaringer med denne type præsentationer, som vi gerne deler ud af.

Udbyttet er bl.a., at virksomheden får:

  • En effektiv og tidsbesparende opsamling på virksomhedens strategiarbejde
  • Et solidt overblik over potentialet via gennemprøvede værktøjer for strategiplan
  • En plan der er eksekverbar
  • En endnu skarpere strategplan, da virksomheden får sparring med en 100 % allokeret ressource hvis kernekompetence er strategiplaner
  • Et grundlag for præsentation for eksterne interessenter

I forbindelse med strategiarbejde sørger Vinderstrategi A/S altid for at opsamle alt relevant information og materiale fra strategiarbejdet ét sted.  Dette er med til at give et klart og overskueligt overblik over hele forløbet. Det er let forståeligt for 3. person, og er samtidig professionelt udført. Strategiplan udarbejdes efterfølgende som et ekstrakt af strateginotatet.

Læs referencer indenfor strategiarbejde.