Positionering; Strategidag for beslutningstagere er en intensiv dag for bestyrelsen og/eller den øverste ledelse, der får mulighed for at tænke i et langsigtet strategisk perspektiv uforstyrret af kortsigtede problemstillinger. Dagens formål er at fokusere på et nyt strategisk mål og inspirere til udvikling af virksomhedens vision og mission.

Virksomhedens beslutningstagere er ofte optaget af den daglige drift samt akutte udfordringer og eventuelle begrænsninger.

Positionering; Strategidag for beslutningstagere vil virksomheden  opleve værdi ved at tilknytte en ekstern strategi sparringspartner og facilitator, der dels samler det eksisterende strategiarbejde og samler trådende, og dels fører deltagerne trygt igennem strategiarbejdet.

Virksomhedens beslutningstagere får klarlagt virksomhedens strategiske intention, og får mulighed for at udfordre den nuværende vision og mission samt afklare hvorvidt der er behov for at tænke nyt.

Læs også om markedsanalyse.

Det er forudsat, at virksomheden har et klart analytisk billede af den strategisk situation virksomheden befinder sig i, og dermed kender platformen, der skal tages afsæt fra.

Overordnet struktur for dagen kan fx være:

  • Nuværende situation og aktuelle forandringsbehov
  • Scenarier for den fremtidige positionering, herunder værdikædens påvirkning
  • Fremtidig ønsket position og strategisk retning
  • Must-win Battles

Udbyttet er bl.a., at virksomheden får:

  • Nyt strategisk mål og fremtidig, ambitiøs strategisk retning for virksomheden
  • Fælles strategisk referenceramme og ledetråd
  • Solidt overblik over potentialet og byggestenen til konkrete handlemuligheder
  • En velstruktureret ramme for strategi og strategiarbejde
  • En strategisk sparringspartner der inspirerer og udfordrer, samt fører virksomhedens beslutningstagere sikkert igennem dagen

Læs referencer indenfor strategiarbejde.